PROCES VERBAL în cadrul activităţii metodice a biliotecarilor la CCD-ul Constanţa

PROCES VERBAL,

încheiat astăzi, 22 noiembrie 2013 în cadrul activităţii metodice

a biliotecarilor la CCD-ul Constanţa

 

Ordinea de zi:

1. Propuneri pentru preşedinte ABR Filiala Constanţa;

2. Diverse.

 

 

 

1. Propuneri pentru alegerea preşedintelui ABR Constanţa pentru a ne reprezenta pe linie profesională. Dna Viorica Mrejeru a luat cuvântul şi a propus-o pe dna Ibolia Negoiţă, s-a supus la vot şi a fost votată în unanimitate.

2. – s-au făcut înscrieri la cursul „Comunicarea”, formator: Monixa Coroiu;

– s-a colectat cotizaţia membrilor ABR, în cuantum de 18 lei/an;

– participarea la Proiectul „Biblioteca anului”, prezentarea Regulamentului concursului doamnelor bibliotecare în care s-au înscris pentru a reprezenta şcoala de provenienţă în proiect;

– s-au trecut în revistă documentele necesare bibliotecarului şcolar (fişa postului, fişa de evaluare etc.).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

 

 

Prof. Documentarist,

Manole Belchiz