RAPORT DE ACTIVITATE AL FILIALEI SUCEAVA A ABR 2011-2015

În perioada 1 septembrie 2011 – 24 aprilie 2015, au fost organizate şi derulate următoarele activităţi şi proiecte profesionale, culturale şi educaţionale în Filiala Suceava a ABR:

I. Perfecţionarea prin participări la conferințe, simpozioane:

· Participări ale membrilor filialei la Conferinţele Naţionale ale ABR: Bibliotecile în societatea cunoaşterii la Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 7-9 septembrie 2011; Tradiție și inovare, Galaţi, 29-31 August 2012; Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură, Oradea 4-6 septembrie 2013; Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014;

· Participare la Salonul Internațional de carte pentru copii și tineret, Chișinău, 27 aprilie 2012;

· Participare la Schimbul de experiență transfrontalier Chișinău-Suceava – Managementul educațional – noi orientări în dezvoltarea unei societăți democratice, Suceava, 2-6.11.2010;

· Participări ale membrilor filialei la Conferinţa Naţională Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare, ediţia a II-a, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara prin specializarea Ştiinţele Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş prin Centrul de Documentare şi Informare;

· Şedinţe de lucru în cadrul Consiliului Naţional de Conducere al ABR – 2011/2012/2013/2014/2015;

· Participare la Simpozionului regional Educația nonformală – punte de legătură  între teorie și practică, în cadrul săptămânii dedicate Festivalului Național al Șanselor Tale  –  România 2014, ediția a XV-a cu tema”  Oportunități  de dezvoltare personală prin educație nonformală”, în perioada 24- 30 noiembrie 2014;

· Participare la Simpozionului regional Rolul complementarităţii educaţiei formalenonformale în dezvoltarea personală a elevului, organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, 27/28.112014;

· Participare la Simpozionul Internațional Didactica științelor încadrată în mediul IT, 8-9 mai 2015;

· Evenimentul Național O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Națională a României, cu ocazia inaugurării noului sediu, 23-27 aprilie 2012;

· Participare la Congresul al XXXVI-lea al cadrelor didactice din Republica Moldova și a cadrelor didactice române din Ucraina, Serbia și Bulgaria, 24.08.2014;

· Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari şi ai Caselor Corpului Didactic Biblioteca_şcolar@realitate.perspective, organizată de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, sub egida ABR şi MEN, cu sprijinul ISJ şi a autorităţilor locale, 23–24 mai 2013;

§  Dezbaterea publică a proiectului de modificare a Legii bibliotecilor, vizând în principal bibliotecile şcolare şi centrele de informare şi documentare, s-a desfăşurat la Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I.C.Petrescu” Bucureşti, 22 noiembrie 2012;

§  Dezbaterea publică a Fișei cadru de evaluare a activității bibliotecarului școlar în vederea obținerii gradației de merit, 1.04.2015;

· Consfătuirile anuale ale bibliotecarilor şcolari din judeţul Suceava 2011/2012/2013/2014;

· Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava;

· Participare la etapa finală a Proiectului Biblioteca, locuinţa sufletului meu din cadrul Campaniei “Cultura unește Bucovina” la biblioteca Școlii Gimnaziale Berchișești, prof. Daniela Argatu, bibl. CCD, bibl. Lăcrămioara Lupăescu, 30 septembrie 2014;

