SIMPOZION REGIONAL ZORLENI

Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni
au plăcerea de a vă invita la Simpozionul Regional:
Editia a II-a
27 noiembrie 2014

Tematica lucrărilor:

  1. Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică – strategii, metode şi tehnici inovatoare utilizate în practica didactică
  2. Formarea personalităţii autonome prin asumarea unui sistem de valori necesar pentru împlinirea și dezvoltarea personală a elevului
  3. Calculatorul şi cultura digitală vs. mirajul cărţii şi cultura tradiţională?
  4. Biblioteca/CDI-ul, partener în procesul instructiv-educativ – promovarea activităţilor desfăşurate, ca alternativă în implementarea noilor tehnologii educaţionale
  5. Dezvoltarea şi promovarea potenţialului intelectual, cultural şi creativ al elevilor prin implementarea proiectelor – schimb de bune practici.
Manifestarea va avea loc pe data de 27 noiembrie 2014, ora 10.00, la Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni-Centrul de Documentare şi Informare “Ion Murgeanu”, din Zorleni.
Data limită de înscriere: 21 noiembrie 2014