Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-29.06.2010

La Şedinţa Consiliului de Conducere al ABR din data de 29.06.2010 au participat 12 membri din cei 17 ai Consiliului de Conducere: Mircea Regneală (preşedinte), Lăcrămioara Blascioc (trezorier), Corina Apostoleanu (secretar general), Ovidiu Călugărescu , Maria Colătău, Robert Coravu, Maria Drăghici, Gabriela Dumitrescu, Valentina Grigore, Valentina Lupu, Delia Pârşan, Mihaela Zecheru.

Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Informare privind stadiul organizării celei de a XXI-a Conferinţe Naţionale a ABR, prezintă dl Mircea Regneală, preşedintele Comitetului de organizare;
2. Informare privind situaţia achitării cotizaţiilor pe anul 2009 şi pe primul trimestru al anului 2010 pentru instituţii şi membri individuali, prezintă dra. Lăcrămioara Blascioc, trezorierul Asociaţiei;
3. Informare privind desfăşurarea întâlnirilor secţiunilor profesionale ale ABR, prezintă dna. Corina Apostoleanu, secretar general;
4. Supunerea la vot, din partea Consiliului de conducere al ABR, a iniţiativei de reînfiinţare a Secţiunii Biblioteci medicale;
5. Diverse.

Dl. Preşedinte Mircea Regneală a prezentat stadiul organizarii celei de a XXI-a Conferinte Naţionale a ABR. A fost obţinută gratuit cazarea participanţilor la Conferinţă, iar secţiunile se vor desfăşura în cinci locaţii: ASE, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Biblioteca Universităţii “Politehnica”, Biblioteca Pedagogică Naţională “I. C. Petrescu” şi la Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie.

Dra. Blascioc a informat Consiliul de conducere al ABR asupra situaţiei achitării cotizaţiilor pe anii 2009-2010 de către fiecare filială ABR şi fiecare membru instituţional.

Dna Corina Apostoleanu a informat Consiliul de conducere al ABR cu privire la desfăşurarea întâlnirilor secţiunilor profesionale ale ABR. Secţiunile Statistică şi evaluare şi Informatizare nu şi-au desfăşurat activitatea întrucât nu s-au înregistrat înscrieri în urma celor două apeluri ale preşedinţilor de secţiune.

În urma citirii de către Dl. Preşedinte Mircea Regneală a adresei prin care un grup de iniţiativă solicită reînfiinţarea secţiunii Biblioteci medicale, Consiliul de conducere al ABR a hotărât să condiţioneze aprobarea sa de înscrierea în asociaţie, până la data de 15 iulie 2010, a cel puţin 50% din numărul membrilor grupului de iniţiativă. Ulterior eventualei aprobări, Consiliul va acorda un termen de graţie de 1 an pentru ca această secţiune să-şi demonstreze funcţionalitatea în cadrul ABR.

S-a decis, în vederea analizării dosarelor de premiere, înfiinţarea unor comisii, după cum urmează:
1. Pentru diviziunea Biblioteci şcolare:
– Preşedinte: Valentina Lupu,
– Membri: Maria Colătău, Maria Drăghici, Oana Jianu, Margareta Pop
2. Diviziunea Biblioteci uiversitare:
– Preşedinte: Robert Coravu
– Membri: Delia Pârşan, Angela Repanovici.
3. Diviziunea biblioteci specializate:
– Preşedinte: Mihaela Zecheru
– Membri: Valerica Grigore, Maria Mihăilă.
4. Diviziunea Biblioteci publice:
– Preşedinte: Corina Apostoleanu,
– Membri: Letiţia Buruiană, Daniel Nazare
5. Diviziunea Biblioteci naţionale:
– Preşedinte: Mihaela Dragu
– Membri: Letiţia Constantin, Aurelia Perşinaru

A consemnat,
Rodica Mitoiu
Secretar executiv