PROCES-VERBAL Secțiunea Periodice

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18 mai 2023, cu ocazia  întrunirii sesiunii de primăvară-vară a Secțiunii Periodice a ABR

 

În data de 18 mai 2023, a avut loc on-line, pe platforma ZOOM, întrunirea secțiunilor comune Periodice și Catalogare, clasificare, indexare ale ABR, cu tema Noutăți cu privire la prelucrarea și gestionarea publicațiilor seriale și a altor resurse în continuare. Întrunirea a fost condusă de Violeta-Elena Moraru de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București și Catrina Căluian de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, președinții celor două secțiuni. Au participat  57 de persoane, reprezentante ale tuturor tipurilor de biblioteci.

În deschiderea întrunirii au luat cuvântul președinții celor două secțiuni. Au prezentat temele întâlnirii și au transmis un mesaj de salut pentru toți participanții din partea doamnei dr. Adriana Szekely, președinte ABR.

Au fost susținute 4 (patru) lucrări:

  1. Accesul la publicații periodice electronice și baze de date științifice în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, prin intermediul Anelis PlusCorina Dovîncă, BCU „Carol I” București, Serviciul Referințe
  2. ROAD – instrument de promovare a publicaților știintifice, open-accesAdina Patriche, Biblioteca Națională a României, Centrul Național ISSN
  3. Descrierea bibliografică a resurselor electronice. Studiu de caz: Resursele în continuareCiprian Cojocaru, Biblioteca Națională a României, Serviciul Prelucrarea bibliografică a colecțiilor, Compartimentul Prelucrare periodice
  4. Eminescu la ziarul politic Federațiunea (1868 -1876) Rozalia Barta, Biblioteca Universității din Oradea, Biroul Comunicarea Colecțiilor

 

Prima lucrare prezentată a fost Accesul la publicații periodice electronice și baze de date științifice în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, prin intermediul Anelis Plus, elaborată de Corina Dovîncă, șef Serviciu Referințe, BCU „Carol I” București. Aceasta a realizat o prezentare introductivă a bazelor de date pe care BCU „Carol I” București le poate accesa prin intermediul acestui consorțiu.

Doamna Petruța Voicu de la BCU București a întrebat când  se preconizează că biblioteca va avea din nou acces la baza de date Anelis Plus, având în vedere că procedura de achiziție este abia la început. Doamna Dovîncă a răspuns că la începutul anului universitar 2023-2024 vom avea acces și speră că biblioteca va continua cu aceleași baze de date pe care le-a achiziționat până în prezent.

A doua lucrare prezentată a fost ROAD – instrument de promovare a publicaților știintifice, open-acces, elaborată de Adina Patriche, Biblioteca Națională a României, Centrul Național ISSN.

La începutul prezentării, doamna Aurelia Perșinaru, șef  Birou Centrul Național ISBN, ISSN, CIP (ISB) – Biblioteca Națională, a adresat un cuvânt de salut celor prezenți menționând proiectele care se derulează din anul 2020 în cadrul acestui centru. A specificat faptul că după finalizarea tuturor proiectelor va prezenta rezultatele acestora. A prezentat-o pe Adina Patriche, bibliotecar în cadrul Centrului Național ISSN, care a elaborat cea de-a doua lucrare.

         Lucrarea detaliază aspecte referitoare la:

  • ce înseamnă ROAD;
  • care este scopul ROAD;
  • managementul ROAD;
  • ROAD – instrument de promovare.

ROAD este un instrument de promovare a resurselor continue științifice, open-acces, înființat la începutul anului 2014, integrat în portalul ISSN. Include toate tipurile de resurse: monografii, publicații periodice, baze de date care conțin toate domeniile.

Scopul ROAD este păstrarea resurselor pe termen lung. Astăzi, ROAD conține 27.000 de publicații.

În România s-a început cu 29 de publicații în anul 2014, ajungându-se în prezent la un număr de 770 de publicații.

Managementul ROAD își propune creșterea calității informației oferite utilizatorilor și păstrarea relevanței față de bazele de date.

La nivel național, ROAD se promovează prin centrul național ISSN.

Doamna Violeta Moraru de la BCU București a întrebat dacă se pot face înregistrări din oficiu și dacă datele se includ în programul ALEPH sau într-un soft dedicat.

