Programul preliminar al Conferinței Naționale a ABR

A XXIII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ABR

(Galați, 29-31 August 2012)

BIBLIOTECA  – TRADIȚIE ȘI INOVARE

 

Program preliminar

Marţi, 28 august 2012

12.00 – 20.00 Înscrierea participanţilor (Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, str. Mihai Bravu, nr. 16, Hol, Parter)

18.00 – 20.00 Întrunirea Consiliului de conducere al ABR (Hotel GALAȚI CENTRUM***, Sala Panoramic, Strada Domnească, nr. 12)

Miercuri, 29 august 2012

Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică. Sala de festivităţi (str. Domnească nr. 111, Etaj I)

8.00 – 9.00 Înscrierea participanților (Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică, str. Domnească nr. 111, Hol, parter)

9.00 – 9.45 Deschiderea Conferinței. Cuvinte de salut

 • Binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Dr. Casian, Arhiepiscop al Eparhiei Dunării de Jos
 • Prof. univ. dr. ing. Iulian Bîrsan, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” Galaţi
 • Prof. drd. Zanfir Ilie, Directorul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galaţi
 • Prof. Laura Marin, Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Județului Galați
 • Consilier juridic Emanoil Cătălin Bocăneanu, Prefectul Judeţului Galați
 • Prof. univ. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbașa, Președintele Consiliului Județean Galați
 • Ing. Marius Stan, Primarul municipiului Galați

 

Lucrări în plen

Biblioteca publică

 

9.45 – 10.00 Two actual tendencies in Danish Public Libraries: Down Loan of Electronic Media and Oral Dissemination of Literature (Book Cafés and at Festivals of Literature), prof. Anders Ørom, Universitatea din Aalborg, Danemarca

10.00 – 10.15 Biblioteca publică și cerințele UE, prof. Mircea Regneală, Universitatea din București

10.15 – 10.25 Este ceva în neregulă cu bibliotecile românești?! prof. Octavian Sachelarie, Universitatea din Pitești

10.25 – 10.40 Biblioteca digitală locală, un proiect european, Sorina Stanca, Biblioteca Județeană Cluj-Napoca

10.40 – 11.00 Pauză de cafea

11.00 – 11.20 Colecții de e-book-uri disponibile pe platforma EBSCOhost (dr. Robert Coravu, ROMDIDAC)

11.20 – 11.40 Library and beyond: Ex Libris lAlma (Németh Ágoston, Ex Libris)

11.40 – 11.50 Prezentarea produselor Firma Qulto (Walter Brem)

11.50 -12.10 Prezentarea produselor  Firmei Unisystems

12.10 – 13.00 Acordarea distincţiilor ABR

13.50 – 14.50 Masa de prânz (Cantina Mică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Complexul Studenţesc „Al. Ioan Cuza” Galaţi)

14.50 – 15.50 Întrunirile diviziunilor ABR

Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.

 • Diviziunea biblioteci naţionale (sala)

TEMA: Bibliotecile naționale și implicarea lor în proiectele europene

Lucrări:

 1. Proiectul European – Creșterea Calității Serviciilor de Bibliotecă Specializate în Relația cu Publicul tânăr, Ligia Caranfil (Biblioteca Academiei Române)
 • Diviziunea biblioteci universitare (sala)

TEMA: Modernizarea serviciilor info-documentare în sprijinul programelor de învăţământ şi de cercetare în cadrul bibliotecilor universitare

Lucrări:

 1. Biblioteci digitale în România,  Dr. Doina Ostafe

 • Diviziunea biblioteci şcolare (sala)

TEMA: Bibliotecarii din învățământul preuniversitar și competențele comunicaționale

Lucrări:

1. Dezvoltarea competenței de comunicare la bibliotecarii școlari, Lupu Valentina (bibliotecar CCD Vaslui) și Argatu Daniela (profesor documentarist CCD Suceava)

2. Servicii şi produse documentare în sprijinul curricumului preuniversitar, dr. Gabriela Băran (Universitatea din Bucureşti)

 • Diviziunea biblioteci publice (sala)

TEMA: Relații de colaborare și parteneriat : biblioteci publice-biblioteci școlare și universitare, la nivel local și național

Lucrări : 

1. Premisele colaborării între principalele tipuri de biblioteci româneşti, dr. Corina Apostoleanu (Biblioteca Județeană Constanța)

 • Diviziunea biblioteci specializate (sala )

TEMA: Bibliotecilor specializate și cerințele utilizatorilor

Lucrări:

 1. Particularități ale activității bibliotecilor specializate , dr. Valeria Grigore (bibliotecar IFIN-HH)

 

16.00 – 19.00 Vizite (opțiunile  se fac la înscrierea la conferință)

 • Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (str.  Domnească, nr.14)
 • Grădina publică Galaţi
 • Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (str. Mihai Bravu, nr. 16)
 • Casa Cuza-Vodă Galaţi (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 80)
 • Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (str. Domnească, nr. 47)

 

16.00 – 19.00 Lucrări pe secţiuni (1)

Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.

