Raport de activitate al Secțiunii Tehnici pedagogice de bibliotecă

RAPORT DE ACTIVITATE

SECŢIUNEA „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ”

2015 – 2016

Calendarul de evenimente şi întâlniri profesionale pentru perioada septembrie 2015 – august 2016 a cuprins următoarele activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale:

I. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE PERFECŢIONARE

1. Perfecţionarea prin participări la conferinţe, simpozioane, congrese, workshopuri etc.:

a) Participare la conferinţe şi întâlniri ştiinţifice naţionale:

–        Conferinţa Naţională a ABR „Biblioteca şi provocările epocii digitale” (ediţia a XXVI-a), Iaşi, 9-11 septembrie 2015. A fost organizată o excursie documentară la Chişinău: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Publică B.P. Hasdeu” şi Biblioteca Națională pentru Copii.

–        Workshopul „Explore.Create.Share – Makerspace şi biblioteci – Exemplul Bibliotecii Municipale Köln”, Bucureşti, 2-3 octombrie 2015. Organizator: Institutul Goethe din Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR).

–        Conferinţa „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare” (ediţia a VI-a – secţiune organizată în cadrul Conferinţei Internaţionale CESC (ediţia a II-a), Timişoara, 5-7 noiembrie 2015. Organizatori: Universitatea de Vest Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Casa Corpului Didactic Timiş.

–        Simpozionul Regional „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului” (ediţia a III-a), Vaslui, 20 noiembrie 2015. Organizatori: Casa Corpului Didactic Vaslui, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni.

–        Simpozionul regional ,,Educaţia nonformală – punte de legătură între teorie şi practică”, în cadrul săptămânii dedicate Festivalului Naţional al Şanselor Tale – România 2014. Ediţia a XV-a, cu tema Oportunități de dezvoltare personală prin educaţie nonformală”, 24-30 noiembrie 2015, Suceava.

–        Simpozionul interjudeţean „Management educaţional, actualitate şi perspective”, Casa Corpului Didactic Mureş, noiembrie 2015.

–        Conferinţa Naţională a CDI cu tema „CDI – spaţiu al lecturii şi comunicării” (ediţia a V-a), Sibiu, decembrie 2015.Simpozionul Municipal „Generaţia digitală în biblioteca şcolară şi centrul de documentare şi informare – realităţi şi perspective în evoluţia informării-documentării” (ediţia I), 4 martie 2016. Organizatori: Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Colegiul Tehnic Energetic Bucureşti.

–        Simpozionul Judeţean ,,Drumul spre şcoală trece prin Centrul de Documentare şi Informare din grădiniţă”, 16 martie 2016. Organizator: Casa Corpului Didactic  Ialomița și Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Ialomiţa.

–        Simpozionul interjudeţean dedicat bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti. Ediţia a V-a, cu tema ,,Biblioteca între imagine şi realitate”, sub motto-ul: „Ideile bune se strâng la bibliotecă”, 23 aprilie 2016, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava. Organizatori: Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Colegiul Economic  „Dimitrie Cantemir” Suceava, ABR. Au participat 6 judeţe (Suceava, Iaşi, Neamț, Vaslui, Alba şi Timişoara).

–        Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic „Educaţie şi formare profesională în spiritul cerinţelor europene”, eveniment care a reprezentat reuniunea din primăvară a Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”, Bucureşti, 16 mai 2016. Organizatori: ABR în colaborare cu BCU „Carol I” Bucureşti.

–        Simpozionul judeţean al bibliotecarilor şcolari cu tema ,,Marile biblioteci ale lumii – porţi spre civilizaţie”, organizat de Liceul Tehnologic Malaxa” – Zărneşti în colaborare cu Casa Corpului Didactic Braşov şi Filiala ABR Braşov, 20 mai 2016.

–        Conferinţa Naţională a Casei Corpului Didactic Mureş ,,Creativitate şi inovaţie în educaţie” (ediţia a V-a), 24-25 mai 2016.

–        Simpozionul Naţional „Şcoala şi viaţa”. Ediția a XXVII-a, cu tema „Abordări moderne ale educaţiei formale şi nonformale”. Organizator: Casa Corpului Didactic Ialomița.

b) Participare la conferinţe şi întâlniri ştiinţifice internaţionale:

– Workshopul „Dialog multicultural”, Paralia Katerini, (Grecia), 8-12 octombrie 2015. Organizator: Casa Corpului Didactic Bucureşti. Coordonatori: Laura Rudeanu şi  Marilena Huiu.

– Colocviul Internaţional „Călători şi călătorii. A privi, a descoperi”, 23-24 octombrie 2016, Organizatori: Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi BCU „Carol I” Bucureşti.

– Conferinţa Internaţională CESC (ediţia a II-a), Timişoara, 5-7 noiembrie 2015.

Organizarea Conferinţei Internaţionale „Lumina în ştiinţă, tehnologie, natură şi cultură – o provocare didactică transdisciplinară”, în cadrul proiectului „Lumina  dinafară şi lumina dinăuntru” (Filiala ABR Arad).

Simpozionul internaţional ,,Orizonturi didactice” organizat de Casa Corpului Didactic Călăraşi.

 

2. Perfecţionarea prin cursuri şi programe de formare:

–        Programul de formare „Activităţi în bibliotecile şcolare”, în cadrul căruia a avut loc diseminarea Workshopului „Explore.Create.Share – Makerspace în biblioteci – Exemplul bibliotecilor germane”, organizat ca urmare a unui parteneriat cu Institutul Goethe Bucureşti (2-3 noiembrie 2015), 13 noiembrie 2015. Organizator: Casa Corpului Didactic Bucureşti. Prezentări realizate de Carmen Pesantez (Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” a BCU „Carol I”) şi Laura Rudeanu (Casa Corpului Didactic Bucureşti).

