Întrunirea secţiunii Statistică și evaluare – Conferinţa Naţională ABR, Bucureşti, 2010