Şedinţa Consiliului de conducere al ABR-18.04.2008

Vineri, 18 aprilie 2008, la sediul ABR a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere, cu următoarea ordine de zi:

 • Situaţia achitării cotizaţiilor pe primul trimestru al anului 2008 si a bugetului ABR – informare prezentata de d-ra Lăcrămioara Blascioc, trezorier
 • Situaţia înscrierilor în ABR – informare prezentata de dl. Robert Coravu, secretar general
 • Tematica Revistei Române de Biblioteconomie si Ştiinţa Informării pentru anul 2008 – informare prezentata de dl. Robert Coravu, secretar general
 • Aprobarea calendarului întrunirilor secţiunilor ABR pentru anul 2008
 • Acţiuni în vederea sărbătoririi Zilei bibliotecarului (23 aprilie 2008 )
 • Stadiul organizării celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale a ABR – informare prezentata de d-na Ileana Balan, directorul Bibliotecii Universităţii din Piteşti
 • Stadiul demersurilor privind obţinerea aprobării de organizare a cursurilor de formare continuă de către ABR – informare prezentată de d-na Amelia Costoiu, preşedintele filialei Bucureşti
 • Diverse

Au fost prezenţi 12 din cei 17 membri ai Consiliului: Mircea Regneală – preşedinte, Robert Coravu – secretar general, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Corina Apostoleanu – vicepreşedinte, Valentina Lupu – vicepreşedinte, Adriana Szekely, Delia Pârşan, Ovidiu Călugărescu, Mihaela Dragu, Maria Colătău, Maria Drăghici, Margareta Pop – membri. De asemenea, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, dl. profesor Ion Stoica, preşedinte de onoare, doamna Amelia Costoiu, preşedintele filialei Bucureşti, doamna Ileana Bălan, directorul Bibliotecii Universităţii din Piteşti, şi dl. Doru Stan, preşedintele filialei Argeş.

Înainte de a trece la discutarea ordinii de zi, dl. Mircea Regneală i-a informat pe cei prezenţi cu privire la demisia doamnei Angela Repanovici din Consiliul de conducere şi din funcţia de preşedinte al Diviziunii Biblioteci Universitare.

Ţinând cont de aceasta situaţie, pentru completarea componenţei Consiliului de conducere al ABR şi a Biroului de coordonare al Diviziunii Biblioteci Universitare, Consiliul a luat următoarele decizii, în conformitate cu prevederile Statutului ABR:

 • Numirea doamnei Ivona Olariu (BCU Iaşi) in functia de membru interimar al Consiliului de conducere, pe postul ramas vacant prin demisia doamnei Angela Repanovici (la sedinta de constituire a ABR din data de 19 martie 2007, doamna Ivona Olariu a fost urmatoarea persoana ca numar de voturi dupa cele trei prevazute prin Statut sa faca parte din Consiliul de conducere al ABR ca reprezentante ale Diviziunii Biblioteci Universitare)
 • Numirea doamnei Adriana Szekely (care ocupa până acum funcţia de secretar al Diviziunii Biblioteci Universitare) in functia de presedinte interimar al Diviziunii Biblioteci Universitare şi, implicit, de vicepreşedinte al ABR
 • Numirea doamnei Ivona Olariu (care ocupa până acum funcţia de membru al Biroului de coordonare al Diviziunii Biblioteci Universitare) in functia de secretar interimar al Diviziunii Biblioteci Universitare
 • Completarea componenţei Biroului de conducere al Diviziunii Biblioteci Universitare cu doamna Luminiţa Danciu (BU Petroşani) – membru interimar.

Iată o sinteză a problemelor discutate şi a hotărârilor luate în cadrul şedinţei:
1. La data de 17.04.2008, numărul membrilor ABR era de 2.353. ABR are filiale în toate judeţele ţării, cu excepţia Brăilei şi Harghitei. În judeţele Teleorman şi Galaţi urmează să se refacă alegerile pentru conducerea filialelor respective, în vederea cooptării unor reprezentanţi ai bibliotecilor publice din cele două judeţe care s-au înscris în ABR.
2. A fost aprobat calendarul întrunirilor secţiunilor ABR.
3. Membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la tematica apariţiilor din 2008 ale Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. În urma renunţării doamnei Gabriela Dumitrescu la calitatea de coordonator al nr. 4/2008, Consiliul a decis ca acest număr, dedicat împlinirii a 500 de ani de tipar românesc, să fie coordonat de dl. conf. univ. dr. Victor Petrescu, directorul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa.
4. Membrii Consiliului au aprobat textul mesajului conducerii ABR cu prilejul sărbătoririi “Zilei bibliotecarului”.
5. Cea de-a XIX-a Conferinţă Naţională a ABR se va desfăşura la Piteşti, în perioada 17-19 septembrie 2008, şi va avea ca temă Bibliotecile româneşti în era digitală. Informaţii suplimentare vor fi furnizate în cursul lunii următoare, când vor fi transmise şi invitaţiile de participare.
6. Conducerea ABR va întreprinde demersuri pentru modificarea metodologiei de acordare a Premiului “Al. Rosetti”, astfel încât acesta să poată fi acordat întregului personal de specialitate angajat în biblioteci şi nu doar celor angajaţi în funcţia de bibliotecar.
7. Doamna Amelia Costoiu a informat Consiliul de conducere cu privire la demersurile întreprinse pentru acreditarea ABR în vederea susţinerii de cursuri de formare continuă destinate bibliotecarilor cu studii superioare. Dosarul pentru acreditarea ABR pentru cursuri de perfecţionare dedicate a fost depus la Agenţia Naţională de Formare Profesională a Adulţilor a municipiului Bucureşti (ANFPA) pe data de 16 aprilie. După verificarea dosarului, acesta va fi supus aprobării conducerii ANFPA. Conform legislaţiei in vigoare, analiza dosarului va dura o lună, perioadă in care se mai pot cere diverse explicaţii sau acte doveditoare. După acreditare, ABR va organiza cursuri de perfecţionare pe module, în funcţie de cererile bibliotecarilor interesaţi şi va elibera certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
8. Consiliul de conducere a aprobat sponsorizarea, cu o sumă modică, a doamnelor Crina Mihăilescu (BUMF “Carol Davila” Bucureşti) şi Corina Apostoleanu (BJ Constanţa), în vederea participării la două conferinţe internaţionale de specialitate.

9. Consiliul de conducere şi-a reafirmat disponibilitatea de a relua discuţiile cu ANBPR în vederea unificării, în condiţiile în care se va primi o solicitare oficială în acest sens din partea conducerii acestei asociaţii.
10. S-a subliniat necesitatea ca asociaţia să reacţioneze în mod oficial la toate articolele din mass-media care prezintă deformat situaţia bibliotecilor româneşti.
11. S-a propus sa se ia legătura cu documentariştii din instituţiile mass-media, pentru a le propune să devină membri ai ABR.
12. S-a aprobat susţinerea financiară a întrunirilor secţiunilor ABR, cu o sumă care va fi acordată în funcţie de numărul participanţilor.
13. S-a decis confecţionarea si distribuirea in teritoriu a carnetelor de membru, precum şi a câte unei ştampile pentru fiecare filială ABR.