–        Stagiu de instruire de scurtă durată pentru bibliotecari şi profesori documentarişti – „Introducere în managementul proiectului”, organizat în perioada 14-16 decembrie 2015 de Casa Corpului Didactic Satu Mare.

–        Programul de formare avizat de MECS, „Utilizare TIC în biblioteca şcolară”, 2-19 februarie 2016, organizat de  Casa Corpului Didactic “Alexandru Gavra” Arad.

–        Curs de perfecţionare pentru bibliotecari şcolari, avizat de MECS prin adresa nr. 48897/30.09.2015, organizat de Casa Corpului Didactic Braşov, în perioada 8-12 februarie 2016. Formatori: Simona Clinciu, preşedinte ABR Braşov şi Camelia Mocanu, bibliotecar CCD Brașov.

–        Cursul de formare continuă „Cultura informaţiei”, organizat în februarie 2016 de Casa Corpului Didactic Gorj.

–        Cursul Biblioteca si bibliotecaul 2.0” organizat de Casa Corpului Didactic Vrancea, aprilie 2016.

–        Cursul de formare al bibliotecarilor şcolariBiblioteca/CDI în pas cu schimbările tehnologice”, organizat de  Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, mai 2016.

–        Programul de formare continuă a personalului din biblioteci şi CDI-uri şi pentru personalul didactic Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia în optimizarea documentării”, acreditat prin OMEN nr. 3905/18.07.2015, organizat de Casa Corpului Didactic Satu Mare, în perioada februarie-iunie 2016.

–        Curs de formare Bibliotecar”, cod COR 441101, organizat de Casa Corpului Didactic Satu Mare, în perioada 29 martie – 21 mai 2016.

–        Cursuri avizate din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bihor: „Comunicarea eficientă” şi „Organizarea bibliotecii şcolare”. Formator: bibl. prof. Mariana Trofin, Casa Corpului Didactic Bihor.

–        Cursuri avizate: ,,Implicare bibliotecarului în activităţile şcolare şi extraşcolare” şi „Tehnici de comunicare și documentare în CDI”, organizate de Casa Corpului Didactic Ialomiţa.

–        Cursul de dezvoltare profesională pentru profesorii documentarişti şi bibliotecarii şcolari Valorificarea resurselor CDI în activitatea didactică”, cuprins în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu. Formator: prof. metodist Mădălina Oprişan.

Curs cu responsabilii CDI „sensibilizare şi informare  privind proiectul cdi. Proiectul de amenajare al CDI”, aprilie-mai 2016. Organizator: Casa Corpului Didactic Călăraşi.             

–        Cursuri de perfecţionare în: „Didactica lecturii pentru  bibliotecarii şcolari”; ,,Managementul calităţii, cadru organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor şi serviciilor de bibliotecă”; „Comunicarea – poartă de acces nediscriminatoriu la informaţie, cunoaştere şi educaţie”; „Cărţi online pentru biblioteci” în cadrul proiectului „eLiteratura”. Organizator: Casa Corpului Didactic Călăraşi, sub egida ABR.

–        „Iniţiere în cercetarea documentară”, disciplină opţională pentru clasa a VI-a, susţinut de profesor documentarist Mariana Bechir, Şcoala Gimnazială nr. 10, Giurgiu) .

–        Prezentarea programelor Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor. Parteneriate educaţionale. Proiecte de succes”. Organizator: Biblioteca Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, Piteşti, 15 martie 2016 (Filiala ABR Argeş).

–        Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din judeţul Ilfov – manifestare organizată cu ocazia „Zilei Mondiale a Educaţiei”.

Chestionarea nevoii de formare pentru anul şcolar 2016-2017 (bibliotecari şcolari şi  profesori documentarişti din Municipiul Bucureşti) – chestionare on-line, perioada: 6–24 iunie 2016 (Casa Corpului Didactic Bucureşti).

3. Activităţi metodice, psihopedagogice, cultural-educative:

–        Conferinţa de deschidere a programului acreditat „Educaţie interculturală pentru o şcoală nouă”, 17-20 septembrie 2015, Oradea. Coordonatori: Laura Rudeanu, şi Marilena Huiu (Casa Corpului Didactic Bucureşti).

–        Proiectul judeţean „Biblioteca Vie” cuprins în CAEJ Bistrița-Năsăud, Secțiunea 2, poziția 1, pentru anul şcolar 2015-2016, care s-a finalizat prin crearea unei platforme on-line cu produsele realizate. Proiectul a cuprins trei mari activități: workshopul „Tehnici de pedagogie teatrală” (formatori: Dora Baba, președinte al Asociației Grupul pentru Dezvoltare Personală și Comunitară, şi actorul Ruslan Bârlea, Teatrul Național Cluj-Napoca); „Atelier de lectură”; „Ne dăm în spectacol!”.

–        Ziua Internaţională a Educaţiei – 5 octombrie 2015 (manifestări organizate de toate bibliotecile şcolare din ţară).

Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare – 22 octombrie 2015 (toate bibliotecile şcolare din ţară au desfăşurat activităţi cultural-educative dedicate cărţii, bibliotecarului şcolar, lecturii şi bibliotecii). Activităţile organizate în luna octombrie 2015, cu prilejul celebrării „Lunii Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare”, de bibl. Lăcrămioara Onea (Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti, jud. Bacău), bibl. Onorică Târziu (Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Şomcuţa Mare, jud. Maramureş) şi bibl. Viorica Munteanu (Şcoala Gimnazială „Toma Cocisiu” Blaj, jud. Alba) au fost promovate la nivel internaţional pe site-ul IASL, articolele fiind disponibile pe adresa: http://www.iasl-online.org/International-School-Library-Month-2015#Romania.

