Proces-verbal Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare

Proces-verbal

încheiat în data de 7 septembrie 2023, cu ocazia întrunirii profesionale a Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

 

În cadrul celei de-a XXXIII-a ediție a Conferinței Naționale a ABR, desfășurată în format hibrid, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara a avut loc întrunirea profesională a Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare. Astfel, în ziua de 7 septembrie 2023, începând cu ora 930, timp de 2 ore, au dialogat profesional bibliotecari din toate tipurile de biblioteci implicaţi în prelucrarea resurselor, 18 bibliotecari prezenţi fizic în Amfiteatrul K1 al Bibliotecii Centrale a Univesităţii Politehnice Timişoara și 22 bibliotecari prezenți on-line.

După salutul de bun-venit adresat colegilor participanți, doamna Catrina Caluian, președinta Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare a prezentat raportul activității pentru perioada 2019-2023, activitate concretizată în:

  • 7 întâlniri de lucru, 5 în mediul on-line și 2 în format hibrid;
  • 11 materiale profesionale elaborate pentru ghidul național de catalogare;
  • 18 lucrări profesionale prezentate în cadrul întrunirilor profesionale;
  • 2 chestionare, unul care să evidențieze materialele de referință folosite în prezent în activitatea de catalogare, clasificare și indexare a resurselor în diferite tipuri de biblioteci din țară (aplicat, însă neinterpretat din cauza numărului mic de respondenți) și unul privind stadiul înregistrărilor pentru autorități în bibliotecile românești (neaplicat);
  • 1 grup de lucru în mediul on-line;
  • discuții, dezbateri, corespondență internă și internațională privind diverse aspecte profesionale specifice activității Secțiunii etc.

Detalii privind activitățile se găsesc în documentul atașat procesului-verbal. În cadrul prezentării, președinta Secțiunii a evidenţiat corespondența avută cu dl Dancs Szabolcs, ofițer de legătură al echipei de traduceri din RSC’s Translations Working Group, care a avut amabilitatea să răspundă la mai multe întrebări și să lămurească mai multe aspecte care țin de dorința specialiștilor români de a ține pasul cu noile schimbări produse pe plan internațional în activitatea de prelucrare a resurselor prin implementarea RDA (Resource Description and Access) şi în România.

În continuarea întâlnirii, s-au desfășurat alegerile pentru stabilirea componenței Biroului executiv al Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare pentru perioada 2023-2027. Întrucât nu au existat candidaturi depuse pentru funcția de președinte, în cadrul acestei întruniri s-au făcut propuneri pentru funcţiile de preşedinte şi secretar. A existat o singură propunere pentru funcția de președinte în persoana dnei Căluian Catrina de la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați. Colegii prezenți fizic și on-line au fost de acord, iar, ulterior, președintele a fost votat și validat în Adunarea Generală a ABR. Secretarul Secțiunii a fost propus, votat și validat de cei prezenți fizic și on-line în cadrul întrunirii Secțiunii. Pentru această funcție a fost propusă dra Anca Hațapuc de la BCU „Mihai Eminescu” din Iași. A fost votată în unanimitate.

Prin urmare, pentru următorul mandat, Secțiunea Catalogare, clasificare, indexare va fi coordonată de: Catrina Căluian, președinte și Anca Hațapuc, secretar.

Întâlnirea a continuat cu o prezentare, susținută de Catrina Căluian, care a avut ca subiect Descrierea Bibliografică Internațională Standardizată pentru Manifestare (ISBDM), un proiect al IFLA ISBD Review Group, care urmărește revizuirea de aliniere a ISBD la LRM.

Întrunirea Secțiunii s-a încheiat cu o dezbatere liberă, pe teme propuse de către colegii prezenți şi s-a discutat despre necesitatea uniformizării prelucrării resurselor, traducerea în limba română a LRM, implementarea codului RDA, indexarea resurselor, LIVES-Ro, formarea profesională a bibliotecarilor români implicaţi în prelucrarea resurselor.

 

Biroul executiv al Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare

Catrina Căluian, președinte

Anca Hațapuc, secretar