Proces-Verbal: Secţiunea Profesori Documentariști, septembrie 2018

PROCES-VERBAL

al întâlnirii Secţiunii PROFESORI DOCUMENTARIȘTI

Conferinţa Naţională a ABR, Sibiu, 12-14 septembrie 2018

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România a fost organizată în toamna acestui an de Biblioteca Universității „Lucian Blaga” Sibiu. Un element de noutate este faptul că, secțiunile pentru nivelul preuniversitar respectiv: Secțiunea Profesori documentariști și Secțiunea Tehnici pedagogice în Bibliotecă au fost găzduite de Centrele de Documentare și Informare din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” și Colegiului Tehnic „Independența”.

Lucrările secţiunii Profesori documentariști s-au desfășurat miercuri, 12 septembrie 2018 în Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”. Au participat profesori documentariști, bibliotecari școlari/responsabili CDI, reprezentanți ai Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, București (Secția Pedagogică „I. C. Petrescu”), profesori metodiști și bibliotecari din CCD (Casa Corpului Didactic) și reprezentanți ai bibliotecilor publice.

Lucrările au fost conduse de Marinela Rusu, secretar al secțiunii “Profesori documentariști” din cadrul ABR. Au participat la lucrări doamna Valentina Lupu, membru de onoare al ABR, doamna Carmen Pesantes, președinta Secțiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă, doamna Ioana Negrea, inspector școlar-reprezentant al ISJ Sibiu și doamna Mihaela Seușan, profesor metodist la CCD Sibiu.

Ordinea de zi anunțată a inclus:

I. Vizitarea expoziției realizate de elevii și profesorii Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu (produse de lectură realizate în cadrul activităților didactice și în cadrul proiectelor/parteneriatelor școlare).

II. Prezentarea raportului de activitate pentru anul școlar 2017-2018, de către doamna Rusu Marinela, secretar al secțiunii.

III. Prezentarea Festivalului regional  „CDIdei în cărți

Doamna prof. Mihaela Seușan a prezentat membrilor ABR proiectul CDIdei în cărți, un proiect care se adresează Centrelor de Documentare și Informare/bibliotecilor școlare, un proiect care urmărește stimularea interesului elevilor pentru lectură/cultură, formarea deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor info-documentare în contexte nonformale (informațiile despre structură, cerințe, înscrieri și desfășurare pot fi găsite la adresa https://cdidei.wordpress.com).

IV. Sesiune de prezentare de lucrări în cadrul secțiunii:

Programul secțiunii a cuprins două prezentări:

  1. Marinela Tatiana Rusu – Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu – Formarea competențelor info-documentare în CDI-CNGL. Caleidoscop.

Lucrarea prezentată conține diferite modalități de abordare a culturii informației în Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu. Este o ilustrare a modului în care, pornind de la activități didactice individuale sau proiecte ample precum proiectele naționale/internaționale, putem forma și exersa competențele info-documentare în școală.

  1. Anamaria-Florina Zaharia – Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Mărășești – jud. Vrancea – Dezvoltarea competențelor de cultura informației prin Centrul de Documentare și Informare. Exemple de bune practici.

Materialul realizat de doamna Zaharia prezintă trei activități în domeniul educației pentru informație și fomarea unei culturi informaţionale desfășurate în Centrul de Documentare și Informare al Liceului Tehnologic ”Eremia Grigorescu” din Mărășești, județul Vrancea. Activitățile vizează categorii de vârstă diferită (gimnaziu și liceu), au tematică diferită și urmăresc formarea de competențe info-documentare fixate atât în funcţie de nivelul de dezvoltare şi formare a elevilor în domeniul infodocumentar, cât şi în funcţie de de prevederile programelor şcolare la diferite discipline în cadrul colaborării cadru didactic – profesor documentarist.

Timpul alocat fiecărei prezentări a fost de 15 minute.

V. Propuneri de activitate pentru perioada 2018-2019

  1. Prima activitate propusă (de doamna Corina Sănilă, președinte al secțiunii) este participarea ABR în calitate de partener la organizarea celei de-a 8-a ediții a Conferinţei Naţionale a Centrelor de Documentare şi Informare, care se va desfăşura la Sibiu, în decembrie 2018;
  2. Invitația lansată bibliotecarilor/profesorilor documentariști, de către Filiala ABR Sibiu (președinte Cristina Pîrvu), de a participa la Festivalul-concurs Lectura în imagini.

VI. Închiderea lucrărilor secțiunii.

 

Sibiu, 12.09.2018

Întocmit de: Marinela Tatiana RUSU,

Secretar secțiune