–        Târg de carte dedicat Lunii Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare (ediţia a VI-a), cu tema „Literatura știinţifico-fantastică”, Şcoala „Dimitrie Cantemir”, Baia Mare. Coordonator: prof. Valentina Panţîru.

–        Activitate educativă „Reţelele de socializare între util şi pericol”, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Moreni în parteneriat cu Clubul Copiilor Moreni, octombrie 2015. Coordonator: bibliotecar Şerban Elena Carolina (Filiala ABR Dâmboviţa).

–        „Ziua Porţilor Deschise” la Casa Corpului Didactic Bucureşti, 13 noiembrie 2015. Diseminarea programului de formare „Explore.Create.Share. Makerspace în biblioteci – Exemplul Bibliotecii Municipale din Köln”, realizat de Institutul Goethe Bucureşti în parteneriat cu ABR şi ANBPR în perioada 2-3 noiembrie 2015. Prezentări realizate de: Carmen Pesantez, preşedinte Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” şi Laura Rudeanu, Vicepreşedinte ABR – Filiala Bucureşti şi membru în Biroul Executiv al Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”.

–        Concurs în limba engleza „Public Speaking”. Organizator: Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte, noiembrie 2015. Coordonator: bibliotecar Dumitra Alexandra Mihaela (Filiala ABR Dâmboviţa).

–        Săptămâna educaţiei permanente – Festivalul Şanselor Tale, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Vişina, noiembrie 2015. Coordonator: bibliotecar Dana Monea (Filiala ABR Dâmboviţa).

–        Târgul naţional de educaţie continuă, sub genericul „Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, 3-9 noiembrie 2015 (Filiala ABR Suceava).

–        Simpozionul internaţional Obiceiuri şi tradiţii la români – noiembrie” (ediţia XII-a), decembrie 2015. Organizator: Casa Corpului Didactic Suceava.

–        Magia Măştilor” – spectacol cu măşti tradiţionale organizat de Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus (bibl. Mărioara Bahnean) şi desfăşurat la Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (Anişoara Budu şi Adriana Gherasim), 27 noiembrie 2015; Expoziţie de măşti tradiţionale la Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, 7-18 decembrie 2015.

–        „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun”, decembrie 2015, Colegiul Naţional ,,Al. Papiu Ilarian”, Târgu Mureş (Filiala ABR Mureş).

–        Proiectul educaţional Top-10 ,,Cele mai citite cărţi”, 21 decembrie 2015 – 20 aprilie 2016 (Filiala ABR Argeş).

–        Campania Un bibliotecar, o referinţă” organizată în cadrul evenimentelor aniversare Wikipedia 15, ianuarie 2016 (Filiala ABR Argeş).

–        15 ani de CDI în Colegiul Naţional Andrei Mureşanu”, Bistriţa Năsăud.

–        Proiectul educativ „Laudă seminţelor celor de faţă şi-n veci tuturor (Secţiunea informare-documentare pentru bibliotecari) organizat în cadrul Festivalului Internaţional Lucian Blaga”, ianuarie – mai 2016 (Filiala ABR Alba).

–        Proiectul „O carte pe lună”, desfăşurat în bibliotecile şcolare din unităţile de învăţământ ale judeţul Brăila, martie 2016.

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret – 2 aprilie 2016 (susţinerea a evenimentului de către toţi bibliotecarii şcolari din ţară, prin diverse activităţi profesionale şi cultural-educative).

–        „Biblioteca, cartea şi lectura, primii paşi spre cultură”, Liceul de Arte Oradea, 20 aprilie 2016. Coordonator: prof. Mariana Trofin, Casa Corpului Didactic Bihor.

–        Şcoala Altfel – manifestări educativ-culturale înscrise în programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” desfăşurate de toate bibliotecile şcolare din ţară, 18-22 aprilie 2016.

–        Proiectul naţional ,,CDI – laborator de educaţie ce ne formează pentru viaţă, tema „Biblioteca Vie – laborator de educaţie nonformală”, 22 aprilie 2016, Şcoala Gimnazială Iernut, judeţul Mureş. Coordonator: Casa Corpului Didactic Mureş.

–        Ziua Mondială Bibliotecarului, a Cărţii şi a Dreptului de Autor desfăşurate de toate bibliotecile şcolare din ţară, 23 aprilie 2016 (organizarea de activităţi şi expoziţii tematice, sesiuni de comunicări, dezbateri, publicarea unor articole şi studii de specialitate prin intermediul reţelelor de socializare profesionale şi a revistelor locale etc.).

Proiectul Naţional Noaptea Bibliotecilor Româneşti prilejuit de sărbătorirea „Zilei Bibliotecarului, a Cărţii şi a Dreptului de Autor” (au participat majoritatea bibliotecilor şcolare din ţară); Nocturna bibliotecilor,,Împliniri şi perspective” ale proiectului educaţional interjudeţean ,,Biblioteca – fereastră deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor“ (coordonator: Camelia Dumitru, Casa Corpului Didactic Satu Mare).

Proiectul judeţean „Marşul cărţii” prilejuit de sărbătorirea „Zilei Bibliotecarului, a Cărţii şi a Dreptului de Autor” (Filiala ABR Alba).

–        Tradiţii şi obiceiuri de Paşte”, mai 2016, Colegiul Naţional ,,Al. Papiu Ilarian”, Târgu Mureş (Filiala ABR Mureş).

