Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării nr. 3/2012

A apărut nr. 3/2012 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării (coord: dr. Robert Coravu), cu tema “Resurse electronice în sprijinul învățământului și cercetării în bibliotecile românești”. În cuprins:

  • Impactul proiectului ANELiS în 2011. Studiu bibliometric – Angela Repanovici
  • ANELiS Plus – de la achiziţia partajată a resurselor electronice la asigurarea suportului infodocumentar pentru cercetarea ştiinţifică din România – Ivona Olariu
  • Proiecte internaţionale de valorificare a patrimoniului documentar al Bibliotecii Naţionale a României – Elena Tîrziman
  • Valorificarea cercetării europene: biblioteca – un pilon central – Nicolaie Constantinescu
  • Aplicarea factorului de impact ISI în cercetare şi documentare – Gabriela Jurubiță
  • Cartea electronică – o ameninţare pentru cartea tipărită? – Vera Osoianu
  • APARIŢII EDITORIALE – 2012: Gh. Buluţă, V. Petrescu, E. Vasilescu, Bibliologi români. Dicţionar; Gh. Buluţă, V. Petrescu, O.M. Sachelarie, Biblioteca XXI. Management & marketing; R. Coravu, Intermediarul difuz: biblioteca universitară între cultura tiparului și cultura digitală; L.-I. Dediu, Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane; C. Popescu, Fluxul informaţional în activitatea de cercetare; C. Popescu, Ştiinţa bibliotecii între concept şi practică; A. Repanovici, Ghid de cultura informaţiei; O.M. Sachelarie, Triunghiul cunoaşterii: carte-lectură-bibliotecă