Scrisoare din parte presedintelui ABR in legatura cu sporul de praf

Stimați colegi, președinți de filiale,

In cazul în care în bibliotecile dumnevoastră nu se acorda sporul de praf, vă rog să-l solicitați conform documentelor prezentate mai jos, obținute de la Oficiul juridic  al MECTS. In caz în care directorii de școli sau biblioteci refuză se poate face proces și se castiga retroactiv din momentul în care a fost solicitat. Vă rog să insistați.
Iată documentele oficiale pe care vă bazați :
In cadrul Normelelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 apărute în MO 48/19.01.2010, Ordinul 42/2011, 77/2011, la capitolul II Stabilirea salariilor lunare brute in anul 2011, litera B se precizează:
Sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă.
Sporurile, compensaţiile, primele şi indemnizaţiile se vor acorda cu respectarea art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010.
Așadar, până la aprobarea regulamentului MECTS, sporul se acorda în continuare celor care l-au avut.
Pe de alta parte, Legea 283/2011, art. 12 spune:

(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013. 
(2) Sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Legea cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acorda și personalului nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care și-au reluat activitatea în anul 2012, numai în măsura în care acesta își desfășoară activitatea în aceleași condiții de munca cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituția/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcțiile similare în plată. 
(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzător personalului încadrat și personalului care și-a reluat activitatea, în anii 2010 si 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

Mult succes,
Mircea Regneală