PROCES-VERBAL – Secțiunea Periodice

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 8 iunie 2022, cu ocazia  întrunirii sesiunii de primăvară-vară a

Secțiunii Periodice a ABR

 

În data de 8 iunie 2022, a avut loc online, pe platforma ZOOM, întrunirea secțiunii de Periodice a ABR, cu tema Accesul la publicațiile seriale în contextul actual. Întrunirea a fost condusă de Violeta-Elena Moraru de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, președinta acestei secțiuni. Au participat 41 de persoane.

Au fost susținute 3 (trei) lucrări:

 1. Nelu STAMATE, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați.  Platforma de reviste științifice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 2. Teodora UȘURELU, Biblioteca Națională a României. Proiectul „E-Cultura: Biblioteca Digitală a României” și „Culturalia”: Bibliografia retrospectivă a publicațiilor periodice românești din perioada interbelică
 3. Maria BUTURUGĂ, Biblioteca Academiei Române. „Publicațiile periodice românești”, tom VI, din perspectiva tematicilor abordate

 

Prima lucrare prezentată a fost Platforma de reviste științifice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, elaborată de Nelu Stamate, bibliotecar la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Acesta a realizat o prezentare introductivă a acestei platforme care utilizează Open Journal Systems, cunoscut și sub numele de OJS, un software gratuit pentru gestionarea revistelor academice evaluate de colegi. În această platformă au fost introduse revistele științifice ale facultăților Universității  „Dunărea de Jos” din Galați. Accesul este în regim open access. La nivelul revistelor, articolele au fost încărcate în format pdf, dar fișierele nu pot depăși 15-17 MB.

Doamna Petruța Voicu de la BCU-București a întrebat dacă există un acord de cedare a dreptului de autor. Cedarea dreptului de autor se face pe baza unui contract. A mai întrebat ce se întâmplă  dacă autorul respectiv se răzgândește. Atunci responsabilitatea revine Universității.

Doamna Violota Moraru de la BCU-București a întrebat când a fost demarat acest proiect. Acesta a fost demarat în anul 2018-2019. Această platformă a fost realizată pe baza unui proiect.

A doua lucrare prezentată a fost Proiectul „E-Cultura: Biblioteca Digitală a României” și „Culturalia”: Bibliografia retrospectivă a publicațiilor periodice românești din perioada interbelică, elaborată de Teodora Ușurelu, bibliotecar la Serviciul Depozit legal al Bibliotecii Naționale a României. Lucrarea reprezintă proiectul pilot implementat la nivelul Ministerului Culturii dedicat digitalizării patrimoniului cultural mobil cu scopul creării Bibliotecii Digitale a României. Obiectivul general al acestui proiect este eficientizarea serviciilor publice oferite de Ministerul Culturii în scopul creșterii accesibilității la resursele culturale (va oferi acces la peste 550.000 de resurse culturale din 31 de instituții publice de cultură, de cercetare și de media din România, participante la acest proiect).

Proiectul are două componente principale:

 • realizarea platformei culturalia.ro
 • digitalizarea patrimoniului cultural mobil

Contribuția Bibliotecii Naționale, în cadrul acestui proiect este catalogarea analitică a 6797 de documente de tip articole din publicații periodice existente în Biblioteca Digitală Națională.

Complexitatea muncii intelectuale include un timp mare de analiză și cercetare a surselor bibliografice științifice.

Punctele forte ale proiectului sunt:

 • realizarea unei biblioteci digitale a României destinată gratuit publicului larg
 • obținerea unui catalog partajat destinat profesioniștilor din diverse domenii
 • creșterea accesibilității resurselor culturale

Punctele slabe ale proiectului sunt:

 • perioadă de timp limitată = număr mic de resurse culturale catalogate
 • timp de lucru scurt pentru cercetarea și analiza articolelor ( aproximativ 35 minute pentru un articol)
 • normarea muncii pentru catalogarea analitică este greu de stabilit, deoarece resursele culturale au grade diferite de complexitate

Doamna Violeta Moraru – BCU București a întrebat dacă descrierile analitice ale articolelor sunt făcute mai întâi în baza de date Aleph, a Bibliotecii Naționale, și apoi sunt exportate pe platforma proiectului. Așa se procedează.

Doamna Dorina Bălan – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați a sugerat folosirea Dicționarului de pseudonime al autorului Mihail Straje.

Doamna Aurelia Mircescu – Biblioteca Națională a României a intervenit și a spus că  s-au inspirat din mai multe surse pentru a putea cataloga analitic articolele iar  munca a fost foarte complexă și a aparținut tuturor celor implicați în acest proiect.

A treia lucrare prezentată a fost „Publicațiile periodice românești”, tom VI, din perspectiva tematicilor abordate, elaborată de Maria Buturugă, bibliotecar la Biblioteca Academiei Române. Lucrarea prezintă abordarea a douăsprezece dintre tematicile  mai neașteptate: stenografie, biblioteci, problematica refugiatului, cooperare pentru transport pe Dunăre, muzee, ocultism, monarhie, antropologie culturală, modă, matematică, tratamente terapeutice nemedicale, apicultură.

Doamna Violeta Moraru – BCU București a întrebat dacă acest tom va apărea și online (celelalte cinci tomuri sunt și online). Va apărea și online după ce acest tom va fi tipărit.

La finalul întâlnirii, doamna Violeta Moraru, președinta secțiunii, a mulțumit autorilor pentru prezentări, participanților și celor care au avut intervenții.

Următoarea întâlnire a Secțiunii Periodice va fi în cadrul  conferinței ABR din august-septembrie 2022, cu tema Standardizare și uniformizare în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare.

                                               Întocmit:

Raluca Grecu, secretar al Secțiunii Periodice a ABR

Avizat,

Violeta Moraru, președinte al Secțiunii Periodice a ABR