Raport de activitate – Secțiunea Periodice

Raport de activitate

2019-2023

 

În perioada 2019-2023, în cadrul Secțiunii Periodice a Asociației Bibliotecarilor din România au avut loc câte una sau două întruniri profesionale anuale (în total – 6 întruniri), care au avut ca tematică subiecte de interes pentru personalul din comunitatea biblioteconomică ce are ca obiect de activitate prelucrarea și cercetarea publicațiilor seriale și a altor resurse în continuare.

În 2019, în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, care s-a desfășurat la București, a avut loc Întrunirea Secțiunii Periodice, cu tema Publicațiile periodice în contextul evoluției tehnologiei. La eveniment au participat 17 (șaptesprezece) persoane și au fost susținute 3 (trei) lucrări:

 1. Zalina Gabriela NEAGU, bibliograf, Biblioteca Academiei Române. Telegraful Român – privire generală şi aportul academicianului Dumitru Stăniloae la perenitatea acestuia;
 2. Maria BUTURUGĂ, Biblioteca Academiei Române. MCMXIX în publicistica bucureşteană – aspecte statistice;
 3. Mariana Dorina MĂGĂRIN, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara. Antilethe – O revistă şi nu numai.

În 2020 a avut loc o singură întâlnire a Secțiunii, în septembrie, cu tema Programul „Publicaţiile Periodice în Biblioteci”. Evenimentul s-a desfășurat on-line, pe platforma ZOOM și a beneficiat de participarea a 29 de persoane, reprezentante ale tuturor tipurilor de biblioteci.

Programul „Publicațiile Periodice în Biblioteci (PPB)” a fost lansat în luna septembrie a anului 2019, la inițiativa doamnei Maria Buturugă din cadrul Bibliotecii Academiei Române. Programul s-a desfășurat în 3 (trei) etape. În prima etapă (octombrie 2019 – ianuarie 2020) au fost colectate întrebările, primite de la bibliotecari din toate tipurile de biblioteci. Adunarea și centralizarea răspunsurilor s-au realizat în cea de-a doua etapă, în perioada februarie – august 2020, prin intermediul unui chestionar structurat în mai multe secțiuni, fiecare dintre ele cuprinzând un set de întrebări dedicate unei categorii de activități de prelucrare a serialelor și a altor resurse în continuare: achiziție, catalogare, bibliografiere, punerea la dispoziția utilizatorilor, varia. Analiza chestionarului (a treia etapă) au avut loc în cadrul Întrunirii Secțiunii Periodice a ABR, în luna septembrie 2020.

Răspunsurile primite au antrenat discuții constructive în rândul participanților, astfel încât putem considera că scopul Programului „Publicațiile Periodice în Biblioteci (PPB)” a fost atins.

În data de 9 septembrie 2021, în timpul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, s-a desfășurat o nouă întâlnire a Secțiunii Periodice. Evenimentul a avut loc on-line, pe platforma ZOOM, în colaborare cu Secțiunea Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor și a avut tema Resurse print și resurse electronice: noi abordări cu privire la achiziția și prelucrarea documentelor. Au participat 124 de persoane, reprezentante ale tuturor tipurilor de biblioteci.

Au fost prezentate următoarele lucrări:

 1. Alina PARASCHIV, BCU București. Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) în colecţia Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”: o analiză SWOT;
 2. Teodora UȘURELU, Biblioteca Națională a României. Depozitul legal – principala formă de dezvoltare a colecţiilor curente de publicaţii periodice, atât în format tipărit, cât şi în format electronic offline, ale Bibliotecii Naţionale a României;
 3. Ionica VLADACENCO, BCU București. Podcasting în bibliotecă.

În 2022 au avut loc 2 (două) întruniri. Sesiunea de primăvară-vară a Secțiunii Periodice s-a desfășurat on-line, în data de 8 iunie și a avut tema Accesul la publicațiile seriale în contextul actual. Evenimentul a beneficiat de participarea unui număr de 41 de persoane de la toate tipurile de biblioteci și a inclus prezentarea următoarelor lucrări:

 1. Nelu STAMATE, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați.  Platforma de reviste știintifice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
 2. Teodora UȘURELU, Biblioteca Națională a României. Proiectul „E-Cultura: Biblioteca Digitală a României” și „Culturalia”: Bibliografia retrospectivă a publicațiilor periodice românești din perioada interbelică;
 3. Maria BUTURUGĂ, Biblioteca Academiei Române. „Publicațiile periodice românești”, tom VI, din perspectiva tematicilor abordate.

În august 2022, în cadrul celei de-a XXXII-a ediții a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), desfășurată la Suceava, în format hibrid, a avut loc cea de-a doua întâlnire a anului, cu tema Standardizare și uniformizare în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare. Evenimentul a beneficiat de prezența a 28 de persoane, dintre care 13 persoane au participat on-line, pe platform ZOOM, prin intermediul link-ului pus la dispoziție de organizatori.

A fost prezentată lucrarea Publicaţii periodice sucevene antebelice în Biblioteca Academiei Române – studiu de caz pentru uniformizare în prelucrarea serialelor, autor Maria Buturugă de la Biblioteca Academiei Române. În cadrul întrunirii, Maria Buturugă a semnalat auditoriului apariția celui de-al VI-lea tom al lucrării Publicații Periodice Românești (ziare, gazete, reviste), partea 1, publicat de curând de Editura Academiei Române.

Ultima întâlnire a avut loc în data de 18 mai 2023. Evenimentul s-a desfășurat on-line, pe platforma ZOOM, împreună cu lucrările secțiunii Catalogare, clasificare, indexare ale ABR, și a avut ca tema Noutăți cu privire la prelucrarea și gestionarea publicațiilor seriale și a altor resurse în continuare.

Au fost susținute 4 (patru) lucrări:

 1. Corina Dovîncă, BCU „Carol I” București, Serviciul Referințe. Accesul la publicații periodice electronice și baze de date științifice în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, prin intermediul Anelis Plus;
 2. Adina Patriche, Biblioteca Națională a României, Centrul Național ISSN. ROAD – instrument de promovare a publicaților știintifice, open-acces;
 3. Ciprian Cojocaru, Biblioteca Națională a României, Serviciul Prelucrarea bibliografică a colecțiilor, Compartimentul Prelucrare periodice. Descrierea bibliografică a resurselor electronice. Studiu de caz: Resursele în continuare;
 4. Rozalia Barta, Biblioteca Universității din Oradea, Biroul Comunicarea Colecțiilor. Eminescu la ziarul politic Federațiunea (1868-1876).

În toată perioada, lucrările prezentate au tratat temele anunțate și au determinat  discuții pe marginea subiectelor abordate, astfel încât putem considera că scopul întâlnirilor profesionale a fost atins.

30 august 2023

Preşedinte al Secţiunii Periodice a ABR,

Moraru Violeta-Elena