Proces-verbal – Secțiunea Catalogare, clasificare și indexare

Secțiunea Catalogare, clasificare și indexare a organizat o întâlnire profesională în data de 9 iunie 2022, începând cu ora 15, în mediul on-line, pe platforma Zoom, cu tema: Actualitate și perspectivă în descrierea resurselor. Întâlnirea a fost posibilă datorită Asociației Bibliotecarilor din România care a suportat financiar prezența pe platforma Zoom. La întrunire au participat 38 de colegi bibliotecari din biblioteci județene, universitare, școlare, specializate, Biblioteca Academiei și Biblioteca Națională a României. În cuvântul de deschidere, președintele secțiunii a salutat prezența tuturor și în special a președintelui Asociației Bibliotecarilor din România, doamna Adriana Szekely și a președintei secțiunii omoloage din cadrul Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice din România, doamna Ruxandra Nazare. Președintele ABR, dna Adriana Szekely, a felicitat membrii secțiunii pentru implicare în elaborarea de materiale profesionale și i-a asigurat, și în viitor, de tot sprijinul Asociației.

            Pe parcursul a trei ore au fost prezentate lucrări profesionale și au avut loc discuții interactive între cei prezenți, care au adus în prim-plan subiecte legate de:

  • stadiul lucrărilor cu privire la elaborarea ghidului național de catalogare

Doamna Constanța Dumitrășconiu, coordonatorul ghidului, a prezentat activitatea grupului de lucru în perioada ianuarie – iunie 2022, activitate care s-a concentrat, în cea mai mare parte, pe traducerea și adaptarea regulilor de stabilire a formei autorizate a numelor de persoane plecând de la materialul IFLA, Name of Persons.

  • regulile de construire a formelor autorizate pentru numele de persoane islandeze (material realizat și prezentat de dna Constanța Dumitrășconiu)
  • transliterarea și provocările ei în stabilirea formei autorizate a numelor de persoane slave (material realizat și prezentat de dna Maria Cristina Mitrescu, Biroul Fişiere de autoritate, Biblioteca Academiei Române)
  • ediția oficială a actualizărilor propuse în decembrie 2021 la conținutul standardului ISBD, ediție consolidată 2011 (material realizat și prezentat de dna Catrina Căluian, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați)
  • discuții interactive care au vizat diverse subiecte, ca: traducerea ediției actualizate a ISBD, ediția consolidată din 2011, ghidul de indexare LIVES-RO (aflat în acces deschis pe site-ul Bibliotecii Naționale Române) este sau nu un instrument de lucru obligatoriu de folosit de către toate bibliotecile românești?; organizarea de sesiuni de lucru privind folosirea ghidului de indexare; reluarea demersurilor către Biblioteca Națională a României pentru adoptarea codului RDA în țara noastră și pentru înlocuirea ediției medii internaționale a CZU din 1998 cu o ediție actualizată; alte probleme din domeniul prelucrării întâlnite în practică de colegii din țară.

            În încheiere, s-au adus mulțumiri colegilor pentru participare și s-a lansat invitația de a participa la Conferința ABR, ediția a XXXII-a, care se va desfășura în Suceava, în perioada 31 august – 2 septembrie 2022.

 

Biroul executiv al Secțiunii Catalogare, clasificare și indexare