Simpozionul Interjudețean „E_biblioteca integratoare”, ediţia a IV-a la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Suceava

În data de 23 aprilie (cu ocazia Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de Autor), la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni, în centrul de documentare și informare (CDI) s-a desfășurat Simpozionul InterjudețeanE_biblioteca integratoare”, ediţia a IV-a.

 

Au participat bibliotecari, cadre didactice, elevi.

În deschiderea evenimentului au luat cuvantul:

– Mariana Țuca directorul adj. Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni;

– inspector prof. Eleonora Bulboacă ISJ Suceava

– prof. Daniela Argatu, biblioteca CCD Suceava și președinte al filialei ABR;

– protos. Dosoftei Dijmarescu, Mănăstirearea Putna;

– dr. psiholog Liliana Bujor, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava;

– prof. documentarist Mattyllena Boicu, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni.

Grupul Psaltic al Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni, sub conducerea elevului Teodor Simion (clasa a XII-a) a surprins și emoționat publicul cu Balada lui Constantin Vodă Brâncoveanu, glas 5, text după V. Alecsandri.

Invitatul special, protosinghelul Dosoftei DIJMARESCU de la Mănăstirea Putna ne-a vorbit cu multă emoție despre venerabilul Mitropolit Iacov Putneanul, cel care a fost cel mai distins ierarh şi păstor sufletesc al Moldovei din secolul XVIII. Cel dintâi lucru pe care l-a făcut mitropolitul Iacov (atunci când a fost numit în înalta funcţie) a fost tipărirea în limba românească a cărţilor de cult, de învăţătură duhovnicească şi de luminare a copiilor neştiutori de carte.

Pentru credincioşii de la sate, mitropolitul Iacov a tipărit alese cărţi de rugăciuni şi de învăţătură creştină, care se împărţeau gratuit de către preoţi şi egumeni. Iar pentru copiii iubitori de carte, marele păstor a tipărit cel dintâi„Bucvar” (abecedar) ce cuprindea rugăciunile, poruncile şi tainele Bisericii, întemeind şcoli în chiliile bisericilor de la sate şi oraşe. De asemenea, a rânduit dascăli şi preoţi aleşi care învăţau pe copii scrisul, cititul, cunoştinţele religioase şi îndemnau pe credincioşi să-şi dea copiii la şcoală („Cade-se vouă, dreptmăritorilor creştini şi cei ce aveţi nume părintesc peste copiii cei mici, să aveţi purtare de grijă pentru învăţătura copiilor voştri, ca să nu se lipsească de hrana cea sufletească prin povăţuirea cea bună, care sunteţi datori să-i învăţaţi pe dânşii” – Prefaţă la Bucvar, Iaşi, 1755).

Au urmat prezentările Power Point a lucrărilor ce vor fi cuprinse într-un volum al simpozionului:

· prof. Eleonora Bulboacă, inspector de specialitate ISJ Suceava – Rolul cărților în apărarea specificului național;

· prof. Daniela Argatu, bibl. CCD George Tofan Suceava – Facilitarea și accesul bibliotecilor școlare la e_platformele de resurse informaționale;

· prof. docum. Mattyllena Boicu, Colegiul Tehnic  „Mihai Băcescu” Fălticeni – Strategii de dezvoltare a competenţei culturale a elevilor în centrul de documentare şi informare;

· director, prof. Claudia Suseanu, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni – Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni –Sursele de documentare folosite în realizarea proiectelor interdisciplinare;

· director adj., prof. dr. ing. Mariana-Silvia Ţuca, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni –Tehnici de documentare în descoperirea portului popular bucovinean;

· director adj., prof. Silvia Chirilă, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Revistele de fizică şi ştiinţe  online – instrumente de lucru în structurile infodocumentare;

· prof. Daniela Zup, CCD George Tofan Suceava – Integrarea resurselor de tip e_learning în activitatea didactică;

· prof. Georgeta Colibaba, CCD George Tofan Suceava – Platforme de e_learning cu aplicații în predarea matematicii;

· prof. Marcel Colibaba, Școala Gimnazială Gheorghe Popadiuc Rădăuți – Aplicații și instrumente web utilizate în activitatea didactică;

· prof. Liliana Cojocariu, CCD George Tofan Suceava – Biblioteci virtuale și platforme educaționale;

· bibl. Aurica Hriţcu, CSEI ”Sf. Andrei” Gura Humorului – Biblioteca şcolară – Spaţiu de comunicare şi informare;

· bibl. Luminiţa Violeta Ulian, Şcoala Gimnazială “Ion Barbir” Capu Cîmpului – Rolul calculatorului în găsirea informaţiei necesare elevilor în bibliotecă;

· prof. Maria Ghiţă, bibl. Colegiul Naţional Dragoş Vodă Câmpulung Moldovenesc – Orientarea activitatii bibliotecii către cerinţele de informare şi  documentare ale cititorilor; sondaj de opinie;

