Responsabilități ale Grupurilor de lucru

RESPONSABILITĂŢILE GRUPURILOR DE LUCRU* DIN CADRUL CONSILIULUI DIRECTOR AL ABR, 2023 – 2027

Nr. crt.GRUPURI DE LUCRUCOORDONATORI ŞI RESPONSABILI
1.a) Grup de lucru pentru revizuirea Regulamentului de acordare a premiilor ABR, inclusiv a premiilor de excelenţăCarmen Pesantez, Simona Bursaşiu, Violeta Moraru, Petruţa Voicu, Corina Apostoleanu, Ecaterina Radu, Mihaela Dragu, Mariana Trofin
b) Grup de lucru pentru pregătirea materialelor conferinţelor naţionale ale ABRMariana Trofin, Mihaela Kocsis, Anişoara Budui, Catrina Căluian, Mădălina Toma, Iuliana Popa, Adriana Ulita, Gabriela Florescu, Amalia Pop-Munteanu, Emilia Vodea
c) Grup de lucru cu voluntarii asociaţieiMădălina Toma, Anişoara Budui, Iuliana Popa, Mihaela Kocsis, Gabriela Florescu, Amalia Pop-Munteanu, Emilia Vodea
2.a) Grup de lucru pentru reorganizarea paginii web, a paginii de Facebook a ABR etc.Ecaterina Radu, Carmen Pesantez, Simona Bursaşiu, Petruţa Voicu, Corina Apostoleanu, Mihaela Dragu, Mariana Trofin, Emilia Vodea
b) Grup de lucru pentru stabilirea direcţiilor de promovare a Asociaţiei în media etc.Carmen Pesantez, Simona Bursaşiu, Ecaterina Radu, Petruţa Voicu, Corina Apostoleanu, Mihaela Dragu, Mariana Trofin, Emilia Vodea
3.a) Grup de lucru pentru identificarea proiectelor de finanţareMihaela Dragu, Carmen Pesantez, Petruţa Voicu, Corina Apostoleanu, Ecaterina Radu, Catrina Căluian, Aurelia Mircescu, Horiana Petrescu, Emilia Vodea
b) Grup de lucru pentru identificarea partenerilor şi menţinerea relaţiilor cu sponsorii evenimentelor profesionale (conferinţe, workshopuri, congrese, simpozioane, consfătuiri, mese rotunde etc.) ale AsociaţieiEcaterina Radu, Carmen Pesantez, Petruţa Voicu, Corina Apostoleanu, Mihaela Dragu, Catrina Căluian, Aurelia Mircescu, Adriana Ulita, Mariana Trofin, Horiana Petrescu, Mihaela Kocsis, Emilia Vodea
4.a) Grup de lucru pentru revizuirea Metodologiei de alegeri în cadrul diviziunilor, secţiunilor şi a conducerii operativePetruţa Voicu, Carmen Pesantez, Simona Bursaşiu, Corina Apostoleanu, Ecaterina Radu, Mihaela Dragu, Mariana Trofin
b) Grup de lucru pentru formularea amendamentelor la legislaţia din domeniu (Legea bibliotecilor, Legea Patrimoniului, Legea drepturilor de autor, Legea Educaţiei Naţionale, Legea achiziţiilor publice, Legea depozitului legal etc.).Petruţa Voicu, Carmen Pesantez, Ecaterina Radu, Mihaela Dragu, Mariana Trofin, Horiana Petrescu, Aurelia Mircescu
5.Grup de lucru pentru întocmirea ofertei educaţionale a AsociaţieiSimona Bursaşiu, Carmen Pesantez, Petruţa Voicu, Corina Apostoleanu, Ecaterina Radu, Mihaela Dragu, Adriana Ulita, Mariana Trofin, Horiana Petrescu
6.Grup de lucru pentru stabilirea politicii editoriale a AsociaţieiCorina Apostoleanu, Violeta Moraru, Mariana Trofin, Horiana Petrescu, Aurelia Mircescu, Catrina Căluian, Gabriela Florescu, Amalia Pop-Munteanu, Emilia Vodea
7.Grup de lucru privind cooperarea naţională şi internaţionalăSimona Bursaşiu, Carmen Pesantez, Corina Apostoleanu, Petruţa Voicu, Mihaela Dragu, Anişoara Budui, Emilia Vodea

* Pentru îndeplinirea responsabilităţilor, grupurile de lucru din cadrul Consiliului Director al ABR vor colabora cu toţi preşedinţii de secţiuni şi cu ceilalţi membri ai Asociaţiei.