–        Simpozionul ,,Fluxul informațional în activitatea de cercetare” (ediţia a III-a), 23  aprilie 2016. Organizator: Casa Corpului Didactic Vrancea.

–        Zilele Şcolii Albei – sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată cadrelor didactice și bibliotecarilor şcolari, iunie 2016.

–        Conferinţa ,,Eşti mentor? Gândeşte antreprenorial, 1 iunie 2016, Târgu Mureş.

–        Workshop informativ al Proiectului „Investiţii pentru comunităţi durabile” din cadrul Programului strategic de investiţie în mediul rural, iniţiat şi derulat de Fundaţia Vodafone România şi Fundaţia de Sprijin Comunitar, 5 iulie 2016 (Filiala ABR Suceava).

–        Managementul activităţii bibliotecarului/ profesorului metodist/ responsabilului CDI – întâlnirea semestrială, 13 iulie 2016, Sala Festivă a Liceului Tehnologic ,,C. Brâncuşi”, (Filila ABR Mureş).

–        Proiectul internaţional „eTwinning Reading for Pleasure” (18 şcoli din 5 ţări), iniţiat şi coordonat de bibliotecar prof. Mariana Rodica Trofin (Casa Corpului Didactic Bihor), al doilea coordonator fiind Jolanta Harasimiuk din Polonia.

–        Proiectul internaţional „eTwinning Hold My Hand”, iniţiat de Nermin Ćapik din Turcia, al doilea coordonator fiind bibliotecar prof. Mariana Rodica Trofin(Casa Corpului Didactic Bihor).

–        Concurs organizat în cadrul Simpozionului Naţional „Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul XXI”, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Arad.

–        Proiectul educativ judeţean „Lumea magică a lecturii”, coordonator asistent: bibliotecar prof. Mariana Rodica Trofin (Casa Corpului Didactic Bihor).

–        Simpozion judeţean ,,Eminescu şi mirifica lume a cărţii”. Organizator: Casa Corpului Didactic Vaslui.

–        Concursul naţional „Lectura, un hobby care trebuie relansat” adresat bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti (Casa Corpului Didactic Maramureş).

–        Concursul Naţional ,,Ion Barbu – Dan Barbilian”; manifestări  organizate cu ocazia ,,Zilei Europei”, ,,Zilei Educaţiei”, ,,Orei Pământului” (Casa Corpului Didactic Călăraşi).

–        Proiectul judeţean „Literatura română – comoara sufletului nostru”, desfăşurat în parteneriat cu bibliotecile din şcolile: „Mihail Kogălniceanu”, „I.L. Caragiale”, „A.S. Puşkin” şi  Şcoala Dudeşti, Brăila.

–        Proiecte educaţionale dedicate lecturii desfăşurate la nivelul Filialei ABR Giurgiu: „File din literatura română”, coordonat de ISJ şi CCD Giurgiu, în parteneriat cu 15 instituţii şcolare din judeţ; „Lectura – arta de a citi”, prof. Mariea Petcu (Şcoala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu”); „Eu când vreau să citesc, citesc”, bibliotecar Mariana Mola (Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu).

–        Cercul de lectură „Cel mai harnic cititor”, Şcoala Gimnazială Berchişeşti, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.

–        Cercuri de lectură: Cartea de joi, Şcoala Gimnazială „Constantin Platon”, Bacău – bibliotecar Iuliana Breahnă; Micul cititor, Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti – bibliotecar Lăcrămioara Onea (Filiala ABR Bacău).

–        Cercuri de lectură: „Magia lecturii”, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, Pucioasa – bibliotecar Bădilă Vera Dorina; „Exploratori în lumea cărţilor”, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte – bibliotecar Stan Roxana; Cenaclul literar „Constantin Manolescu”, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgovişte – bibliotecar Gându Marioara (Filiala ABR Dâmboviţa).

–        Cercuri de lectură: „Ambasadorii bibliotecii”, „Vocea cititorului”, „Păpuşile Muppets în acţiune – ora de lectură în bibliotecă”, Colegiul Naţional „Teodor Neş” Salonta; „Călător în galaxia lecturii”,  Şcoala Gimnazială nr.11, Oradea; Clubul de lectură, Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu”, Oradea  (Filiala ABR Bihor).

–        Proiect de parteneriat „Biblio-Terapia pentru elevii cu CES” (Filiala ABR Arad).

–        Acţiuni de voluntariat: Voluntariat pentru copiii din centrele de plasament”, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

–        Proiectul Naţional „Zilele ECO în şcoala ta!”, bibliotecar Mariea Petcu (Filiala ABR Giurgiu).

–        Campania Naţională de Educaţie Ecologică şi Mediu „ECOATITUDINE” iniţiată de Societatea Infomediu Europa&Parteneres şi Asociaţia Iris Terra Green (Filiala ABR Giurgiu).

–        Programul Mondial ECO-ŞCOALA „Mănâncă responsabil” – proiect finanţat de Uniunea Europeană, bibliotecar Mariea Petcu (Filiala ABR Giurgiu).

–        Proiectul „Eu,Tu, Noi” finanţat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile din România, bibliotecar Mariea Petcu (Filiala ABR Giurgiu).

–        Incluziune şi interculturalitate” – masă rotundă pe tema îmbunătățirii metodelor și strategiilor utilizate de școală și autorități locale pentru incluziunea socială a romilor (Filiala ABR Ilfov).

