Simpozion Suceava

Contribuţia Bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în Bucovina”

la Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (USV)

simpozion cu participare internaţională

Evenimentul, organizat de Biblioteca USV şi Asociaţia Bibliotecarilor din România, s-a desfăşurat în Aula Magna a Universității Ștefan cel Mare Suceava, sub genericul ”România Centenară (1918-2018)”.

Printre participanții la această manifestare, aflată la prima ediție, s-au aflat reprezentanţi ai universității sucevene: prof. univ.dr. Sanda-Maria ARDELEANU – coordonator al Bibliotecii USV, prof. univ. dr. ing. Valentin POPA – rectorul Universității Ștefan cel Mare, Suceava, prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU – prorector cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii, prof. univ. dr. Ștefan PURICI – prorector cu imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană, dar și prof. Daniela ARGATU, președinte Diviziunea Biblioteci școlare și al filialei Suceava a ABR și șef serviciu Mioara VONCILĂ – Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați și președinte Diviziunea Biblioteci Universitare a aceleiași asociații profesionale.

Au mai fost prezenți printre invitați, conf. univ. dr. Myhailo ZUSHMAN – directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Naţionale Yuriy Fedkovych din Cernăuţi, prof. univ. dr. Antonie MOISEI – șef departament la Universitatea Bucovineană de Stat de Medicină din Cernăuți, prof. dr. Marian OLARU – director al Institutului Bucovina al Academiei Române, ai Centrului Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, Muzeului Bucovinei din Suceava, Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” din Suceava, ai Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, ai Casei Corpului Didactic ”George Tofan” din Suceava, colegiilor liceelor şi şcolilor gimnaziale din partea de sud a Bucovinei.

Programul manifestării a fost unul dens și fructuos:

10:00 – 11:00 –  Lucrări în Plenul Simpozionului

Moderator: prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

 1. prof. CS II dr. Marian OLARU – director al Institutului Bucovina al Academiei Române, Rădăuţi: Istoria unei provincii în periodicul Institutului „Bucovina” al Academiei Române – Gruparea „Canonicilor”
 2. conf. univ. dr. Myhailo ZUSHMAN – directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Naţionale Yuriy Fedkovych din Cernăuţi: Tezaure istorico-etnografice în fondurile Bibliotecii Științifice a Universității Naționale Yuriy Fedkovych
 3. prof. dr. Daniel HRENCIUC – Școala Gimnazială Bogdan Vodă, Rădăuți: Bucovina Istorică, un spațiu al diversității culturale
 4. prof. dr. Vasile I. SCHIPOR – secretar științific al Institutului Bucovina al Academiei Române: Biblioteca în viața orașului modern din Bucovina

11:00 – 11:15 –  Pauză de cafea

11:15 – 13:00Lucrări în Plenul Simpozionului

Moderator: prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

 1. prof. dr. Gabriel Gheorghe CĂRĂBUŞ – director al Bibliotecii Bucovinei I.G. Sbiera, Suceava: Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava – centru cultural, educativ și de informare
 2. dr. Ion MAREȘ – director Adjunct al Muzeului Bucovina, Suceava: Diversitatea ca performanță în studiul istoriei
 3. Carmen Veronica STEICIUC director Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava – Memoria teatrului în spiritualitatea bucovineană
 4. prof. univ. dr. Olimpia MITRIC – Facultatea de Istorie și Geografie: Un proiect necesar: Biblioteca digitală a Universității „Ștefan cel Mare”
 5. prof. Arcadie MOISEI – directorul Departamentului de Învățământ și Școli, Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, Cernăuți: Școlile românești din Nordul Bucovinei: perspectivă de dezvoltare
 6. lector univ. dr. Harieta SABOL – FIG, Educate și la modă. Tinerele românce și mirajul emancipării prin lectură în Bucovina anilor 1900
 7. dr. în medicină Ioan IEȚCU – Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România: Revista „Bucovina Medicală” – punte peste timp și granițe

13:00 – 14:30Pauza

14:30 15:15Vernisaj

Moderator: prof. Daniela ARGATU, președinte Filiala Suceava a ABR:

 1. I. Semnal editorial – publicațiile Institutului Bucovina al Academiei Române. Prezintă: directorul Institutului Bucovina al Academiei Române prof. dr. Marian OLARU, secretarul științific al Institutului Bucovina Vasile I. SCHIPOR
 2. II. Miniatură – text miniat, decorație manuscris; corpul de carte – legătură și decor copertă. Expoziție cu lucrări ale elevilor de la Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu, Secția Conservare, restaurare bunuri culturale, Suceava. Coordonatori: prof. Camelia RUSU SADOVEI, prof. Roxana BLIONȚU, prof. Oana MIRON. Prezintă: prof. Camelia RUSU SADOVEI: Patrimoniul de carte – domeniu de studiu al secției de conservare, restaurare bunuri culturale.

