RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR ABR 2019 – 2023

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR AL ABR pentru perioada 2019-2023 poate fi regăsit aici.