 

S1 – Secţiunea Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor (sala, et.)

TEMA : Colecțiile patrimoniale

Lucrări :

 1. Patrimoniul intelectual al naţiunii : depozitul legal, drd. Dina Palade (Biblioteca Națională a României)

S3 – Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumutul interbibliotecar (sala, et.)

TEMA: Circulaţia şi Împrumutul interbibliotecar – Tradiţie şi Inovaţie.

Lucrări:

1. Împrumutul interbibliotecar, un imperativ al prezentului, Elena Zăneț (Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi, Iaşi)

2. Împrumutul bibliotecar fără frontiere,  Ionela Burz (Biblioteca Universităţii din Oradea)

 

S10 – Secţiunea Informatizare (sala, et.)

TEMA: Tehnologii moderne în biblioteci

Lucrări:

1. Avantajele, limitele si dezvoltarile tehnologiei RFID, implementate in biblioteci, comparativ cu alte tehnologii de identificare automată, Simona Gheorghe (BCU București)

2. Prezentarea produselor firmei  Softlink

3. Ex Libris solutions for the small to the biggest,  Agoston Nemet (ExLibris)

4. Situația informatizării bibliotecilor școlare, Dr. Doina Ostafe

 

 

S7 – Secţiunea Carte rară, manuscrise, digitizare (sala, et.)

TEMA : Cercetarea științifică a patrimoniului din biblioteci: repere, propuneri, perspective

Lucrări:

1. Măsura sincronizării tehnologice cu Occidentul a tiparului braşovean de secol XVI”, drd. Emilian Corneanu (Universitatea Transilvania, Braşov)

2. Comori bibliofile în biblioteci românești, Mihai Constantinescu, Loredana Oprănescu Diana Petre (studenți, Universitatea din București)

 

S9 – Secţiunea Statistică şi evaluare (sala, et.)                                                                                      TEMA :  Un nou model de introducere a conceptului Balanced Scorecard într-o bibliotecă universitară din România,

Lucrări:

1. Raportul Statistic Anual pentru bibliotecile universitare – modificări necesare, Ivona Olariu (BCU Iași)

19.30Primirea participanţilor la Primăria Municipiului Galaţi

 

20.00 – 20.30 Cină ( Cantina Mică a Universităţii ”Dunărea de Jos” din Complexul Studenţesc „Al.      Ioan Cuza” Galaţi)

 

Joi, 30 august 2012

Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.

 

9.00 – 12.00 Vizite (opțiunile  se fac la înscrierea la conferință)

 • Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (str.  Domnească, nr.14)
 • Grădina publică Galaţi
 • Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (str. Mihai Bravu, nr. 16)
 • Casa Cuza-Vodă Galaţi (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 80)
 • Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (str. Domnească, nr. 47)

 

9.00 – 12.00 Lucrări pe secţiuni (2)

S2 – Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare (sala, et.)

Tema: Schimbare și continuitate în descrierea documentelor

Lucrări:

 1. Zona 0 (ISBD), Caty Caluian (Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați)

 

S8 – Secţiunea Cultura informaţiei (sala, et.)

Lucrări:

1. Tutoriale de cultura informației – Lenuța Ursachi (Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați)
2. Ce înseamnă plagiat  – Robert Coravu, redactor-șef (Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării)
3. Cultura informației, disciplină obligatorie în învățământul superior: propunere a fișei disciplinei – Prof. dr. ing. Angela REPANOVICI (Universitatea „Transilvania” Brașov)
4. Abilități de cultura informației dobândite în perioada studiilor universitare: valorificarea lor la elaborarea lucrării de licenţă – Duvalmă Robertino (Biblioteca Academiei)
5. Cultura informației – modelul finlandez –  drd. Raluca Man (Biblioteca Națională a României)

S11 – Secţiunea Legislaţie de bibliotecă și perfecţionare profesională (sala, et.)