· bibl. Lăcrămioara Lupăescu, Școala Gimnazială Berchişești – Accesul la informaţie într-o bibliotecă şcolară, rolul ei în formarea elevilor;

· bibl. Mariana Mironiuc, Şcoala Gimnazială Bucşoaia – Biblioteca şcolară fundament al calităţii procesului de învăţământ;

· bibl. Rodica Miţan, Liceul Tehnologic Cajvana – Cartea în format electonic avantaje si dezavantaje ;

· bibl. Mihail Gabriel Chiricheş, Liceul cu Program Sportiv Suceava – Performanţa poate începe din bibliotecă;

· bibl. Roxana Chiriac, Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava – Bucovina – profil cultural;

· bibl. Papuc Alina, Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava – Cataloagele on-line;

· bibl. Andrei Lăcrămioara, Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava – Rolul cercului de lectură în formarea competenţelor de comunicare;

· bibl. Crăciun Rodica, Liceul Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei – Cartea – Obiect cultural superior mijloacelor moderne de lectură;

· bibl. Corina Dominte, Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava – Cartea nu va muri;

· bibl. Iuliana Artemizia Chibici, Şcoala Creştină Filadelfia – Contribuţia mijloacelor  moderne în aprofundarea studiului cu cartea;

· bibl. Elena Camilar, Școala Gimnazială  Nr. 6 „I. Ciurea” Fălticeni – Biblioteca web 2.0;

· bibl. Beatris Doriana Stan, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1+ Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Fălticeni –Rolul integrator al bibliotecilor şcolare;

· bibl. Mihaela Stoica, Școala Gimnazială Nr. 2 „Ion Irimescu” Fălticeni – Biblioteca – poartă deschisă spre informaţie;

· bibl Marcela Pavăl, Școala Gimnazială Nr. 1+ Nr. 2 Bogdănești – Performanţa sistemelor integrate de bibliotecă;

· bibl. Diana Maria Rusu, Școala cu clasele I-VIII Rîșca – Importanţa utilizării informaţiilor digitale în predarea geografiei;

· bibl. Geanina Bernicu, Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava  Accesul la informaţii într-o bibliotecă şcolară;

· prof. Violeta Dumistrăcel, documentarist CSEI Suceava – Rolul bibliotecarilor din școli în promovarea utilizării tehnologiilor educaționale;

· bibl. Adina Lahman, Colegiul Economic D. Cantemir Suceava – Biblioteca şi noile tehnici informaţionale;

· bibl. Barbă Mariana, Şcoala Gimnazială Bosanci – De la biblioteca tradiţională, la biblioteca virtuală;

· bibl. Mărioara Bahnean; înv. Simonela Nistor, Grupul Școlar Ion Nistor Vicovu de Sus – Etica şi calitatea utilizării informaţiei;

· bibl. Mihaela Ungureanu, Şcoala Gimnazială nr. 8 Suceava – Paşi în istoria şcolii româneşti;

· bibl. Mona Cojchiceanu – Şcoala Gimnazială Ipoteşti – Biblioteca – suport educativ în formarea tinerii generaţii;

· prof. Oana Savin, Colegiul Naţional de Informatica Spiru Haret, Suceava – Valoarea canonică şi literară a predicilor lui Antim Ivireanu;

· bibl. Ancuța Dura, Colegiul Național Petru Rareș Suceava – Biblioteca integratoare, etapă iminentă în evoluția bibliotecilor școlare;

· bibl. Nicoleta Andronic, Liceul Tehnologic ,,Nicolai Nanu” Broșteni – Bibliotecarul şi suprema sa creaţie ;

· bibl. Magherca Maria, Șc. Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei – Cartea în format electronic;

· bibl. Daniela Pentelescu, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor – Gânduri despre carte;

· bibl. Doina Puşcașu, Şcoala Gimnazială nr. 1, Vatra Dornei – Cartea – un mod de comunicare;

· bibl. Georgiana Antone, Liceul Tehnologic “Vasile Deac – Educaţia – limbajul universal al culturii europene;

· bibl. Alina Daniela Mazăre, Şcoala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei – Biblioteca şi bibliotecarul în context european;

· prof. Delia Gheorghiţă, Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava – Importanta suporturilor de curs electronice pentru predarea disciplinelor tehnice în învăţământul preuniversitar seral şi frecvenţă redusă;

· prof. Valentina Filip, Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava – Rolul informaticii în realizarea, administrarea şi gestionarea unei biblioteci virtual;

· prof. Marcela Mateş, Şcoala Gimnazială Păltinoasa – Activitatea culturală a Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna;

· prof. dr. Ana Cazacu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – Rolul profesorului în relaţia cu biblioteca şcolii – acelaşi sau mereu altul?

