Proces-verbal – Secțiunea Periodice

PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi, 31 august 2022, cu ocazia întrunirii Secțiunii Periodice,

în cadrul celei de-a XXXII-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

 

În data de 31 august 2022, în cadrul celei de-a XXXII-a Conferințe Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România care s-a desfășurat la Suceava, în format hibrid, a avut loc întrunirea Secțiunii Periodice, cu tema Standardizare și uniformizare în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare.  Evenimentul a beneficiat de prezența a 28 de persone, dintre care 13 persoane au participat on-line, pe platform ZOOM, prin intermediul link-ului pus la dispoziție de organizatori.

Întrunirea a fost condusă de Violeta-Elena Moraru de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, președintele secțiunii, care a adresat participanților cuvinte de bun venit, după care a invitat-o pe dna Maria Buturugă de la Biblioteca Academiei Române să prezinte lucrarea Publicaţii periodice sucevene antebelice în Biblioteca Academiei Române – studiu de caz pentru uniformizare în prelucrarea serialelor.

În introducere, dna Maria Buturugă a făcut o trecere în revistă a lucrării Publicații Periodice Românești (ziare, gazete, reviste), din care s-au publicat până anul acesta integral 5 tomuri în 7 volume, iar în luna august a anului 2022 a văzut lumina tiparului prima parte a celui de-al VI-lea volum.

Pentru lucrarea prezentată, dna Maria Buturugă a selectat 2 (două) reviste tipărite la Suceava înainte de Primul Război Mondial și introduse în baza de date a Bibliotecii Academiei Române în momente diferite de timp (2006 și 2016). Au fost punctate diferențele în prelucrarea celor două titluri, diferențe apărute ca urmare a deciziilor și politicilor de catalogare aplicate diferit în diverse perioade. Cele două înregistrări au generat numeroase comentarii și dezbateri constructive. Au fost discutate câmpurile completate în format UNIMARC în sistemul integrat de bibliotecă Aleph, precum și modalitatea introducerii datelor în acestea. S-a specificat faptul că la momentul introducerii datelor, Biblioteca Academiei Române deținea versiuni diferite ale programului Aleph. În acest context, Violeta Moraru a propus ca următoarea întrunire a Secțiunii Periodice să se desfășoare în colaborare cu Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare, propunere acceptată de președintele Secțiunii.

În timpul rămas până la sfârșitul întrunirii, dna Maria Buturugă a semnalat auditoriului apariția celui de-al VI-lea tom al lucrării Publicații Periodice Românești (ziare, gazete, reviste), partea 1, publicat de curând de Editura Academiei Române și care cuprinde peste 2.600 de titluri de seriale din perioada 1936-1944  (cele care încep cu literele A-K), bibliografiate retrospectiv în cadrul Departamentului Bibliografie Națională al Bibliotecii Academiei Române. Au fost menționați autorii care au participat la realizarea lucrării (Cornelia-Luminița Radu, Maria Buturugă, Zalina-Gabriela Neagu, Silviu-Constantin Nedelcu și Elena Ioana-Milea) și a fost evidențiată complexitatea muncii depuse pentru realizarea volumului.

În final, Violeta Moraru, președintele secțiunii, a transmis felicitări colegilor de la Biblioteca Academiei Române pentru apariția volumului, apoi a mulțumit autoarei pentru  prezentare, precum și tuturor participanților și celor care au avut intervenții.

 

                                                                                                                                  Întocmit,

                                                           Violeta-Elena  Moraru – președinte Secțiunea Periodice