TEMA : Legislație de bibliotecă

Lucrări:

 1. Legi noi care privesc activitatea bibliotecarului, Daniela Argatu (CCD, Suceava)

 

S12 – Secţiunea Tehnici pedagogice în bibliotecă (sala, et.)

TEMA: Bibliotecarul şcolar şi utilizatorii săi

Lucrări:

1. Bibliotecari școlari “Trofeul dascălilor”, Ileana Ciubucă (Brașov)
2. Biblioteca de altădată: lingviști și filologi bibliotecari, drd. Elena Deju (Focșani)
3. Tehnici pedagogice în biblioteca Bistrița – Besancon, Butuza Nicoleta

 

12.00 – 13.00 Masa de prânz (Cantina Mică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Complexul Studenţesc „Al. Ioan Cuza” Galaţi)

13.30 – 16.30 Vizite

 • Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (str.  Domnească, nr.14)
 • Grădina publică Galaţi
 • Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi (str. Mihai Bravu, nr. 16)
 • Casa Cuza-Vodă Galaţi (str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 80)
 • Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (str. Domnească, nr. 47)

 

13.30 – 16.30 Lucrări pe secţiuni (3)

Universitatea „Dunărea de Jos”. Facultatea de Mecanică.

S5 – Secţiunea Periodice (sala, et.)

TEMA: Periodicele între tradiție și inovare – realitate în biblioteca sec. XXI

Lucrări:

1. Corespondența ISBD – FRBR pentru seriale – Violeta Moraru (Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați)

2. Procesul de peer-review în evaluarea publicațiilor seriale științifice – drd. Gabriela Jurubiță, (BCU București)

3. Afișul: importanță, tradiție, viitor – Barta Rozalia (Biblioteca Universității Oradea)

 

S4 – Secţiunea Referinţe (sala, et.)

TEMA: Serviciile de referințe în contemporaneitate

Lucrări:

1. Aspecte practice ale serviciilor de referințe în bibliotecile contemporane – dr. Doru Stan (Biblioteca Universității din Pitești)

2. Serviciile de referință în Biblioteca 2.0 – Mihai Constantinescu (Universitatea din București)

 

S6 – Secţiunea Prezervare, conservare, restaurare (sala, et.)

TEMA : Prezervarea şi conservarea patrimoniului documentar din biblioteci

Lucrări:

1.Prezervarea digitală: tipologie, obiective, beneficii drd. Roxana Dinu (BCU București)

2.Cercetări privind agenţii nocivi identificaţi în mediile de bibliotecă şi riscurile prezenţei acestora în colecţii, dr. V.A. Deac  (cercetător ştiinţific în conservarea documentelor de bibliotecă, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai, Oradea)

 

S13 – Secţiunea Profesori documentarişti (sala, et. )

TEMA: Noi perspective în activitatea CDI

Lucrări:

1. CDI in noul context educațional – Corina Maria Stănilă, profesor metodist (Casa Corpului Didactic Sibiu și consilier proiect “Educație pentru informație”CDI)

2. CDI – laboratorul de idei – Marinela Tatiana RUSU, bibliotecar școlar-responsabil CDI, (Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu)

3. Identitate si imagine in comunitate” Ibolya NEGOITA, profesor documentarist (Colegiul Economic Mangalia)

4. CDI – oază de lectură și cultură – Maria POPA, bibliotecar școlar – responsabil CDI, (Școala cu clasele I-VIII nr. 3, Cisnădie)

 

16.30 – 17.30  Adunarea Generală a ABR (Facultatea de Mecanică. Sala de festivităţi, str. Domnească nr. 111, etaj I)

 • Raportul Preşedintelui ABR (septembrie 2011-august 2012)
 • Raportul trezorierului (septembrie 2011-august 2012)
 • Prezentarea planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru perioada 2012-2013
 • Lansarea Ghidului bibliotecilor şcolare și ale CDI
 • Închiderea lucrărilor

 

20.00 Masa festivă: Croazieră cu vaporul pe Dunăre. Include și masa festivă.

 

 

Vineri, 31 august 2011

Vizite : (opțiunile  se fac la înscrierea la conferință)

9.00 – 10.00 Casa colecţiilor Galaţi

11.00 – 14.00 Complexul Muzeal de Știinţe ale Naturii Galaţi