Sedinta Consiliului de Conducere 14.06.2013

Proces verbal al ședinței

Consiliului de Conducere al Asociației Bibliotecarilor din România

 

Încheiat astăzi, 14 iunie 2013

Membrii Consiliului de Conducere prezenți:

 1. Mircea Regneală – președinte
 2. Corina Apostoleanu – vicepreședinte
 3. Mihaela Zecheru – vicepreședinte
 4. Valentina Lupu – vicepreședinte
 5. Claudia Lungu – vicepreședinte
 6. Lăcrămioara Blascioc – trezorier
 7. Daniela Argatu – membru
 8. Maria Colătău – membru
 9. Luminița Dragu – membru
 10. Valerica Grigore – membru
 11. Stela Sebe  – membru
 12. Doru Stan – membru
 13. Ioan Roman – membru

A mai fost prezent:

Mihai Constantinescu – secretar executiv

Absenți:

Doina Ostafe – vicepreședinte

Rodica Volovici – secretar general

Dorina Bălan – membru

Ovidiu Călugărescu – membru

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Stadiul organizării Conferinței Naționale ABR (diviziuni, secțiuni, înscrieri, premii, comisii etc.)

2. Intâlnirile secțiunilor și diviziunilor ABR- rapoarte ale vicepreședinților ABR

3. Tratatul de biblioteconomie – stadiul realizării

4. Situația financiară

5. Diverse

1. Stadiul organizării Conferinței Naționale ABR (diviziuni, secțiuni, înscrieri, premii, comisii etc.)

Domnul președinte Mircea Regneală a început ședința de Consiliu cu prezentarea situației privind organizarea Conferinței Naționale a ABR. Au fost comunicate unele  date privind numărul de înscriși la conferință pe județe.

S-au discutat diverse aspecte organizatorice privind conferința (secţiuni profesionale – cu recomandarea de a nu fi prezentate mai mult de 2-3 lucrări pentru a se permite mai multe intervenții (președinți de secțiuni vor  selecta lucrările ce urmează a fi prezentate și vor transmite titlurile până pe data de 1 august  organizatorilor);  probleme de cazare și masă (cei care nu s-au înscris încă sunt rugați să se înscrie de urgență astfel riscă nu mai poată fi cazați gratuit).

A fost citit Regulamentul de acordare a premiilor ABR și au fost aduse modificări. In cel mai scurt timp vor fi postate pe site-ul ABR.

În urma analizei problemei Diviunilor, care stabilesc politica ABR pe tip de bibliotecă, s-a decis ca reuniunile acestora să aibă loc numai o dată pe an și anume în cadrul întâlnirilor de primăvară. Așadar, deoarece aceste întâlniri  au avut loc, ele nu vor mai fi programate  în cadrul conferinței de la Oradea.

 

2. Intâlnirile secțiunilor și diviziunilor ABR- rapoarte ale vicepreședinților ABR

Au fost prezentate întâlnirile ABR ce au avut loc în această perioadă de către vicepreședinții ABR .

3.  Tratatul de biblioteconomie – stadiul realizării

Domnul prof. Mircea Regneală a prezentat stadiul realizării Tratatului de biblioteconomie, al cărui prim volum va apărea în această vară și va fi lansat în cadrul Conferinței ABR Oradea.

4. Situația financiară

D-ra Blascioc Lăcrămioara, trezorier ABR, a prezentat situația financiară, cheltuielile și veniturile asociației. Se aprobă în unanimitate.

5. Diverse

Ca urmare a nemulțumirolor membrilor ABR față de discuțiile neprincipiale și neprofesionale care  sunt purtate pe Biblos, Consilul ABR a aprobat crearea unei liste de discuții  pentru membrii ABR. Urmează să se facă demersurile tehnice în acest sens.

S-a hotărât ca doamna Claudia  Lungu (BNR), membru în  Consiliul, să aibă ca responsabilitate   Filiala București.

S-a aprobat textul scrisorii de intenție pentru alăturarea ABR la Declarația de la Berlin privind accesul deschis.

Consiliu desemnează pe dna vicepreședinte Claudia Lungu sa reprezinte ABR la modificarea Legii Bibliotecilor.

S-a discutat situația legată de sporul de praf – demersurile făcute de președintele ABR, împreună cu alși colegi,  la cele două confederații, Alma Mater și Spiru Haret,  pentru acordarea sporului bibliotecarilor pentru condiții vătămătoare

S-au discutat probleme legate de aplicarea ABR pentru programe/proiecte europene.