–        Vizite documentare:

 • Vizita unei delegaţii din Republica Moldova în bibliotecile din oraşul Piteşti (14-17 martie 2016);  Programe de viitor. Consolidarea parteneriatelor dintre bibliotecile din Piteşti şi bibliotecile din Crihana Veche. Coordonatori: Gabriela Nuţă şi Iulia Guţu (Filiala ABR Argeş);
 • Vizită documentară la Institutul Francez București (9 decembrie 2015); la Biblioteca Universității Politehnica București (22 aprilie 2016). Organizator: CCD Bucureşti;
 • Tabăra de vară pentru bibliotecari Din pasiune şi distracţie se naşte cunoaştere (ediţia I, 25-29 iulie 2016). Organizator: Filiala ABR Argeş;
 • Excursie de documentare la Biblioteca Naţională de Fizică din cadrul Institutului Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele (4 noiembrie 2015). Organizator: Filiala ABR Călăraşi;
 • Excursii documentare la Școala Gimnazială ,,Vasile Voiculescu” din Pârscov – judeţul Buzău, una dintre cele 10 câştigătoare ale proiectului Digitaliada. Susţinem educaţia digitală” susţinut de Fundaţia Orange și la Casa Memorială ,,Vasile Voiculescu” (22 aprilie 2016); Libraria Cărturești Carusel București (1 mai 2016). Organizator: Filiala ABR Ialomiţa.

 

4. Întâlniri metodice, dezbateri profesionale etc.:

–        Consfătuiri anuale ale bibliotecarilor şcolari şi responsabililor centrelor de documentare şi informare din fiecare judeţ:

 • Consfătuirea profesorilor documentarişti şi a responsabililor centrelor de documentare şi informare din Municipiul Bucureşti, 14 octombrie 2015. Organizator: Casa Corpului Didactic Bucureşti. Consfătuirea bibliotecarilor şcolari din Municipiul Bucureşti, Colegiul „Ion Creangă” Bucureşti, 23 octombrie 2015. Organizator: Casa Corpului Didactic Bucureşti.
 • Întâlnirea reunită a bibliotecarilor, documentariştilor şi responsabililor CDI din cadrul Filialei ABR Călăraşi – stabilirea proiectelor pentru anul 2015-2016, 15 septembrie 2015.
 • o Consfătuirea anuală a bibliotecarilor şcolari şi profesorilor documentarişti ,,Biblioteca şi provocările erei digitale”, octombrie 2015. Organizator: Casa Corpului Didactic Vrancea.

–        Cercuri metodice ale bibliotecarilor şcolari şi responsabililor centrelor de documentare şi informare din fiecare judeţ, dintre care menţionăm:

 • Întâlniri metodice organizate de Filiala ABR Bacău: „Tehnici de stimulare a lecturii”, 4 decembrie 2015; „Mijloace moderne de informare”, 26 februarie 2016; „Multiculturalitate şi interculturalitate în biblioteca școlară”, 8 aprilie 2016; „Promovarea bibliotecii şi a instituţiei şcolare în presă şi în mediul virtual ”, 27 mai 2016.
 • Întâlniri metodice organizate de Filiala ABR Bihor: „Biblioteca şcolară în sprijinul copiilor, prin proiecte educative”, 22 octombrie 2015; „Copiii, cartea şi biblioteca – dezvoltarea gustului pentru lectură”, 11 mai 2016.
 • Activităţi metodico-ştiinţifice organizate de Filiala ABR Călăraşi: „Cartea – punte de legătură între cititor şi informaţie”, 27 octombrie 2016; „cdi şi epoca digitală. Forme şi modalităţi de atragere a cititorilor” 28-29 octombrie 2015; „vă recomandăm să citiţi” – discutarea listelor de lectură pe cicluri de învăţământ”, 27-30 octombrie 2015; „interacţiunea bibliotecar – cadru didactic – elev în procesul instructiv- educativ. Exemple de bună practică”, 28 martie şi 10 mai 2016; „Educaţia – fereastră către viitor”, 17 mai 2016.
 • Cerc metodico-ştiinţific „Biblioteca/CDI – variantă pentru educaţie”, Liceul Teoretic „Petru Cercel” Târgovişte, martie 2016 (coordonator: CCD Dâmboviţa).
 • Activităţi metodico-ştiinţifice organizate de Filiala ABR Galaţi: „Formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură”, 21 noiembrie şi 12 decembrie 2015, 15 aprilie şi 28 mai 2016; „Modalități de stimulare a interesului elevilor pentru lectură”, 16 ianuarie 2016; „Creativitatea, lectura şi biblioteca”, 18 aprilie, 2016.
 • o Cercuri metodice organizate de Filiala ABR Ialomiţa: „Tehnici eficiente de stimulare a lecturii”, 12 noiembrie 2015; ,,Activităţi eficiente de documentare științifică a elevilor”, 17 februarie 2016; ,,Biblioteca şcolară, între tradiţie şi modernism”, 5 mai 2016.
 • Întâlnirea metodică semestrială a bibliotecarilor şcolari şi a responsabililor centrelor de documentare şi informare din judeţul Ilfov, 8 aprilie 2016, Brăneşti, Casa Corpului Didactic Ilfov.

–        Schimburi de experienţă (între metodiştii Caselor Corpului Didactic/ bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti etc.):

 • Schimb de experienţă: Filiala ABR Vaslui şi Filiala ABR Tulcea, 25-27 mai 2016.
 • Schimb de bune practici privind includerea activităților de tip formal, nonformal și informal în demersul didactic, Filiala ABR Ilfov.

–        Sesiune de comunicari ştiinţifice pe probleme de bibliologie şi ştiinţa informării „BIB Argeş” (Bibliotecă- Informare-Bibliotecar), 20 noiembrie 2015.

