Proces-verbal: Secțiunea Informatizare. Digitizare, septembrie 2018

Proces-verbal,

Încheiat astăzi, 13.09.2018, în cadrul Secțiunii Informatizare. Digitizare cu  ocazia

Conferinței ABR găzduită de Biblioteca Universității “L. Blaga” din Sibiu

Întâlnirea Secţiunii Informatizare. Digitizare a avut loc în data de 13 septembrie 2018 începând cu orele 14.30, în sala Internet a Bibliotecii Universității “L. Blaga” din Sibiu, fiind prezente 25 de persoane.

Prima prezentare cu titlul Visând, întrezărim prin doruri a fost făcută de doamna Dorina Măgărin de la B.C.U. Timișoara. Deși titlul nu sugerează apartenența lucrării la domeniul IT, conținutul acesteia a dovedit contrariul, doamna prezentând un istoric și o analiză asupra Bibliotecii digitale Dacoromanica, devenită ulterior Biblioteca digitală a Bucureștilor.

Domnul Cătălin Cheltuianu, reprezentant Elsevier, a prezentat două platforme atrăgătoare ca soluții interactive de studiu pentru studenți și pentru medici, acestea conținând și elemente multimedia.

În continuare, sesiunea a devenit non-formală, și s-a rezumat la discuţii colegiale între participanţi, subiectele vizate fiind:

 • Identificatorul unic digital DOI care se aplică obiectelor digitale;
 • Prezența bibliotecilor românești și integrarea cataloagelor acestora în Catalogul WorldCat care presupune parcurgerea unor etape și anume:
  • Selectarea și transmiterea către OCLC a unor eșantioane de înregistrări din toate categoriile de publicații
  • Analiza/testarea înregistrărilor și transimiterea de către OCLC, către biblioteca solicitantă, a concluziilor (raport de erori, propuneri de îmbunătățiri etc.)
  • Încheierea unui acord pe o perioadă de timp și plata taxei anuale
 • Posibilitate de control bibliografic național prin număr de Depozit legal, număr de Bibliografie Națională
 • Partajarea înregistrărilor între biblioteci, macheta minimă a descrierii bibliografice;
 • Cerințele EDM (Europeana Data Model);
 • Ce se intâmplă cu sistemele a căror mentenanță nu mai este asigurată, personalul IT din biblioteci fiind total insuficient și uneori depășit de complexitatea softurilor; blocarea posturilor și atragerea specialiștilor de generație nouă în biblioteci fiind o reală problemă.

A consemnat,

Marinela Covaci,

Președintele Secțiunii