III. Cărți de autori bucovineni de diferite etnii în colecțiile Bibliotecii USV. Coordonatori: Despina ROTARU, Ana EFROS, Ramona ȚABREA. Prezintă: bibl. Despina ROTARU, bibl. Ramona ȚABREA

15:15 17:30 –  Lucrări pe secțiuni:

Secțiunea I: Dinamica dezvoltării Bibliotecilor în Bucovina, Sala de Lectură Mihail Iordache, corp A

Moderatori: prof. Daniela ARGATU și bibl. Anișoara BUDUI

 1. Șef serviciu Mioara VONCILĂ – Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați, vicepreședinte ABR, preș. Diviziunei Biblioteci Universitare: Biblioteca universitară, tendințe și provocări actuale
 2. bibl. Daniela ARGATU Președinte ABR, Filiala Suceava: 8600 de ani de evoluție a cuvântului scris – tot atâția ani de evoluție a bibliotecii, Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
 3. bibl. Lăcrămioara ANDREIEvoluția bibliotecilor din Bucovina în perioada 1775-1918, Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava
 4. prof. documentarist Mattyllena BOICU, dir. Prof. Claudia SUSEANU, dir. adj. prof. Mariana Silvia TUCA, Dir. adj. Silvia CHIRILĂ Modalități de promovare a culturii în Centrul de documentare și informare, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni
 5. bibl. Mărioara BAHNEAN, prof. Oltița LUCANBiblioteca mesager al culturii bucovinene, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus/Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus
 6. înv. Elena GIURGIUTransmiterea tradițiilor și obiceiurilor vicovene tinerei generații prin intermediul cărților, Școala gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus
 7. bibl. Roxana CHIRIAC Societatea culturală „Școala Română” și reprezentanții ei, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava
 8. bibl. Gabriela Alina PAPUC Bibliotecile din Bucovina în operele lui Nicolae Iorga, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
 9. inf. Nicolae VICLEANU, Prof. Elisaveta VICLEANUContribuția bisericilor la dezvoltarea culturii și educației în Bucovina, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 10. bibl. Violeta DUMISTRĂCELArta populară bucovineană reflectată prin operele colecționarului Ion Gramadă – o pasiune pentru o viață, Scoala Gimnazială nr. 3, Suceava
 11. prof. înv. primar Carmen Maria COCA Folclorul cules de elevii preșcolari ai Liceului Tehnologic „Ion Nistor”  Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 12. prof. Daniela CHIRA, prof. Cristina SAUCIUCPersonalități bucovinene din literatura românească, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 13. prof. Vasile G. SCHIPORBucovina: cultură, tradiție și spiritualitate, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 14. prof. Maria Daniela MIRONESCU, prof. Lucica Zamfira IONESENunta tradițională la Vicovu de Sus, prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de Sus
 15. prof. Maria Loredana BUCULEI – Toponimia de pe Valea Superioară a Moldovei, prof. Colegiul Tehnic „Al. I.Cuza” Suceava

15:15 17:30 –  Lucrări pe secțiuni:

Secțiunea II: Tradiția culturală multietnică și plurilingvismul în Bucovina, Aula Magna, corp A

Moderatori: bibl. Stela PURICI și bibl. Adriana Florentina GHERASIM

 1. Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU Coordonator al Bibliotecii USV: O Europă în miniatură – elogiu adus plurilingvismului bucovinean
 2. bibl. Nastasia ZAHORODNA – Director adjunct pentru cercetare științifică, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Naţionale Yuriy Fedkovych din Cernăuţi: Activitatea de cercetare a istoriei locale în cadrul Bibliotecii Științifice a Universității Naționale Yuriy Fedkovych din Cernăuți: aspecte tradiționale și inovatoare
 3. bibl. Raluca Irina MUSCĂ – Biblioteca Institutului Bucovina al Academiei Române: Biblioteca Institutului Bucovina 20 de ani de activitate în serviciul cercetării științifice
 4. prof. univ.dr. Antonie MOISEI – Șef Departament la Universitatea Bucovineană de Stat de Medicină din Cernăuți: Activitatea etnografică a lui Dimitrie Dan în Nordul Bucovinei
 5. bibl. Despina Doina ROTARU Documente referitoare la istoria și cultura românilor aflate până în anul 1990 în Fondul Secret al Bibliotecii USV, Biblioteca USV
 6. prof. Angelo-Cătălin BĂRBUȚĂObiceiuri și tradiții de Paște din zona etnografică a Nordului Bucovinei: Brodina, director al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 7. prof. Magdalena BĂRBUŢĂ Obiceiuri la Grănești – claca, reflectată în lucrarea lui Constantin Hrehor, Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” Straja
 8. înv. Maria Cristina PITICPortul popular: dovadă a identității bucovinene, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 9. înv. Ana Doina GHEORGHIȚĂVicovul de Sus – punte de legătură între trecutul și prezentul Bucovinei, Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus
 10. înv. Elena G. SCHIPOR Tradiții vicovene – izvor de inspirație în cultura bucovineană, Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus
 11. prof. înv. primar Mihaela BAHNEANMotive tradiționale în ornamentarea oălor de Paște – zona etnografică Putna, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 12. prof. Ana CHIRA, Gheorghe CHIRABucovina – leagăn de inspirație literară pentru scriitorii români, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus
 13. prof. Maria Gabriela PĂTRUCEAN Identitate culturală în Bucovina redată prin obiceiurile și tradițiile locale, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
 14. prof. Paraschiva Simonela NISTOR Diversitatea culturală a Bucovinei redată prin cromatica ouălor încondeiate, prof. inv. primar Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus

17:45 – 18:00 – Concluzii. Sala de Lectură Mihail Iordache, corp A

A fost un eveniment reușit în care s-au schimbat informaţii, experienţe, idei inovatoare şi concepte în domeniul biblioteconomiei, ştiinţelor informării și documentării, al digitalizării, precum şi în alte domenii inter şi transdisciplinare, dar s-au legat prietenii și dincolo de Bucovina.

Prof. Daniela Argatu, președinte filiala Suceava a ABR

Biblioteca USV – bibl. Anisoara Budui, vicepreședinte

Biblioteca USV – bibl. Adriana Gherasim, secretar