Raport de activitate – Secțiunea Cultura Informației

Raport de activitate

Secțiunea Cultura Informației pentru perioada de 4 ani,

2019-2023

Introducere

Obiectivele și prioritățile pentru dezvoltarea Culturii Informației în cadrul Asociației Bibliotecarilor din România pot varia în funcție de nevoile și resursele specifice ale asociației și ale comunităților pe care le servește. Cu toate acestea, pot fi identificate câteva obiective și priorități generale care ar putea fi relevante.

Obiective

Promovarea Alfabetizării Informaționale: Dezvoltarea de programe și resurse pentru a îmbunătăți abilitățile de căutare, evaluare și utilizare a informațiilor în rândul utilizatorilor bibliotecilor și a comunităților înconjurătoare.

Creșterea Conștientizării cu Privire la Proprietatea Intelectuală: Educația utilizatorilor cu privire la importanța respectării drepturilor de autor și a altor aspecte legate de proprietatea intelectuală în mediul digital.

Dezvoltarea Competențelor Digitale: Oferta de cursuri și resurse pentru a ajuta utilizatorii să dobândească competențe digitale esențiale, inclusiv gestionarea datelor personale și securitatea online.

Priorități

Adaptarea la Tehnologie: Încurajarea și facilitarea adopției tehnologiilor emergente, cum ar fi realitatea virtuală, inteligența artificială și internetul lucrurilor, pentru a oferi servicii mai eficiente și relevante utilizatorilor.

Parteneriate și Colaborări: Stabilirea de parteneriate cu școli, universități, instituții culturale și organizații non-guvernamentale pentru a extinde impactul și resursele asociației în promovarea Culturii Informației.

Incluziune Digitală: Asigurarea că programele și resursele oferite de asociație sunt accesibile și utile pentru toate segmentele de populație, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale și pentru comunitățile defavorizate.

Educație Continuă: Dezvoltarea de programe de formare și dezvoltare profesională pentru membrii asociației pentru a rămâne actualizați cu noile tendințe și tehnologii din domeniul informației.

Aceste obiective și priorități ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei Culturi a Informației mai puternice și mai bine pregătite în rândul comunităților deservite de Asociația Bibliotecarilor din România și să sprijine obiectivele mai largi de educație, cercetare și dezvoltare în țară.

Realizări și Proiecte

Descrierea proiectelor și inițiativelor Culturii Informației în perioada 2019-2023

Proiecte de promovare a alfabetizării informaționale

27 – 31 iulie 2020, curs online de Cultura informației destinat tuturor bibliotecarilor membrii ABR., 92 de participanți

3 iulie 2021 Drept de autor, licențe creative,  61 participanți

Programe de dezvoltare a competențelor digitale

20 ianuarie 2022, Bibliotecile și cultura informației, instrumente digitale active utile în activitatea bibliotecarilor, 77 participanți

Curs de formare profesională

19 noiembrie 2021 online, REALIZAREA UNEI EXPOZIȚII DIGITALE CU OMEKA.

15 decembrie 2021, în cadrul proiectului KA203 – Strategic Partnerships for Higher Education 3D printing support service for innovative citizens (INNO3D) Servicii de imprimare 3D suport pentru cetățenii inovativihttps://www.inno3d.eu/, curs bibliotecari INSTRUIREA BIBLIOTECARILOR CU PRIVIRE LA SERVICIILE DE IMPRIMARE 3D OFERITE DE BIBLIOTECI, 28 participanți

 

Conferințe internaționale

24-25 septemmbrie 2020, 11-a Conferință Internațională de Știința Informării și Cultura Informației, conferință organizată în colaborare cu Universitatea din Sibiu și Universitatea Politehnică Timișoara, 550 participanți online

17 octombrie 2022 The International Conference on Educational Digital Content Creation is organized within the DIGITOOLS project, financed by the Erasmus+ program, Universitatea Politehnică București, 140 participanți

 

Provocări și oportunități anticipate în domeniul Culturii Informației

  • Schimbările tehnologice și sociale
  • Adaptarea la noile cerințe ale utilizatorilor

Concluzii

 Mulțumiri și aprecieri pentru contribuția membrilor și partenerilor asociației.

Angajamentul continuu față de promovarea Culturii Informației și dezvoltarea asociației în viitor.

August 2023

Angela Repanovici

Președinte Secțiunea Cultura Informației, ABR