Proces-verbal – Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

Proces-verbal al sesiunii din 1 septembrie 2022 – Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare

Încheiat astăzi, vineri – 16 septembrie 2022, cu ocazia organizării sesiunii Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, în cadrul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), care a avut loc joi – 1 septembrie 2022, având ca temă: Codul Patrimoniului Cultural – propuneri de modificări a proiectului legislativ.

Sesiunea s-a desfășurat la Mănăstirea Dragomirna (jud. Suceava), între orele 1130 – 1500.

Înainte de începerea lucrărilor unul dintre preoții mănăstirii a rostit o scurtă rugăciune de binecuvântare.

O surpriză extrem de plăcută pentru participanții la secțiune a constituit-o prezența D-nei Adriana Szekely, președintele Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), care a rostit un scurt cuvânt, urmat de cel al D-nei Petruța Voicu, vicepreședinte al Asociației Bibliotecarilor din România (ABR). La final Maica Stareță, Stavrofora Maria Magdalena Gherghina, a adresat un cuvânt de bun venit participanților la sesiune.

După cuvântul de deschidere a urmat prezentarea lucrărilor, dintre care amintim câteva:

  • univ. dr. Olimpia Mitric, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Cartea veche și bibliotecile din Bucovina în opera pr. prof. dr. Ioan Zugrav (1893-1982)
  • univ. dr. Niculina Iacob, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – „Smeritul întră ieromonași Samuil Clain” și truda lui benedictină pentru un lăsământ spiritual inegalabil
  • Stavrofora Maria Magdalena Gherghina, Mănăstirea Dragomirna, Suceava – Un călugăr sârb, episcop al Bucovinei în file de corespondență din arhiva Mănăstirii Dragomirna
  • Nicoleta Duca, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași / Mihaela Tatiana Ulman, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași – Cărți din Biblioteca Academiei Mihăilene aflate în fondurile Bibliotecii Mitropolitane „Dumitru Stăniloae”
  • Corina Derla, Consiliul Județean Suceava / Biserica evanghelică C. A. din Suceava – Patrimoniul armenilor și germanilor luterani din Bucovina – între uitare, recuperare și promovare istorică
  • Ionela Burz, Biblioteca Universității din Oradea / Dr. Vasile Deac, cercetător științific – Cercetări privind decontaminarea colecțiilor de documente de la Biblioteca Universității din Oradea prin utilizarea sterilizatorului de carte LIVA EBS601

O contribuție extrem de importantă a adus-o Dna Petruța Voicu, vicepreședinte al Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), care a susținut referatul intitulat Noi considerații cu privire la propunerile pentru modificarea Codului Patrimoniului Cultural – 2022, ce a născut discuții interesante pe marginea subiectului.

A urmat masa de prânz între orele 1500 – 1600, apoi am mers și am vizitat biblioteca și muzeul mănăstirii.

Sesiunea a adunat o serie de specialiști din domeniul cărții românești vechi, în legislație de bibliotecă precum și un număr de 4 doctoranzi.

Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, președintele Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, a mulțumit Maicii Starețe pentru găzduirea secțiunii într-un cadru atât de frumos și ospitalier, D-nei Adriana Szekely, președintele Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), pentru surpriza făcută, D-nei Anișoara Budui de la Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, tuturor participanților care au prezentat lucrări dar și celorlalți care au audiat comunicările prezentate.

La final, s-a precizat faptul că lucrările prezentate în cadrul sesiunii vor putea fi transmise spre publicare către reviste de specialitate de biblioteconomie și nu numai.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Dr. Silviu – Constantin Nedelcu,

Preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Dr. Andreea Badea,

Secretar al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare