„Suntem romȃni și punctum”

Centrul  „Mihai Eminescu” Bȃrlad și Asociația Bibliotecarilor din Romȃnia Filiala Vaslui, au organizat într-un mod inedit, elegant și festiv, sărbătorirea Zilei Naționale a României la aniversarea a 101 ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, prilej cu care, în deschidere, au și fost distribuite participanților cocarde cu semnificația Zilei de 1 Decembrie.

Sub genericul „Suntem români și punctum”, preluat din scrierile politice ale marelui nostru poet național Mihai Eminescu, Geta Modiga, custodele Centrului „Mihai Eminescu” Bârlad, a organizat o amplă manifestare culturală având următorul program:

– prezentarea unor evenimente istorice privind formarea poporului romȃn;

– definirea unor noțiuni precum: patria și patriotismul, națiunea și naționalismul;

– politica statului român privind naționalitățile conlocuitoare și relațiile noastre internaționale;

– importanța apartenenței noastre la Uniunea Europeană și lupta pentru menținerea specificului național în cultură, limbă și tradiție în contextul globalizării, cu lămuriri și multe detalii referitoare la înțelegerea aprofundată a noțiunilor amintite.

Invitații de seamă pentru dezbaterea temelor enunțate mai sus și, desigur, a sublinierii importanței Zilei Naționale a României au fost: profesorul, scriitorul și criticul literar de notorietate națională, domnul Gruia Novac și cunoscutul om de cultură vasluian, doctor în medicină, domnul Valeriu Lupu. S-a refăcut cu această ocazie drumul sinuos dar viguros al limbii și culturii române cu momentele importante în evoluția ei și cu personalitățile importante care i-au marcat acest drum, între care Mihai Eminescu are strălucirea unui arheu. A fost subliniată persistența în timp a elementului autohton cu influențele inerente ale culturilor din jur, temă la care profesorul Gruia Novac a excelat printr-un expozeu antologic.

Românismul și spațiul românismului a fost evocat în continuare de doctorul Valeriu Lupu cu argumente eminesciene, dar nu numai, ca definirea corectă a noțiunilor de patrie – patriotism, națiune – naționalism cu impactul lor în istoria noastră din perspectiva noilor realități europene aflată în fața globalizării. S-a subliniat faptul că Eminescu a îmbrățișat cu toată convingerea visul românismului prin prisma unui patriotism viguros și naționalism firesc, dar la fel de viguros, izvorât ca atitudine dintr-o realitate biologică firească.

 Chiar dacă patriotismul și naționalismul se regăsesc cu asupra de măsură în opera sa, trăite, demonstrate și cântate cu aceeași vibrație afectivă, Eminescu nu a făcut niciodată confuzia între ele, ci le-a ierarhizat cum se cuvine.

Cum era și firesc tema diasporei nu putea să lipsească într-un moment atât de important pentru națiunea română. S-a făcut delimitarea netă între diaspora clasică, reprezentată de românii stabiliți în alte state decât țara de origine, cu statut social și organizare etnică, comunitățile istorice românești care sunt autohtoni (și nu diaspora) acolo unde locuiesc (ceea ce l-a făcut pe Iorga să spună „România este o țară înconjurată de români”) și emigranții economici, care nu au nimic în comun cu diaspora, constituindu-se în mase de manipulare pentru politicieni.

Programul manifestării a mai inclus două teme la fel de importante și anume: o prezentare a realizărilor Asociației Bibliotecarilor din România – Filiala Vaslui, sub aspectul atenției acordate producțiilor artistice de seamă ale creatorilor din teritoriu ca o componentă importantă a continuării tradiției populare și îmbogățirii patrimoniului cultural. Pentru acest moment al manifestării, cuvintele doamnei Luminița-Ludmila Zuran, președinta Asociației, au avut sonorități vibrante și profunde pentru tot ceea ce cuprinde noțiunea de creație artistică.

Un moment aparte în desfășurarea manifestării l-a constituit lansarea volumului V al serialului artistic literar „Semne grafice de recunoștință” în care autorul, profesorul și sculptorul Gheorghe Alupoaie, își continuă opera de gravare prin elemente artistice ale unor personalități contemporane care au însemnat ceva în evoluția județului Vaslui. Cu elocința-i cunoscută, dar mai ales prin talentul său în grafica portretistică ca și pana-i măiastră, surprinde realitățile momentului într-o zonă cu care a reușit să se identifice ca artă și istorie.  Așa se explică încercarea sa de a-și motiva demersul prin prezentarea pe coperta cărții a unor „mărețe umbre”  ale istoriei neamului, care au contribuit decisiv la înfăptuirea dezideratului multisecular al românilor, unirea tuturor provinciilor neamului nostru  ȋntr-un stat unitar.

Un cuvânt aparte se cuvine moderatorului și organizatorului activității, custodele și bibliotecara Centrului „Mihai Eminescu”, doamna Geta Modiga, o distinsă personalitate a vieții cultural-artistice din municipiul Bârlad care, cu talent și erudiție, a fost, ca întotdeauna, gazda perfectă. De remarcat caracterul interactiv între conferențiari și audiență, gestionat cu inteligență de moderatoarea și organizatoarea întrunirii, într-o atmosferă de înaltă ținută intelectuală.

În acest context se cuvine să facem remarca că la această frumoasă manifestare, organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, a participat un public select și avizat, format din cunoscuți intelectuali bârlădeni și invitați din Vaslui.

Au participat la dezbateri Valentina Lupu, Maria Leonte, Mihaela Savuc, Elena Varlam, Mihai Gheciu, Georgeta Strat, Eugenia Acatrinei, Ștefana Carabaș, Nicu Brașoveanu, Ghiță Cristian, Neculai Ghețău, Dorin Filichi, Elena Cartas  și alții.

Deși manifestarea a depășit cu mult timpul alocat, discuțiile aveau să continue și la ceea ce a urmat, o gustare tradițională la care nu a lipsit nimeni.

Maria Leonte, Mihaela Savuc, 

Luminița-Ludmila Zuran, președinte Filiala A.B.R. Vaslui