· prof. Daniela Grigore, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni – Studiul limbilor străine cu ajutorul bibliotecii virtual;

· prof. Constantin-Box Ungureanu, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Lectura imaginii în teatrul lui Picasso;

· Mioara Mariana Sandu, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”  Fălticeni – Organizarea şi prelucrarea arhivei contemporane;

· Mihaela Rusu, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Corespondenţa întocmită de secretariat – poartă spre creşterea imaginii şcoli;

· Geanina Stanciu, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Biblioteca digitală în sprijinul tehnologiilor de coasere;

· Ionela Scripcă, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Importanţa utilizării elementelor multimedia în predarea disciplinelor din domeniul industriei textile şi pielărie;

· prof. Paula Radion, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Sistemele multimedia în lecţia de istorie;

· prof. Simona Manole, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Utilizarea manualelor electronice în predarea turismului;

· prof. Daniela Rotaru, Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava – Importanţa literaturii în dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză;

· prof. Magdalena Iacoban, Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava Lectura – cale de autocunoaştere;

· prof. Gabriela Vasiliu, Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava – Rolul cărţilor în cunoaşterea şi dezvoltarea personală a adolescenţilor;

· prof. Velusia Ursulean; prof. Gabriela Vieriu, Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava – Introducerea softului educaţional – construcţia şi funcţionarea automobilului – în predarea modulelor de specialitate;

· prof. Mihaela Chelaru, G.P.P “Licurici” Fălticeni – Exemple de bună practică: proiectul educaţional “Hai la bibliotecă!

· bibl Lăcrămioara Onea, Şcoala Gimnazială “George Enescu”, Moineşti, jud. Bacău – ABC-ul culturii informaţiei în biblioteca şcolară ;

· prof. documentarist Georgiana Petreuş; Karin Balog Ciegler, Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”, Baia Mare – Concurs naţional de creaţie artistică “Eternul feminin în evoluţia umanităţii”  – exemplu de bună practică;

· prof. Ana Corogianu, Şcoala Gimnazială Nr. 11 Suceava – Cartea – izvor de tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte;

· prof. Oana-Simona Iacob, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Personajele lui William Shakespeare în actualitate;

· prof. Davu Elena, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – E _ biblioteca spatiu de documentare pentru disciplinele tehnice;

· ing. Adrian Olariu, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni – Filmul documentar – metoda alternativa de educaţie în CDI Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni;

· ing. Florentina Crăciun, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni – Metode de cercetare şi documentare privind evoluţia modei feminine;

· prof. Elena Bălan, Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni – Arta culinară în mediul virtual;

· prof. Mirela Griguţă, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Mitropolitul Dosoftei Între Betleem şi Golgota cu poetul Vasile Voiculescu;

· prof. drd.  Elena Ghenghea, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni – Reportajul publicitar vs. reportajul de investigaţie;

· înv. Rozuca Pitic, Şcoala Gimnazială Stroieşti – Rolul bibliotecilor şcolare în procesul instructiv-educativ;

· Cătălin Laslău, CCD George Tofan Suceava – E-platformele;

· Sorin Teodorovici, CCD George Tofan Suceava, Aplicațiile pe platformele educaționale;

· stud. Sandu George-Daniel, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, Facultatea Automatică şi Calculatoare; masterand Sandu Alexandra-Patricia, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi,  Facultatea de Drept, Masterat specializarea – Ştiinţe penale – Importanţa şi semnificaţia cărţii în educaţia generaţiei net

· locot. drd. inginer Tunaru Victor-Alexandru, Statul Major al Fortelor Navale, Bucureşti – Cartea electronică – sursă de informaţii pentru perturbaţiile electromagnetice la navele;

· Raluca-Stefana Tunaru – Instrumente de lucru folosite în bibliotecă cu scopul descoperirii utilizării suplimentelor alimentare în domeniul farmaceutic;

· Vlad-Gheorghe Monoranu – Internetul – sursă de informare şi documentare  în descoperirea resurselor energetice regenerabile;

· Liliana bibl. Moroşan, Şcoala Gimnazială Stulpicani – Biblioteca digitală.

După susținerea lucrărilor în plen, simpozionul a continuat cu Traningul profesional Tehnici de promovare a bibliotecii și a bibliotecarului. Traineri au fost psiholog dr. Liliana Bujor de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava si prof. Daniela Argatu, CCD Sv.

Cafeneaua publică a fost organizată ca activitate de follow up și de evaluare a activităților simpozionului. Atmosfera vibrantă, motivantă și impresionantă au făcut ca și acest simpozion să fie unul de excepție pentru bibliotecarii din cele patru județe participante.

Simpozionul a fost sprijinit și de Consiliul Local Fălticeni, Centrul Cultural Bucovina Suceava, starețului Mănăstirii Putna – arhim. Melchisedec Velnic dar și florăriei Marcela Fălticeni pentru sprijinul acordat în buna desfășurare a evenimentului.

Președinte Filiala Suceava a ABR,

prof. Daniela Argatu