–        Întâlnirea ABR din primăvară a Secţiunii „Legislaţie şi Formare Profesională” – „Sistemul de control managerial al entităţii publice”, 25 mai 2016, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti.

–        Şedinţe de lucru ale Consiliului Director al ABR desfăşurate în 11 decembrie 2015, 1 aprilie 2016 şi 1 iulie 2016 (Daniela Argatu – vicepreşedinte şi Laszlo Kiss, Andrei Laura, Oana Jianu, Stela Stănoiu – membri).

–        Consultanţă de specialitate acordată de bibliotecarii CCD pentru bibliotecarii şcolari şi responsabilii centrelor de documentare şi informare din fiecare judeţ.

–        Elaborarea planului anual de evenimente profesionale (manifestări ştiinţifice/ activităţi/ întâlniri) programate a fi organizate de Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” pentru anul 2016 (Biroul Executiv al Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă”).

–        Centralizarea informaţiile actualizate în vederea raportării către MENCS a datelor referitoare la Reţeaua Naţională de Biblioteci Şcolare şi Centre de Documentare şi Informare (ianuarie-februarie 2016).

II. elaborarea de lucrări de specialitate

Articole apărute în reviste de specialitate:

„Ghidul activităţilor nonformale din CDI” (prof. Daniela Argatu – CCD Suceava, în colaborare cu prof. Mattyllena Boicu, documentarist Rodica Crăciun şi bibl. Mariana Barbă – CCD Neamţ).

– Revizuirea vol. I din Proceduri în biblioteca şcolară” şi elaborarea vol. II (Daniela Argatu, CCD Suceava).

Buletinul informativ: Biblioteca – Spaţiu de atitudine” editat de CCD Sălaj. Conţine articole scrise de bibliotecarii şcolari din judeţ.

Calendarul de evenimente cultural-educative pentru bibliotecile şcolare pentru anul şcolar 2015-2016 (site-ul CCD „George Tofan” Suceava – Biblioteca).

– Articol despre Centrul de informare şi documentare (CDI) – proiectul bilateral româno-francez „Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”. În: „Euristica” nr. 1 (Dorina Ursan, CCD Călăraşi).

Articole publicate în revista ,,Ars Didactica”: ,,Schimbările aduse de implementarea unui CDI la nivelul unităţii de învăţământ” (bibliotecar Guzulescu Mariana, CCD Ialomiţa); ,,Lectura  între obligaţie şi pasiune” (bibliotecar Fera Lucica).

– Articole publicate în revistele „Biblioteca. Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării” şi „Tribuna învăţământului”: „Biblioteca şi provocările epocii digitale. Un sfert de veac în slujba profesiei. A XXVI-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România”; „Strategii de promovare a imaginii şi rolului bibliotecii în epoca digitală”; „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”; Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic „Educaţie şi formare profesională în spiritul cerinţelor europene”; Audierea publică Masterat didactic sau modul psihopedagogic (I+II): Ce tip de formare iniţială va creşte calitatea în sistemul de învăţământ din România?” (Drd. Carmen Pesantez).

„Despre cartea veche sanskrită aflată în Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca” studiu realizat de dr. Florina Brat. În: „O carte. O bibliotecă. Un om”, volum aniversar dedicat prof. univ. dr. Ion Stoica la împlinirea vârstei de 80 de ani (Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, 2015), lansat pe 14 ianuarie 2016.

– Volumul Simpozionului Regional Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului” (CD), 20 noiembrie 2015, Vaslui (CCD Vaslui).

Activităţi inovative în bibliotecă: Diseminarea workshopului „Explore.Create.Share – Makerspace şi biblioteci – Exemplul Bibliotecii Municipale Köln” (Drd. Carmen Pesantez). În: CD-ul Simpozionului Regional „Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului”, Ediţia a III-a, 20 noiembrie 2015 (Editura Casei Corpului Didactic Vaslui).

– Revista „Bibliotecă, Educaţie, Cultură” nr. 16/2016, Vaslui.

– Elaborarea unui volum cuprinzând cercetările pe tema lecturii, desfăşurate în şcolile judeţului Alba în ultimii doi ani, şi eseuri ale elevilor pe tema „Lectură, carte… încotro?” (lucrare în curs de apariţie).

III. LANSĂRI DE CARTE ŞI organizarea de CONCURSURI ŞI EXPOZIŢII TEMATICE

–        Lansarea Ghidului bibliotecarului şcolar. Eurocompetenţe profesionale” (Iaşi, Editura Stef, 2014), autor Daniela Argatu (CCD Suceava), 18 septembrie 2015.

–        Revista Atelier Didactic” – ediţie on-line (2 numere: decembrie 2015, iunie 2016) (CCD Bucureşti, coordonator Laura Rudeanu).

–        Lansarea revistei „BIBLIOACTIV” a Filialei ABR Bacău (martie 2016). Articole:  Cartea – o făgăduinţă, o bucurie. Biblioteca – loc de studiu şi de recreere, Preocupări pentru optimizarea lecturii -colaborarea profesorilor cu biblioteca şcolară, Constantin Platon – trecut şi prezent, Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în biblioteca şcolară, Limbile străine – porţi deschise spre lumea modernă, Biblioteca şcolii – poartă deschisă spre lectură și cunoaştere, Educatorul – modelator de suflete, Călătorie în minunata lume a cărţilor, Cercul de lectură Cartea de joi, American Corner Bacău – exemplu de mini-bibliotecă modernă. Semnate de: Oana Jianu, Rodica Filip, Lăcrămioara Onea, Cecilia Anghel, Iuliana Breahnă, Mirela Ionescu, Adriana-Nicoleta Blaga, Gabriela Saveluc, Adina Mirăuţă şi Denisa Imbrea.

