Răspunsul IFLA la situația din Ucraina

IFLA este solidară cu colegii noștri din Ucraina și se alătură comunității internaționale într-un apel urgent pentru încetarea focului. Gândurile și compasiunea noastră sunt față de victime și față de colegii noștri bibliotecari din Ucraina, care, împreună cu comunitățile lor, suferă de o catastrofă umanitară și a drepturilor omului.
IFLA recunoaște că atunci când statele inițiază forța armată, cetățenii obișnuiți din toate părțile sunt victimele. De-a lungul istoriei, bibliotecile, instituțiile de patrimoniu cultural, literatura, limba și ideile au fost atacate direct în vremuri de conflict.
IFLA solicită încetarea imediată a conflictului pentru a proteja oamenii, ideile, bibliotecile și cultura în conformitate cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția proprietății culturale în caz de conflict armat și cu cele două protocoale ale acesteia (1954 și 1999).
IFLA își reafirmă cu fermitate valorile fundamentale ale libertății de exprimare, accesului la informații, serviciilor de înaltă calitate și angajamentului de a prețui diversitatea și incluziunea în toate formele sale. IFLA consideră că bibliotecarii și profesioniștii din domeniul informației din întreaga lume împărtășesc aceleași valori intrinseci. Prin urmare, nu poate exista intenția de a exclude bibliotecile și bibliotecarii în funcție de naționalitatea lor sau de a le izola. Acest lucru este deosebit de important atunci când exercitarea libertății individuale de exprimare prezintă un mare risc personal.
Consiliul de conducere al IFLA a discutat corespondența și cererile de excludere a membrilor ruși ai IFLA. În conformitate cu statutul, condițiile de excludere nu sunt îndeplinite în prezent și lipsește dovada necesară că membrii în cauză se comportă într-un mod care ar constitui un motiv valabil pentru a le exclude.
Această decizie a fost luată în unanimitate în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de conducere de vineri, 18 martie 2022. Consiliul de conducere a decis, de asemenea, că IFLA nu va participa la niciun eveniment, virtual sau fizic, organizat în Federația Rusă până când situația nu va fi rezolvată în mod pașnic.
De când au început atacurile asupra Ucrainei, IFLA s-a implicat activ în organizații internaționale la nivel înalt axate pe amenințările la adresa patrimoniului cultural, a clădirilor de biblioteci, a colecțiilor și a persoanelor care le deservesc. IFLA colaborează cu Blue Shield International și UNESCO la planuri și acțiuni de protejare a patrimoniului documentar și a colecțiilor bibliotecilor.
Acest lucru a fost în coordonare cu alte organizații fondatoare ale Scutului Albastru, ICOM, ICA și ICOMOS, precum și cu Asociația Bibliotecilor Ucrainene. A fost înființat un grup operativ IFLA care implică experți dintr-o serie de comitete IFLA pentru a lucra la sarcini practice care valorifică punctele forte ale IFLA și, prin comunicarea cu părțile interesate de pe teren, poate sprijini colegii noștri din Ucraina.
Patrimoniul cultural aparține întregii umanități, iar IFLA face apel la bibliotecile și bibliotecarii din întreaga lume să solicite încetarea focului și să fie solidară cu colegii noștri din Ucraina.
Consiliul de conducere IFLA
21 martie 2022