Rolul Dialogului în Cultura Lecturii privind Obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă

Rolul Dialogului în Cultura Lecturii privind

Obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă

– Ziua Națională a Lecturii –

15 Februarie 2023 sub egida Zilei Naționale a Lecturii (ediția a II-a) potrivit Legii nr. 21/2022 (publicat în M.O. nr. 45/14.01.2022), Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) – Filiala Iași, ABR România și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași au desfășurat evenimentul profesional: Rolul Dialogului în Cultura Lecturii privind Obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Obiectivul propus în dezbaterea profesională a vizat conturarea și dezvoltarea unui mediu al dialogului constant, transparent, viabil în cultura lecturii și prin natura atribuțiilor unui bibliotecar (indiferent de tipul bibliotecii) printr-o întâlnire ce reunește bibliotecari, psihologi, profesori, studenți/masteranzi/doctoranzi cu scopul de a facilita schimbul de experienţă, cunoaştere şi informaţii între specialiștii cărților și pentru publicul larg direct interesat.

Moderatorii au fost bibliograf Elena Zanet (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași), vicepreședinte ABR-Filiala Iași și bibliotecar Elena Ungureanu (Biblioteca Centală Universitară „Mihai Eminescu” Iași), președinte ABR-Filiala Iași.

Publicul prezent a fost alcătuit din profesori și directori, bibliotecari, psihologi și studenți de la următoarele instituții: Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași, Colegiul Tehnic” Ioan C. Ștefănescu” Iași, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, Biblioteca Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnică „Emil Palade” Târgu Mureș,  Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Biblioteca Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Biblioteca Academiei Române – Filiala Iași, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, Biblioteca Școlii Gimnaziale „D.A. Sturdza” Iași, Biblioteca Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Iași, Biblioteca Liceului Tehnlogic Transporturi și Construcții Iași, Biblioteca Școlii Gimnaziale „Ionel Teodoreanu” Iași, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj Napoca și Filialele Grigorescu, Zorilor, Traian Brad, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași,  Liceul Tehnic „Constantin Brâncuși” Craiova și Școala Gimnazială Predești, jud. Dolj, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” București, Școala Gimnazială „Vasile Goldis” Alba Iulia, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, jud. Neamț, Liceul „Charles Laugier” Craiova, Casa Corpului Didactic Călărași, Liceul Energetic Craiova, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, jud. Alba, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Drăgășani, jud. Vâlcea, Liceul „Matei Basarab” Craiova, Biblioteca Școlii Gimnaziale „George Enescu” și Școala Gimnazială „Tristan Tzara” Moinești, județul Bacău, Biblioteca Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași, Școala Gimnazială „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic Vinga, Arad, Biblioteca Colegiului de Științe ale Naturii „Emil Racoviță” Brașov, Biblioteca Liceului Tehnologic nr. 2 Târgu Jiu.

            Dialogul viu, stimulativ și de calitate profesională prin intervențiile derulate în timpul evenimentului au oferit un cadru ofertant de interschimb de experiențe în direcția aplicării educației de calitate bazată pe reguli, drepturi, valori și interese comune.

  1. bibliotecar Simona Bursașiu, președinte al Secțiunii de Educație și Formare a ABR (Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara) a susținut comunicarea: Biblioteca și obiectivele de dezvoltare durabilă;
  2. bibliotecar Anișoara Budui, președinte ABR-Filiala Suceava (Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava): Încurajarea lecturii pentru o dezvoltare durabilă a informației;
  3. bibliotecar Nicoleta Duca (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași): Strategii de promovare a serviciilor bibliotecii;
  4. profesor Mirela Marin – director la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași: Rolul proiectelor și parteneriatelor în promovarea lecturii în rândul elevilor și al preșcolarilor;
  5. psiholog Candice Petcu: Modalități de comunicare eficientă în scopul optimizării relațiilor interumane.

            „Bogăția oricărui grup de oameni constă în comunicare, întrajutorare și solidaritate în scopul atingerii unui obiectiv comun, acela al împlinirii fiecăruia în condițiile respectării diferențelor.” (Françoise Dolto) extras din susținerea comunicării lui Candice Petcu, psiholog.