Răspunsul a fost că se fac solicitări de către editori. Din anul 2013, în România, există un sistem de transfer între baza de date ISSN și sistemul integrat ALEPH de la Biblioteca Națională. O dată pe lună se transferă către ALEPH înregistrările din ISSN Portal.

Doamna Catrina Căluian de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi a întrebat cum se procedează dacă o instituție dorește să introducă o publicație în ROAD.

Adina Patriche a explicat că se face o solicitare (cerere) către Centrul Național ISSN, iar acesta analizează publicația (open-acces) și va da un răspuns.

Doamna Aurelia Perșinaru de la Biblioteca Națională a intervenit și a specificat că publicațiile se pot introduce în ROAD doar în cazul în care conținutul acestora este științific. Dacă publicațiile sunt noi, se solicită codul ISSN și se face analiza pentru introducerea în ROAD.

S-a discutat și despre podcasturi. Acestea nu au ISSN și nu pot fi listate în ROAD, ele având doar o descriere primară pentru a putea fi regăsite în catalogul bibliotecii.

A treia lucrare prezentată a fost Descrierea bibliografică a resurselor electronice. Studiu de caz: Resursele în continuare – Ciprian Cojocaru, Biblioteca Națională a României, Serviciul Prelucrarea bibliografică a colecțiilor, Compartimentul Prelucrare periodice.

Lucrarea prezintă câmpurile care se folosesc pentru descrierea bibliografică a unei resurse electronice.

În câmpul 200 $b se specifică tipul de resursă.

În câmpul 856 se regăsește adresa electronică la care se poate accesa resursa, putând fi regăsită în Biblioteca digitală.

În câmpurile 311 și 312 se creează notele proprii câmpurilor de  legătură  și titlurilor în relație.

Câmpul 530 reprezintă titlu cheie pentru resursele în continuare.

Doamna Catrina Căluian de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi a întrebat când vom folosi codurile din UNIMARC referitoare la zona 0 a ISBD (tipul și forma conținutului).

Doamna Aurelia Mircescu de la Biblioteca Națională a specificat că prin completarea câmpului 200 $b se pot realiza statistici: câte periodice și câte monografii există, iar dacă se folosesc câmpurile din zona 0 nu se mai pot face astfel de statistici.

Doamna Violeta-Elena Moraru de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București a menționat că se fac descrieri separate pentru fiecare tip de resursă cu legătură în blocul 4.

A patra lucrare prezentată a fost Eminescu la ziarul politic Federațiunea (1868 -1876) – Rozalia Barta, Biblioteca Universității din Oradea, Biroul Comunicarea Colecțiilor.

Lucrarea prezintă o documentare amplă a vieții și profesiei lui Mihai Eminescu, cu referire la activitatea publicistică la ziarul politic Federațiunea.

Doamna Violeta-Elena Moraru de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București a apreciat că prezentarea este foarte interesantă, evidențiind o pagină a istoriei care trebuie cunoscută.

La finalul prezentărilor doamna Georgica Meiroșu de la Biblioteca Județeană din Constanța a pus întrebarea despre cum se gestionează în alte biblioteci cataloagele tradiționale pentru public.

Doamna Aurelia Mircescu de la Biblioteca Națională a răspuns că la nivelul instituției unde lucrează, catalogul pentru public a înghețat la nivelul anului 1996. A menționat, ca o părere personală, că aceste instrumente de lucru ar trebui păstrate, ele reprezentând o parte din istoria bibliotecii, mai ales dacă fondul de publicații nu este în totalitate introdus într-o bază de date. Catalogul tradițional reprezintă istoria prelucrării într-o bibliotecă. La nivel instituțional, fiecare bibliotecă își gestionează personal această problemă.

La finalul întâlnirii Violeta-Elena Moraru și Catrina Căluian, președinții celor două secțiuni, Periodice și Catalogare, clasificare, indexare, au  mulțumit colegilor pentru prezentări, participanților și celor care au avut intervenții.

Următoarea întâlnire a Secțiunii Periodice va fi în cadrul  conferinței ABR din septembrie 2023, de la Timișoara.

 

                                               Întocmit:

Raluca Grecu, secretar al Secțiunii Periodice a ABR

Avizat,

Violeta Moraru, președinte al Secțiunii Periodice a ABR