– Cercuri metodice cu temele: Tehnici şi activităţi eficiente de stimulare a lecturii, Colegiul Tehnic M. Băcescu Fălticeni 18 noiembrie 2011, participanţi: 86 bibliotecari şcolari şi cadre didactice având în gestiune biblioteci şcolare; Activităţi eficiente de documentare ştiinţifică a elevilor. Metode şi tehnici ale muncii intelectuale bazate pe regăsirea şi prelucrarea informaţiei livreşti/digitale, Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, 16 noiembrie 2012, docum. Rodica Crăciun, participanţi: 52 bibliotecari şcolari şi cadre didactice având în gestiune biblioteci şcolare; Utilizarea adecvată a tehncilor de documentare și cercetare a unei teme, prin valorificarea eficientă a resurselor din bibliotecă/CDI, Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, 5 decembrie 2014: 62 de bibliotecari şcolari şi cadre didactice având în gestiune biblioteci şcolare;Tehnici de documentare ştiinţifică a utilizatorilor elevi. Etica utilizării informaţiei în elaborarea şi susţinerea unei lucrări de evaluare (eseu, proiect, studiu de caz etc.), prin prelucrarea corespunzătoare a informaţiei livreşti/digitale, Ţinta: Eficientizarea activităţii de informare/documentare a elevilor prin sporirea atractivităţii şi diversificarea activităţilor specifice bibliotecii şcolare ‐ Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca, bibl. Cristina Elena Mircea – 62 participanţi, 9 mai 2014.

· Şedinţe de lucru cu bibliotecarii metodişti zonali;

II. Perfecţionarea prin programe de perfecţionare:

cursul de formare a formatorilor în cultura informației pentru bibliotecarii școlari, organizat de Asociația Bibliotecarilor din România în colaborare cu Centrul Cultural  American, 26-28 noiembrie 2011 și 2012, la Poiana Brașov (Daniela Argatu, Lazurcă Ancuța);

o susținerea ca formator a cursurilor avizate Gestiune și marketing de bibliotecă 2012; Managementul proiectelor de bibliotecă – 2013; Cultura informației – 2014;

§ participarea la Workshopuri cu temele: Biblioteci digitale & Cataloage electronice şi Legislaţia & Formarea profesională şi Statistica de bibliotecă în cadrul Zilelor bibliotecarului clujean, eveniment organizat de BCU Lucian Blaga, Biblioteca Judeţeană Cluj, Biblioteca UMF, 25-26.05.2013;

§ 30.07.2012 cu SC Teamnet International și Primăria valea Moldoviei pentru cursul Cultura prin cunoaștere TIC;

§ susținerea ca formator a Workshopului: Motivarea bibliotecarilor din cadrul simpozionului Cultura SM@RT în bibliotecă, 23.04.2013;

§ training profesional în cadrul atelierului: Tehnici de promovare a bibliotecii și a bibliotecarului, psiholog dr. Liliana Bujor de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava;

III. Perfecţionarea prin organizarea de manifestări cultural, conferințe, simpozioane:

· Manifestări educațional-culturale înscrise în programul Să ştii mai multe, să fii mai bun!, 2-6 aprilie 2013/2014/2015;

· Organizarea Sesiunilor interjudeţene Identităţi biblioteconomice în context educaţional 23 aprilie 2012, Cultura SMART în bibliotecă23 aprilie 2013, Profesionalism şi etică în bibliotecă – 23 aprilie 2014; E_biblioteca integratoare 23 aprilie 2015;

· Eveniment naţional Noaptea Bibliotecilor Româneşti – 23 aprilie 2013/2014/2015;

·  Zilele USV la împlinirea a 50 de ani de activitate – 7-12.10.2013, Zilele Bibliotecii USV – 23 aprilie 2013;

