RAPORT DE ACTIVITATE Sectiunea Catalogare, clasificare, indexare

În perioada sept. 2019 – sept. 2023, activitatea Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România a constat în întâlniri de lucru, elaborare de materiale profesionale, discuții, dezbateri, comutarea activității secțiunii în mediul on-line prin înființarea pe Facebook a grupului Atelier de elaborare a Ghidului național de catalogare, prezentări de lucrări din domeniul prelucrării documentelor, corespondență internă și internațională pentru diverse aspecte profesionale specifice activității secțiunii etc. Toate acestea sunt evidențiate, cronologic, în următorul tabel.