Invitație Simpozion național cu participare internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”, 2022

Stimate cadre didactice, Dragi parteneri, Distinși colaboratori,

 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava are plăcerea de a Vă invita la cea de-a VI-a ediție a Simpozionului național cu participare internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”, care se va desfășura în data de 11 mai 2022.

 

Tema dezbaterilor acestei ediții este: Biblioteca în conștiința tinerei generații.

Axa 1: Educația online prin cunoaștere, explorare și experiență

Axa 2: Oportunități de educație și formare pentru biblioteca viitorului

Axa 3: 1842-2022 – 180 de ani de la standardizarea lingvistică înfăptuită de Alessandro Manzoni, până la decadența limbii italiene de astăzi

 

Ca în fiecare an, evenimentul este prilejuit de sărbătorirea anuală a Zilei Bibliotecarului din România și a Zilei Internaționale a Cărții și a drepturilor de autor. Manifestarea se adresează bibliotecarilor, cadrelor didactice, doctoranzilor, studenților și tuturor iubitorilor de carte. Simpozionul oferă prilejul unor dezbateri, schimb de păreri, împărtășirea experiențelor din activitatea proprie sau cunoașterea altor modalități de lucru, realizând o punte de legătură între activitatea instructiv- educativă și activitățile extracurriculare.

Prin organizarea și desfășurarea Simpozionului dorim să promovăm multiculturalitatea și oferta educațională, având în vedere îmbogățirea abilităților și competențelor profesionale.

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava organizează acest eveniment în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din România, Asociația Italienilor din România, Inspectoratul Județean Suceava și Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.

Vă rugăm să transmiteți sugestiile dumneavoastră pentru evenimentele pe care doriți să le organizăm în cadrul Simpozionului național cu participare internațională „Contribuția bibliotecii la afirmare diversității culturale în spațiul românesc”.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră până la data de 15 martie 2022, la adresa de e-mail biblioteca@usv.ro.

 

Persoane de contact:

Adriana Gherasim: adriana.gherasim@usm.ro

Adriana Iriciuc: adrianairiciuc9@gmail.com

 

Colectivul de organizare,

BIBLIOTECA USV