· Membru (Daniela Argatu) al echipei organizatorice și al juriului proiectelor și concursurilor școlare: Concursuri școlare în parteneriat cu GPN Obcini Suceava: Eminescu – Luceafărul poeziei românești, 15.01.2010; Iarna – bucuria copiilor, 17-21.12.2012; Proiectul Să citim pentru mileniul III – Creangă și Eminescu aproape de copii, 15.05.2013; Paștele în Bucovina, 31.04.2012; Proiectul Multilateral pentru Parteneriatul Școlar Comenius – Cultural Voyage through Our Traditional Games, Școala Gimnazială nr. 8 Suceava, 22/26.11.2010; Concursul județean ed. a III-a Valorile copilăriei, secțiunea Poster din cadrul Proiectului Să ne amintim de copilărie cu Ion Creangă, Chilișeni – Udești; 1.03.2010; Concursul literar județean Eternul poet Eminescu, 20.01.2012; Proiectul Județean Pledoarie pentru o alimentație sănătoasă – Eco – Alimentația, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, 15.06.2012); Proiectul interjudețean Educația în mediul rural de-a lungul timpului ed. a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a 2010-2014; Proiectul interjudețean Școala universul copilăriei mele; Simpozionul interjudețean Gheorghe Bujorean – Dreptul la educație în societatea modernă, 2010, 2012; ediția a III-a a Concursului Național A citi – A ști, a cunoaște și a înțelege din cadrul Proiectului Național, aprobat CAEN 2012, Lectura în impas?!; Tabăra educativă din cadrul Programului Național Let’s do it, 01-04.11.2010; Concursului Național Biblioteca anului, Iași, decembrie 2013-23 aprilie 2014; Întâlnirea anuală a Copiilor organizată de Salvați Copii, Poiana Pinului, 6-12.07.2011; Concursul Național ed. I Tradiții pascale românești Suceava, 20 mai 2013.

IV. Participări la lansări de carte:

· Lansarea Ghidului de Cultura informației, BNaR, 24.01.2011;

· Participări la lansarea de carte – Biblioteconomie şi ştiinţa informării. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri, vol. I şi II, Nicoleta Marinescu, Muzeul Unirii Iaşi, 11 noiembrie;

1. Lansare de carte cu participarea autorilor laZiua Bibliotecii USV”, 22 aprilie 2013-Misterele Cuvintelor, ediţia a II-a, Editura Logos, Bucureşti, 2013, Alexandru CIOLAN

V. Elaborare lucrări:

· coordonarea Ghidului bibliotecilor școlare și al centrelor de documentare din învățământul preuniversitar românesc, 2012, ISBN 978-973-85962-6-9 și publicarea centralizatorului național pe 2012 în baza rezultatelor obținute prin acest ghid, ecouri în presa locală;

· coordonarea volumelor Comunicare şi cuminecare în bibliotecile şcolare sucevene ISBN 978-973-1862-99-6, 2009; Identităţi biblioteconomice în context educaţional ISBN 978-606-625-057-3, 2012; Cultura SMART în bibliotecă, ISBN 978-606-623-087-0, 2013

– elaborarea Ghidului bibliotecarului școlar. Eurocompetențe profesionale, 978-606-575-393-8, mai 2014 (semnătură autograf în Catalog Național TIN Read, ecouri în presa locală);

– coautor Proceduri în biblioteca școlară, ISBN 978-606-8159-67-6;

· culegere text manusris și postfaţă TOFAN, George. Învăţământul în Bucovina Editura George Tofan Suceava, ISBN 978-606-625-028-3, 2012;

· Calendarul de evenimente cultural-educative pentru bibliotecile școlare (site-ul CCD George tofan Suceava – Biblioteca);

· articole publicate în Revista Română de Studii de Biblioteconomie indexată în EBSCO (ISSN 1841-1940);  Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare, ed. I și a II-a Buziaș (ISBN 978-973-125-374-9), 2011; Biblioteca (ISSN 1220-3386) nr. 11,12/2010, 1,3,12/2011, 4,9,11/2012, 5,6,8,10/2013, 1,9/2014; în reviste de specialitate: Trivium (ISSN 1584-3580), Newsletter (ISSN 1582-1242), din domeniul educaţiei: Şcoala bucovineană (ISSN 1841-8066) nr. 3,4,6/2010, nr. 1/2011, nr. 1/2012, Ecobest (ISSN 2066-3242) nr. 1/2010, Buletinul informativ al CCD Suceava, Buletinul informativ al Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava: Părinţii şi „Călătoia culturală prin intermediul jocurilor tradiţionale”, nr. 1/2010; Buletinul metodic Cartea. Biblioteca. Cititorul, fascicula 22, Chișinău 2013; Revista simpozionului Școala – universul copilăriei mele (ISSN 2067-550X, februarie 2012, februarie 2014;

· articole în volumele de la Sesiunile judeţene de comunicări ştiinţifice şi referate ale CCD G. Tofan Suceava: Creativitate și inovație în învățământ, ISBN 978-973-1862-96-5, 2009; Educaţie şi cultură europeană, ISBN 978-606-8159-36-2; 2010, Tendinţe contemporane în educaţie, ISBN 978-606-625-013-9, 2011;Competențe în evaluare pentru școala românească, ISBN 978-606-625-044-3.

