Regulament metodologic privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot

Vă rugăm să consultați noul Regulament metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot, completat şi adnotat (conform Opiniei legale privind Reprezentativitatea membrilor ABR din data de 19.03.2019, emisă de Cabinetul de avocatură Mitran Mirel Gabriel către Asociația Bibliotecarilor din România şi aprobat în Şedinţa Consiliului Director din 20 martie 2019).

REGULAMENT METODOLOGIC