PROCES-VERBAL,

PROCES-VERBAL,

Încheiat azi, 4.04.2014, în cadrul şedinţei de lucru a bibliotecarilor şcolari metodişti din judeţul Suceava, desfăşurată la biblioteca CCD George Tofan Suceava.

Problemele discutate:

  1. Situaţia activităţilor metodice lunare, pe zone metodice.
  2. Monitorizarea activităţii bibliotecilor şcolare din judeţul Suceava pentru săptămâna Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!
  3. Definitivarea programului celei de-a III-a ediţii a simpozionului bibliotecarilor cu  tema: Etică şi profesionalism în bibliotecă ce se va desfăşura la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava şi pentru Noaptea bibliotecilor (23.04.2014);
  4. Situaţia cursurilor de formare continuă furnizate de CCD Suceava, şi a adeverinţelor cursului furnizat de ISJ Neamţ dar şi situaţia grupei de profesori documentarişti formată la Suceava;
  5. Situaţia înregistrării bibliotecilor şcolare sucevene pe forumul ABR şi în CASIDRO;
  6. Informarea cu privire la Conferinţa Naţională a bibliotecarilor şcolari şi CCD, Bibliotecar român – bibliotecar european, CCD Ilfov, 22-23 mai 2014;
  7. Informarea cu privire la Conferinţa Naţională a ABR din 3/5 septembrie 2014 de la Cluj, cu tema Bibliotecile – acces deschis la educaţie şi cultură;
  8. Situaţia propunerilor pentru modificarea statului ABR;
  9. Situaţia cotizaţiilor ABR pentru anul 2014.

10.  Alte probleme.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

Daniela Argatu,

preşedinte filiala Suceava a ABR