VI. Colaborare cu instituţii şcolare, de cultură şi parteneri media:

· 5 noiembrie, 131 de ani de la naşterea lui George Tofan şi Sadoveanu altfel!;

· 9 decembrie 2011, Masa rotundă cu tema Vorbind despre Socrate al românilor – Petre Ţuţea, desfăşurată la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava;

· 20 ianuarie 2012, Concursul literar județean Eternul poet Eminescu, organizat în parteneriat cu Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava şi Biblioteca Bucovinei  I.G. Sbiera.

VII. Organizarea expozițiilor tematice cu ocazia diferitelor evenimente:

Ziua Internaţională a profesorului – Sesiune de comunicări la CCD “George Tofan” Suceava 5.10.2012;

Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare – 22 octombrie 2011/2012/2013/;

Ziua Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, 5 noiembrie 2011/2012/2013/2014;

§  Marea Unire a Românilor – 1 decembrie 2011/2012/2013/2014;

§  Ziua Caselor Corpului Didactic din România;

§  Eminescu – mereu contemporan – 15 ianuarie 2011/2012/2013/2014/2015;

§  Ion Luca Caragiale – 1 februarie 2011/2012/2013/2014/2015;

§  Ion Creangă – 1 martie 2011/2012/2013/2014/2015;

VII. Informatizare:, eBibliophil: CCD Suceava, Colegiul Mihai Eminescu Suceava, Liceul Teroretic Ion Luca Vatra Dornei;

VIII. Parteneriate educaţionale încheiate de bibliotecile şcolare/CDI-uri/universitatea cu instituţii de învăţământ similare din ţară şi străinătate, ale administraţiei locale (SC SCREAM SRL, Biblioteca Națională a României, Asociația pentru Resurse Culturale Constanța, Ecomondia, Asociația Română pentru Patrimoniu – Fundația Artur Silvestri, Biblioteca CCD “Spiru Haret” Iași, Institutul Bucovina, Muzeul Bucovinei, Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național Suceava și Asociația pentru Arte și Latinitate Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera” Suceava, Biblioteca USV, Primăria Comunei Valea Moldovei, Biblioteca Colegiului Național “Mihai Eminescu” Suceava, Biblioteca Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava, Biblioteca Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret Suceava”, Fundația SEVA și Federația Patronală IMM Suceava),

IX. Principalele evenimente cultural‐educative planificate pentru anul şcolar 2014‐2015:

– Biblioteca Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava este singura structură de acest tip câştigătoare alături de alte 13 structuri ale Ministerului Culturii în cadrul Proiectului INELI-Balkans, organizat de Future Library, prin Global Libraries – The Bill and Melinda Gates Foundation.

– Proiectul INELI-Balkans se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (2014-2017) și scopul acestuia este de a construi în regiune o rețea de biblioteci deschisă spre colaborare. De altfel, pe toată durata derulării proiectului, vor avea loc întâlniri, vor fi organizate programe de formare profesională, mentorat, convocări, exerciții practice și se vor crea oportunități de învățare colaborativă. Se dorește construirea unei rețele de biblioteci care, prin partenerii săi, la finalul proiectului va disemina, la nivel național, cunoștințele și expertiza dobândite pentru a asigura o mai bună colaborare între bibliotecile din Balcani.

Întocmit de preşedinte Filiala Suceava a ABR,

prof. Daniela Argatu