–        RevistaBiblioteca Argeşeană a Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Iorga”, îngrijită de bibl. Gabriela Nuţă (Filiala ABR Argeş).

–        Revista Catedra” a Casei Corpului Didactic Giurgiu.

–        Lansarea volumului „Vedeniile Călătorilor” de Victoria Fătu-Nalaţiu (Bistriţa, Editura Nosa Nostra, 2015) –  recital de poezie în lectura autoarei (Filiala ABR Bistriţa).

–        Lansare de carte cu participarea autorilor, în cadrul ,,Salonului anual de carte” al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa: ,,Cartea pe pereţi. Îngândurările lui Ianuş” – lansare de carte și audio-book; vernisaj expoziție grafică, 6 octombrie 2015.

–        Cartea pentru copii. Lansări şi prezentări de carte. Invitaţi: scriitorii Crina Decusară Bocşan şi Passionaria Stoicescu, membri al Uniunii Scriitorilor din România, 14 octombrie 2015, Biblioteca „Ion Ghelu Destelnica” (Filiala ABR Ialomiţa).

–        Lansarea volumelor „Memoria visului” şi „Timpul iubirii” ale autoarei Sarah de Jar (Lucreţia Ţurlea, profesor şi bibliotecar la Colegiul Economic „Viilor”, Bucureşti), cu ocazia „Zilelor Porţilor Deschise” la Casa Corpului Didactic Bucureşti.

–        ÎntâlnireOmul şi cartea” (ediţia a II-a – dedicată prof. Rodica Iordache, cea care a pus bazele Bibliotecii Universitare din Suceava), Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, 20 aprilie 2016.

–        Întâlnire cu scriitori ialomiţeni. Lansare de carte ,,Înainte de magnolii” de Florentina Loredana Dalian, 26 aprilie 2016, Casa Corpului Didactic Ialomiţa. Eveniment organizat cu ocazia Zilei Bibliotecarului şi a Zilei Mondiale a Cărţii şi Dreptului de Autor.

–        „Cărţi frumoase, daruri preţioase!” – cărți cu autograful autorului sau cu  dedicații, dăruite bibliotecii Casei Corpului Didactic Ilfov.

–        Prezentare de carte ,,Cultura, educaţia şi reforma şcolară în România după 1989”, Răsvan Aurel Nicola, iulie 2016 (CCD Mureş).

–        Salonul Anual de Carte, al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa (ediţia a XXIV-a), 1-31 octombrie 2015 (CCD Ialomiţa);

–        „Concursul judeţean de reviste şcolare” (ediţia a IX-a) organizat de Casa Corpului Didactic Ilfov, 26 mai 2016.

–        Concurs de reviste şcolare Zilele Educaţiei Permanente”; Lansări de carte: „Dariu Pop”, cărturar şi dascăl sătmărean; cărţi realizate în cadrul Proiectului educaţional „Biblioteca: fereastră deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta poveştilor” (CCD Satu Mare).

–        Concurs de eseuri organizat la Bratislava – Slovacia (Filiala ABR Arad).

–        Expoziţii tematice în biblioteci, în cadrul Programului POSDRU/153/1.1/S/142342 (CCD Vaslui în colaborare cu şcoli din judeţul Vaslui);

–        Expoziţie tematică realizată în 15 unităţi şcolare din judeţul Giurgiu: „Carte şi afişe tematice inspirate din opera lui Ion Creangă” (Filiala ABR Giurgiu);

–        Expoziţii tematice organizate de Filiala ABR Ialomiţa: Marea Unire a Românilor”; „Eminescu mereu contemporan”; ,,Personaje şi personalităţi” dedicată lui I.L. Caragiale; ,,Călători în lumea lui Creangă”; „Zilele Cărţii  pentru copii”etc.

–        Expoziţii tematice organizate de Filiala ABR Mureş: ,,Mihai Eminescu – între universalitate şi naţionalism”; „Galeria scriitorilor români – caricaturi” (Şcoala Gimnazială ,,Al.I. Cuza”, Târgu Mureş).

–        Expoziţii, dezbateri, lansări de carte şi lecturi publice organizate de Filiala ABR Bistriţa-Năsăud: „Săptămâna educaţiei globale”; „Ziua internaţională a poeziei”; „În submarinul galben al poeziei” (poeţi invitaţi: Olimpiu Nuşfelean – director Revista „Mişcarea Literară”, Ion Cioba, Ovidiu Pojar.

–        Expoziţii de carte: Noutăţi editoriale Educaţie – Învăţământ; „Constantin Virgil Bănescu – opera literară”; „Dâmboviţa – autori cadre didactice” – Zilele Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa (bibliotecar Manuela Dragoş – CCD Dâmboviţa).

–        Expoziţii de carte cu ocazia Zilelor Caselor Corpului Didactic;

–        Donaţii de carte oferite de CCD Bistriţa Năsăud către toate bibliotecile şi CDI-urile din judeţ: un CD cu lucrările: „Ajută copilul să crească prin drepturile sale”, autor Şteopan Angela şi „Somnul călătorilor”, autor Victoria Fătu Nalaţiu; albumul „O cronologie a Caselor de Ajutor Reciproc”, autor Cristian Florin Bota .

–        Târg de carte Alba Transilvania, organizat de Filiala ABR Alba, mai 2016.

–        Participarea la târguri naţionale de carte (Bookfest, Gaudeamus – Carte Şcolară etc.).

