TRATAT DE BIBLIOTECONOMIE

TRATAT DE BIBLIOTECONOMIE

VOLUMUL  II

Partea I

A apărut Volumul II (Partea I) al Tratatului de biblioteconomie. Acest volum cuprinde tehnici fundamentale de biblioteconomie – dezvoltarea colecțiilor, evidența, gestionarea și organizarea colecțiilor, precum și catalogarea colecțiilor – la care se adaugă informatizarea bibliotecilor, prima sinteză românească asupra acestui subiect. Lucrarea realizată de prestigioși specialiști români se bazează pe cercetări, norme și standarde naționale și internaționale, dar și pe legislația românească de profil. Volumul cuprinde 619 pagini, cu 148 de pagini mai mult decât volumul I, și este tipărit pe hârtie satinată, cu ilustrații color.

COSTUL UNUI VOLUM ESTE DE 60 LEI. În cazul în care se dorește achiziționarea ambelor volume, costul va fi de 100 lei  (60 lei Vol. II + 40 lei Vol. I – redus de la 60 lei) .

Cererile de achiziție se transmit pe adresa ABR, fie prin poștă (Biblioteca Naţională, ABR, Bd. Unirii, nr. 22, cod 030833), fie prin e-mail (infoabr@gmail.com, enache_emilia@yahoo.com), fie prin telefon (Emilia Enache – secretar executiv – 0765515033).

Secretariatul ABR