Istoric

Un sfert de veac în slujba profesiei

Ghid IFLA privind structura organizaţională a asociaţiilor de bibliotecari

„Asociaţiile există pentru a-i uni pe membrii săi. […] O structură organizaţională bine definită şi înţeleasă este fundamentală pentru buna funcţionare a asociaţiei. Structura sprijină edificarea relaţiilor între conducerea asociaţiei (birou, comitet) şi membri”.

Pentru o prezentare detaliată, vă rugăm să accesați documentul: Prezentare ABR

 • 2007

  O primă încercare de reunificare a asociaţiilor de bibliotecari este „momentul federalizării”, în iunie 1999. Atunci are loc Adunarea de constituire a F.A.B.R. – Federaţia Asociaţiilor de Biblioteci din România, la care aderă ca părţi constitutive: A.B.I.R., A.N.B.P.R., A.B.B.N.R. şi A.B.I.D.O.B.

 • 1999

  O primă încercare de reunificare a asociaţiilor de bibliotecari este „momentul federalizării”, în iunie 1999. Atunci are loc Adunarea de constituire a F.A.B.R. – Federaţia Asociaţiilor de Biblioteci din România, la care aderă ca părţi constitutive: A.B.I.R., A.N.B.P.R., A.B.B.N.R. şi A.B.I.D.O.B.

 • 1947

  Urmează conferinţa din 1947, când s-a făcut primul pas pentru reorganizarea Asociaţiei Bibliotecarilor, înfiinţată în 1924, ca o continuitate a vieţii asociative a bibliotecarilor. Conferinţa a fost convocată din iniţiativa Bibliotecii Academiei Române, director prof. Ion I. Nistor, împreună cu Biblioteca Fundaţiei Universitare „Carol I”

 • 1924

  În anul 1924, Directorul Fundaţiei Universitare „Carol I”, Al. Tzigara-Samurcaş, propune "ţinerea unui congres al bibliotecarilor în luna aprilie 1924, având în vedere starea precară în care se aflã bibliotecile din întreaga ţară”

 • 1919

  În 19 iulie 1919, profesorului Nicolae Iorga i se atribuia în mod onorific sarcina de a organiza şi conduce bibliotecile din subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice, dar şi de a conduce Asociaţia acestor biblioteci publice