IV. Parteneriate educaţionale încheiate de bibliotecile şcolare/ centrele de documentare şi informare cu instituţii de învăţământ similare din ţară şi străinătate, cu alte tipuri de biblioteci  (publice, universitare, Biblioteca  Naţională a României etc.) cu instituţii ale administraţiei locale, etc.: media pe ţară – 5 parteneriate/bibliotecă şcolară (2015-2016).

Manifestări cultural-educative în colaborare cu instituţii de învăţământ, de cultură şi parteneri media:

Ziua Caselor Corpului Didactic din România, 15 ianuarie;

–        Ziua Culturii Naţionale; Eminescu – mereu contemporan; Eminescu, poet naţional şi universal, 15 ianuarie;

–        Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie;

Ion Luca Caragiale, 1 februarie;

–        Ziua Singuranţei pe Internet, 9 februarie;

Ion Creangă, 1 martie;

Ziua Mondială a Scriitorilor, 3 martie;

–        Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare, 4 martie;

–        Ziua Internaţională a Femeii, 8 martie;

–        Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii şi Tineret, 20 martie;

Ziua Internaţională a Francofoniei, 20 martie;

–        Ziua Internaţională a Poeziei, 21 martie;

Ziua Mondială a Apei, 22 martie;

–        Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii, Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret, 2 aprilie;

Ziua Pământului, 22 aprilie;

–        Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie;

–        Ziua Europei, 9 mai;

–        Ziua Adolescentului, 11 mai 2016;

Ziua Mondială a Diversităţii Culturale, 21 mai;

Ziua Internaţională a Copilului; Ziua Mondială a Părinţilor, 1 iunie;

Ziua Învăţătorului, Ziua Mondială a Mediului, 5 iunie;

Zilele Eminescu, 15 iunie;

Ziua Europeană a Limbilor Moderne, 26 septembrie;

Ziua Europeană a Patrimoniului, septembrie;

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie;

Ziua Internaţională a Profesorului, 5 octombrie;

Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, 22 octombrie;

Ziua Toleranţei, 16 noiembrie;

Marea Unire a Românilor, 1 decembrie;

–        Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, 3 decembrie;

Ziua Mondială a Drepturilor Omului, 10 decembrie;

Zilele Porţilor Deschise la Casele Corpului Didactic;

Ziua Şcolii;

Mărţişor, magia primăverii !” proiect judeţean la care au participat 40 de unităţi şcolare din judeţul Sălaj;

–        „Minunata copilărie” proiect educaţional realizat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, Asociaţia Culturală „Ion Vinea”, Cenaclul Literar „Luceafărul”, Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu”, Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu, Şcoala Gimnazială nr. 1 Slobozia, Şcoala Gimnazială „Ioan Bădila” Malu, Şcoala Gimnazială „Apostol Asache” Vedea;

–        Proiect judeţean Călători în lumea lui Creangă” (ISJ Suceava, CCD Suceava şi 11 şcoli gimnaziale);

–        Proiectul „Enciclopedia Argeşului şi Muscelului” rodul unui parteneriat de succes între biblioteci (Filiala ABR Argeş);

–        Proiectul educaţional Călătorie prin ţinuturi de basm – târg de carte organizat de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgovişte în parteneriat cu Editura Usborne U.K. (bibliotecar Gându Marioara – Filiala ABR Dâmboviţa);

–        Parteneriat CCD Bucureşti cu Universitatea Bucureşti – practică profesională a studenţilor la Specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, noiembrie 2015 – iunie 2016;

–        Parteneriat CCD Bucureşti cu PROEDUS şi Primăria Municipiului Bucureşti – cursuri de perfecţionare pentru personalul didactic auxiliar, Costineşti, mai – iunie 2016;

–        Parteneriate  educaţionale  încheiate de bibliotecile şcolare din judeţul Ialomiţa cu Biblioteca Naţională a României, Biblioteca CCD Călăraşi, Biblioteca CCD Târgovişte, Biblioteca Judeţeană  „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Biblioteca CCD Ialomiţa;

–        colaborare cu Cenaclul „Phoenix” (CCD Călăraşi);

–        Parteneriate CCD Bihor cu: ABR – Filiala Bihor, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea; Biblioteca Universităţii din Oradea; Direcţia de Sănătate Publică Bihor – proiectul „Biblioteca şcolară în sprijinul educaţiei pentru sănătate”; Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 52, Oradea – proiecte  Erasmus+, „English Through Songs and Stories”; Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea  – proiectul educativ  judeţean „Mozart, geniu muzical” etc. Coordonator: Mariana Rodica Trofin.

V. Informatizare:

– SC Scream Bistriţa, furnizor soft de bibliotecă – eBibliophil (Filiala ABR Suceava).

VI. activităţi de promovare

– Promovare naţională: biblioteci CCD şi biblioteci şcolare – în Catalogul Naţional CASIDRO (http://www.bibnat.ro/biblioteci.php?)

– Promovarea activităţilor/ proiectelor/ programelor prin intermediul publicaţiilor (format print sau on-line) editate de Casele Corpului Didactic etc. şi prin intermediul articolelor/ studiilor publicate în reviste de specialitate şi în ziare locale.

– Promovări online:

Majoritatea structurilor infodocumentare ale Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” îşi  promovează activităţile pe paginile web ale instituţiilor, bloguri şi reţele de socializare.

Site-ul IASL: http://www.iasl-online.org/International-School-Library-Month-2015#Romania.

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Preşedinte

(Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti – Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu”)

Bibliotecar Lăcrămioara Onea, Secretar

(Şcoala Gimnazială  „George Enescu” Moineşti, Bacău)