PROCES-VERBAL Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18 mai 2023, cu ocazia  întrunirii sesiunii de primăvară-vară a Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare a ABR

Întrunirea profesională a Secţiunii Catalogare, Clasificare şi indexare, în colaborare cu Secţiunea Periodice, din 18 mai, a ridicat în atenţie câteva probleme pe care le întâlnim în mod frecvent în munca de zi cu zi, dar şi câteva noutăţi, de care e bine să fim conştienţi. Concret, s-a vorbit despre accesibilizarea publicaţiilor ştiinţifice prin intermediul bazelor de date disponibile în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, despre prelucrarea bibliografică a resurselor electronice în continuare, despre instrumente de promovare a publicațiilor științifice, open-acces. În plus, o abordare a publicisticii eminesciene şi din punct de vedere biblioteconomic lărgeşte domeniul cercetării filologice şi deschide, şi pentru noi, bibliotecarii perspective interesante de valorificare şi de comunicare a colecţiilor în mediul virtual.

În cuvintele de întâmpinare, cei doi preşedinţi ai secţiunilor, Violeta Moraru şi Catrina Căluian, au transmis mesajul de salut pentru toți participanții din partea președintei ABR, dna Adriana Szekely și au subliniat că aceste întâlniri profesionale desfăşurate în tandem facilitează comunicarea în cadrul comunităţii noastre în spiritul completitudinii, întrucât cele două sfere de activitate se subordonează, în fond, aceluiaş deziderat al uniformităţii în prelucrarea resurselor de informaţie.

Accesul la publicații periodice electronice și baze de date științifice în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, prin intermediul Anelis Plus este titlul lucrării prezentate de Corina Dovîncă, de la Biblioteca Centrală Universitară  „Carol I” București, Serviciul Referințe. Prezentarea a vizat o trecere în revistă a politicilor informaţionale la nivel naţional, la care biblioteca pe care o reprezintă doreşte să se alinieze, dar şi a proiectelor de accesibilizare a informaţiei ştiinţifice în cadrul universitar, derulate în ultimii ani. Autoarea a explicat şi modul în care BCU Carol I a încercat să suplinească accesul utilizatorilor la conţinutul integral al articolelor din bazele de date ştiinţifice, ca urmare a sistării contractului cu Asociaţia Anelis Plus, la 31 decembrie 2022. O veste îmbucurătoare este declararea ca eligibilă a Asociaţiei în derularea proiectului Acces la literatura ştiinţifică şi publicarea în regim de acces deschis din cadrul Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovaţie pentru perioada 2022/2027. Corina Dovîncă arată că schimbarea paradigmei în publicistica ştiinţifică de la “pay to read” la “pay to publish” va veni în întâmpinarea nevoilor de documentare ale utilizatorilor, dar şi de valorificare şi de comunicare a cercetărilor ştiinţifice, necesare în dezvoltarea tuturor domeniilor cunoaşterii. Dincolo de dificultăţile aspectelor procedurale, ale austerităţii bugetelor şi de timpii necesari îndeplinirii tuturor sarcinilor asumate de membrii Anelis Plus, se estimează ca utilizatorii să aibă acces la bazele de date ştiinţifice în full text, la o dată apropiată începerii următorului an universitar.  

 Publicarea resurselor în continuare în acces deschis beneficiază şi de un instrument de promovare, şi anume catalogul ROAD. Adina Patriche, bibliotecar al Centrului Naţional ISSN, din cadrul Bibliotecii Naţionale a României, a prezentat acest registru în lucrarea ROAD – instrument de promovare a publicațiilor științifice, open-acces, cu o aplecare mai atentă asupra transformărilor şi îmbunătăţirilor de care beneficiază utilizatorii ROAD, ca serviciu gratuit, oferit de Centrul Internaţional ISSN, cu sprijinul UNESCO. Aurelia Perşinaru, Sef serviciu BNaR şi Adina Petrache au făcut precizări importante legate şi de modul în care editorii îşi pot înscrie publicaţiile ştiinţifice, cu regim Open Acces, în ROAD, prin intermediul Bibliotecii Naţionale a României.

