Raportul preşedintelui secţiunii pentru perioada 2007-2010