PROGRAME POSTUNIVERSITARE

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII (2 semestre)

– PROFESORI DOCUMENTARIŞTI (3 semestre)

 

 

ÎNSCRIERI:

1-15 septembrie 2014 la Secretariatul Facultăţii de Litere

Taxa de înscriere 150 lei

Taxa de şcolarizare 1150/semestru

 

Dosarul de înscriere (dosar plic) va conţine:

– copie legalizată a diplomei de bacalaureat

– copie legalizată a diplomei de licenţă (însoţită de supliment pentru absolvenţii facultăţilor particulare)

– copie legalizată a certificatului de naştere

– copie legalizată a certificatului de căsătorie

– copie nelegalizată a actului de identitate

– 2 fotografii

– adeverinţă medicală

 

Pentru informaţii suplimentare :

Prof. univ. dr. Ionel Enache: tel. 0723 579 153

Conf. univ. dr. Simona Antonescu: tel. 0744 545 440

Secretar Ecaterina Dăescu: tel. 021-313 88 75, 0742 517 099