Descrierea bibliografică a resurselor electronice. Studiu de caz: Resursele în continuare este subiectul adus în discuţie de Ciprian Cojocaru, bibliotecar în Serviciul Prelucrarea bibliografică a colecțiilor, Compartimentul Prelucrare periodice din Biblioteca Națională a României. Expunerea a plecat de la un atribut spectaculos al resurselor în continuare, anume, de la dinamică. Posibilitatea schimbării elementelor esenţiale ale unei resurse în continuare este un fapt care solicită responsabililor o descriere amănunţită, cu note elaborate, legate de transformările care au loc în viaţa unui periodic. Ciprian Cojocaru a menţionat tipurile de legături necesare între periodicele aflate pe diverse suporturi (CD ROM, stick USB, format tiparit etc.) şi a amintit cele mai importante particularităţi ale acestor tipuri de resurse, precum adresa URL, tipul de acces, informaţiile cu privire la eventualele restricţii, frecvenţa actualizărilor.   

O abordare nouă, mai puţin tehnică şi tehnicizantă, însă cu atât mai interesantă în mediul biblioteconomic de astăzi o constituie provocarea Rozaliei Barta, de la Biblioteca Universității din Oradea, Biroul Comunicarea Colecțiilor. Lucrarea Eminescu la ziarul politic Federațiunea (1868 -1876) a dat prilejul unei întoarceri tămăduitoare la una dintre misiunile mai vechi ale bibliotecarului, anume la realizarea unor sinteze tematice, pe baza colecţiilor, în vederea comunicării lor. Cu multă emoţie, Rozalia Barta ne-a prezentat un material legat de jurnalistul Mihai Eminescu, într-un medalion delicat, desprins din numerele publicaţiei Federaţiunea existente în biblioteca orădeană. Acestea au fost digitizate şi puse la dispoziţia cititorilor de pretutindeni de Biblioteca Digitală Transilvanica, dezvoltată de Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” de la Cluj.

În încheierea întâlnirii, Aurelia Mirceascu, sef al Serviciului Prelucrarea Biblioecrafică a Colecţiilor din cadrul Bibliotecii Naţionale a clarificat câteva chestiuni în ceea ce priveşte păstrarea cataloagelor tradiţionale. Acestea trebuie păstrate obligatoriu, în măsura în care fişele completează colecţiile înregistrate în sistemele informatice. În cazul în care resursele bibliotecii sunt integral înregistrate în catalogul on-line, atunci fişierele tradiţionale pot constitui exponate frumoase ale istoriei bibliotecilor, însă păstrarea acestora este o decizie instituţională, mai spune Aurelia Mircescu. Biblioteca Naţională a României păstrează vechile cataloage, îngheţate complet la nivelul anului 1996. În perioada 1993-1996, prelucrarea s-a realizat concomitent, atât în sistem informatic, cât şi pe fişă tradiţională. Publicaţiile apărute până în momentul îngheţării catalogului tradiţional se regăsesc obligatoriu pe fişele aflate la dispoziţia utilizatorului la Mezaninul Bibliotecii Naţionale. 

La final, sefii celor două secţiuni Periodice şi Catalogare, clasificare, indexare Violeta Moraru şi Catrina Căluian au reiterat invitaţia adresată membrilor ABR de a participa cu lucrări la evenimentele organizate de biblioteci sau de forurile internaţionale. Au amintit apoi că cea de-a 33-a ediţie a Conferinţei Asociaţiei Bibliotecarilor din România va avea loc în regim hibrid la Timişoara, în perioada 6-8 septembrie. Detalii cu privire la înscrieri şi la desfăşurarea evenimentelor se găsesc la linkul: https://abrconferinta.wixsite.com/33abr2023. Totodată, a fost făcută și invitația de a participa la întâlnirea on-line desfășurată de secțiunile IFLA:  Bibliografie, Analiză și acces la subiect și Catalogare împreună cu Biblioteca Regală a Belgiei (Koninklijke Bibliotheek van België) în perioada 18-19 august 2023, având ca temă provocările unificării standardelor bibliografice IFLA în vederea asigurării controlului bibliografic universal. Pentru înscrieri este disponibil linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrMVBhzATfG0dJxvv_1BEdgrba-lT-ddYS8OCTx2XJ-_Imow/viewform.  

Întrunirea profesională s-a derulat timp de trei ore, fiind prezenți 57 de colegi bibliotecari din toate tipurile de biblioteci.

Întocmit, 

Mădălina Lefter, secretar

Aprobat,

Catrina Căluian, președinte