Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România Constanţa – 10-12 septembrie 2009

Privind şedinţa Secţiunii “prezervare, digizare, conservare”, desfăşurată în sediul Bibliotecii Judeţene “Ioan N. Roman” din Constanţa, potrivit cu programul de desfăşurare a celei de a 20-a Conferinţe a A.B.R. din zilele de 10-12 septembrie 2009.
Sunt prezente şapte persoane în sala UMC parter de la Bibliotecă.: dr. Constantin Mălinaş, de la Universitatea Oradea, dr. Aurelian Popescu de la BCU “Carol I” Bucureşti, dr. Daniel Nazare de la Biblioteca Judeţeană “G. Bariţiu” din Braşov. Emilian Corneanu de la Biblioteca Universităţii “Transilvania” din Braşov. Letiţia Buruiană de la Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” din Galaţi, Niculina Petruescu şi Adriana Gheorghiu de la Biblioteca Judeţeană “Ioan N. Roman” din Constanţa.
Se prezintă de către autori cele două comunicări trecute în program :

1. “Bibliografia retrospectivă a României – Epoca premodernă 1688-1780. Criterii definitive şi sferă de cuprindere”, de conf. Univ, dr. Constantin Mălinaş de la Univ. din Oradea.
2. “Conservarea în bibliotecile româneşti – provocarea globalizării”, de dr. Aurelian Popescu de la Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti. Au urmat discuţii foarte bogate, care au arătat utilitatea existenţei Secţiunii şi au formulat următoarele idei:
-formarea Secţiunii cu conţinutul bine exprimat, în cele noţiuni: prezervare, digitizare, conservare, care toate exprimă urgenţe în bibliotecile din România
-completarea Secţiunii cu până la 15 membri dintre bibliotecarii specialişti din ţară, până în luna februarie 2010
-înscrierea ca membri ai Secţiunii a următoarilor bibliotecari: d-na Valentina Oneţ, Galaţi, prof. Vasile Ţâră, Timişoara
-alegerea ca preşedinte al Secţiunii a d-lui conf. Univ. dr. Constantin Mălinaş de la Universitatea din Oradea, în unanimitate
-redactarea unui plan de lucru al Secţiunii până în luna februarie 2010, care să cuprindă sarcini pentru toţi membrii înscrişi
-în luna februarie 2010 va avea loc o şedinţă de lucru a Secţiunii la Braşov
-distribuirea preocupărilor în cadrul Secţiunii se va face după cum urmează:

a) Probleme de prezervare: prof. Dr. Vasile Ţâra, Timişoara
b) Probleme de digitizare: dr Daniel Nazare, Braşov
c) Probleme de conservare: dr. Aurelian Popescu, Bucureşti

Până în luna decembrie 2009, aceştia vor face propuneri de detaliu tematic pentru activitatea Secţiunii în domeniul de referinţă.
Cei prezenţi au perceput şi subliniat importanţa relansării Bibliografiei retrospective a României cu etapele respective, concepute după criterii noi şi actuale, subliniind nevoia unei consfăturiri naţionale, sub auspiciile ABR.