Procesul de recenzare

Procesul de recenzare are ca principal obiectiv menţinerea unui nivel ridicat al articolelor acceptate spre publicare în Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. În urma analizei conţinutului ştiinţific, a gradului de originalitate şi de noutate ale articolului respectiv, se va decide publicarea acestuia în revistă.  
Articolele, în limbile română şi engleză, se trimit numai în variantă electronică, prin e-mail, ca fişiere ataşate. Articolul trimis spre publicare va fi însoţit de o scurta prezentare a autorului/autorilor şi de cuvinte-cheie, de asemenea în limbile română şi engleză.

În procesul de recenzare sunt implicaţi, pentru fiecare articol, doi referenţi ştiinţifici de specialitate, cu expertiză în domeniul articolului.
Prima etapă a procesului de recenzare durează aproximativ două săptămâni. În urma acestei etape, autorii vor primi o nota cu eventuale observaţii. Autorii sunt datori să procedeze, în decurs de o săptămână de la comunicarea observaţiilor, la modificarea  conţinutului lucrării, conform cerinţelor referenţilor ştiinţifici, şi la transmiterea acesteia în noua formă.

În a doua etapă a procesului de recenzare, articolele sunt înaintate Colegiului de redacţie, care acceptă sau respinge publicarea acestora. Decizia Colegiului de redacţie este comunicată autorilor în decurs de cel mult două săptămâni.