Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI și Carte Veche. Conservare. Restaurare

Stimate colege/ Stimaţi colegi,

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa Naţională „ROLUL BIBLIOTECILOR ŞCOLARE/ CDI-URILOR ÎN EDUCAŢIA UNEI GENERAŢII CREATIVE ŞI INOVATIVE” şi la întâlnirea profesională „COLECŢII DE PATRIMONIU ÎN BIBLIOTECILE DIN ROMÂNIA”care se vor desfăşura pe 13 mai 2019 (între orele 8.00 – 14.00), la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti (Aulă – Calea Victoriei, nr. 88, Sector 1).

Cele două evenimente reprezintă sesiunea din primăvară a Secţiunilor „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI” şi „Carte Veche. Conservare. Restaurare” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

Sunt aşteptaţi bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, profesori documentarişti, manageri de bibliotecă şi alţi specialişti din domeniul ştiinţelor ştiinţelor comunicării, informării şi documentării, cadre didactice de predare, actori educaţionali şi studenţi.

Subliniem faptul că evenimentele constituie activitate de formare profesională continuă, ABR fiind un partener important al Ministerului Educaţiei Naţionale, iar B.C.U. „Carol I” fiind formator naţional pentru reţeaua structurilor infodocumentare din învăţământul preuniversitar.

Găsiţi ataşate Invitaţia şFormularul de înscriere.

Prezenţa dumneavoastră este aşteptată cu interes.

În vederea definitivării Programului Conferinţei, avem rugămintea să respectaţi termenele menţionate mai jos:

– Termen de trimitere a titlurilor lucrărilor sau a noilor apariţii/contribuţii editoriale în domeniu: 23 aprilie 2019. 

Lucrările în format extenso pot fi trimise până la data de 30 aprilie 2019.

* Ne rezervăm dreptul de a selecta lucrările cele mai interesante din punct de vedere ştiinţific, în contextul tematicii propuse de cele două secţiuni profesionale.

– Termen de confirmare a participării: 6 mai 2019 (pentru participanţii fără lucrare).

Adrese de contact (pentru siguranţă, vă rugăm să confirmaţi la toate adresele indicate):

ccarmenleo@hotmail.com;  carmen.pesantez@bcub.ro

petrutavoicu@yahoo.competruta.voicu@bcub.ro