PROCES-VERBAL – Secțiunile Periodice și Catalogare, clasificare, indexare

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 7 iunie 2024, ca urmare a întrunirii profesionale a Secțiunilor Periodice și Catalogare, clasificare, indexare  ale Asociaţiei Bibliotecarilor din România

 

În data de 30 mai 2024, s-a desfăşurat, în format online, întrunirea profesională a Secțiunilor Periodice și  Catalogare, clasificare, indexare ale Asociaţiei Bibliotecarilor din România, având ca temă Descrierea bibliografică a periodicelor: actualități și perspective, temă stabilită în urma cererii participanţilor la întrunirea secţiunilor din cadrul Conferinţei Naţionale (septembrie 2023).

Au completat formularul de prezență 41 de persoane, din toate tipurile de biblioteci, tema fiind una de interes general.

Au fost două lucrări care au prezentat un mod de lucru specific pentru descrierea bibliografică a resurselor în continuare electronice şi a părţilor componente. Alegerea temelor a fost inspirată de creşterea numărului de periodice electronice, dar şi de necesitatea înregistrării standardizate a articolelor în vederea elaborării bibliografiilor locale.

Lucrările prezentate:

  1. Particularităţi ale descrierii bibliografice a periodicelor electronice – Aurelia Mircescu, Biblioteca Națională a României, Serviciul Prelucrarea bibliografică a colecțiilor
  2. Descrierea bibliografică a articolelor din publicații seriale în formatul UNIMARC – Catrina Căluian, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Serviciul Dezvoltarea colecțiilor.

            În urma discuţiilor, s-au desprins o serie de teme de interes care urmează a fi dezbătute în întâlnirile următoare.

Întocmit de Aurelia Mircescu,

secretar – Secţiunea PeriodiceLasă un răspuns