PROCES-VERBAL – Secțiunea Biblioteca și societatea

PROCES-VERBAL,

încheiat astăzi, 18 septembrie 2020, cu ocazia întrunirii Secțiunii Biblioteca și societatea a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

 în mediul on-line, pe platforma Zoom.

 

Întâlnirea de lucru a Secțiunii Biblioteca și Societatea a ABR a avut loc în data de 9 septembrie 2020, între orele 11:00–13:30, tema întrunirii fiind „Rolul bibliotecilor în situaţii de criză”. Întrunirea a fost transmisă live, pe pagina de facebook a Filialei Galați a Asociației Bibliotecarilor din România, la adresa: https://www.facebook.com/dorina.balan.33/videos/3555169024504157/?q=filiala%20gala%C8%9Bi%20a%20asocia%C8%9Biei%20bibliotecarilor%20din%20rom%C3%A2nia&epa=SEARCH_BOX.

Au răspuns invitației pentru a fi prezenți la dezbatere: profesor universitar emerit Mircea Regneală – Universitatea din Bucureşti – președinte de onoare ABR; Dr. Corina Apostoleanu – director, Biblioteca Județeană „I.N. Roman“ Constanța  – președinta Diviziunii Biblioteci Publice şi vicepreşedinta ABR; drd. Bogdan Jugănaru – bibliograf, Biblioteca Academiei Române, preşedinte al Diviziunii Biblioteci Naţionale, vicepreşedinte ABR; Drd. Lenuța Ursachi – șef birou, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați, membru ABR; Horiana Arghira Petrescu – bibliotecar, Casa Corpului Didactic Ilfov, secretar al Diviziunii Biblioteci Şcolare.

Dorina Balan, președinta secțiunii Biblioteca și Societatea, şef birou Catalogarea Colectiilor, Control de autoritate, Colecții speciale de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi a fost moderatorul și intervievatorul care a adresat și următoarele întrebări sau interpelări invitaţilor:

– Cum ați influențat și demonstrat comunității utilitatea noastră, a bibliotecarilor în combatere știrilor false?

– Nominalizați câteva activități pe care le-ați realizat în această perioadă și care au avut un impact deosebit asupra unor categorii de utilizatori, dar și pe cele care se adresează tuturor utilizatorilor!

– Considerați că ținerea cărților în carantină o perioadă variabilă de la 3 până la 10 zile, în funcție de tipul materialului documentului este suficientă pentru dezinfecție? Folosiți dezinfectarea copertelor laminate sau a documentelor din plastic cu material îmbibat cu biocide autorizate? Dispuneți de aparate performante pentru dezinfecția cărților? Cum ați gândit spațiul de depozitare pentru cărțile carantinate? Dacă în această perioadă este cerut documentul, dar nu aveți un alt exemplar pentru cititori, cum ați gândit rezolvarea situației?

– Ați reînceput organizarea de evenimente publice? Cum ați rezolvat desfășurarea activităților cu utilizarea a doar 50% din capacitatea maximă a spațiului, având în vedere spațiile de care dispuneți?

– Numiți modalitățile prin care v-ați implicat în viața comunității pe toată perioada stării de urgență, dar și în cea de alertă, având în vedere regulile impuse de OMS și de Institutul Național de Sănătate Publică și a ministerelor sub a cărei tutelă sunteți!

– Ce idei de tipuri de colecții ale bibliotecii credeți că va naște această pandemie, dacă nu aveți cunoștință că ar exista deja unele?

– Credeți că o agendă a gestionării situațiilor de criză pentru biblioteci este necesară pentru România?

– Considerați că Legea drepturilor de autor și a drepturilor conexe ar trebui adaptată în mod corespunzător în sprijinul bibliotecilor, mai ales pentru aceste situații, cu atât mai mult cu cât suntem în era digitală? Credeți că existența documentelor în acces deschis pentru lucrările contemporane ar trebui să fie o regulă pentru bibliotecile care dețin unul sau mai multe exemplare ale unui titlu?

– Considerați că trebuie realizată o regândire  a structurii bugetului prin alocarea unor fonduri pentru achiziționarea de aparatură necesară digitizării? Am învățat ceva din aceste lecții?

            Domnul profesor universitar emerit Mircea Regneală a constatat o realitate, și anume, că întrunirea în mediul on-line are un număr  mai mare de participanţi decât cele desfășurate faţă în faţă. Bibliotecile trebuie să se reorganizeze, trebuie făcută ordine în colecţii și aceasta era o perioadă propice (cele care nu circulă trebuie aranjate într-un depozit pasiv). Măsurile de protecţie sunt necesare pentru materialele de bibliotecă, dar şi pentru angajaţi și utilizatori. Aceste măsuri trebuie luate de autoritatea care deţine biblioteca. Privind Legea drepturilor de autor, domnul profesor Mircea Regneală consideră că este cea mai favorabilă bibliotecilor din România şi cea mai puţin restrictivă din Uniunea Europeană.

Doamna dr. Corina Apostoleanu a răspuns acestor întrebări referindu-se la biblioteca judeţeană „I.N. Roman” din Constanţa, în special, dar și, în general, la bibliotecile de tip județean și la modul cum a influenţat epidemia de Covid 19 serviciile către utilizatori şi bibliotecă, în ansamblul ei. Biblioteca a trebuit să ţină legătura cu utilizatorii prin intermediul serviciilor on-line și, fiind o sursă credibilă de combatere a ştirilor false, a postat linkuri către surse autorizate. A creat activităţi on-line de punere în valoare a colecţiilor speciale prin intermediul expoziţiilor virtuale, a prezentat personalităţi dobrogene, a oferit documente electronice, scanate, la cerere. După perioada de urgenţă, biblioteca a deschis accesul publicului, dar în mod limitat.

De asemenea, a atras atenţia că dezinfecţia materialelor este o problemă fierbinte, aceasta trebuie făcută respectând normele emise de Ministerul Culturii şi Ministerul Sănătăţii (purtarea de echipamente de protecţie de către personalul bibliotecii, documentele dezinfectate cu raze UV, biocide, crearea unui spaţiu separat de carantinare a documentelor).

Drd. Bogdan Jugănaru a vorbit despre Biblioteca Academiei Române care,  în perioada de urgenţă, a funcţionat oferind servicii în mediu on-line, o partea personalului a lucrat de acasă (telemuncă) alţii au venit la serviciu, după care în starea de alertă s-a deschis accesul cercetătorilor, dar cu respectarea regulilor de distanţare şi protecţie impuse de pandemie. Privind dezinfecţia, a amintit că a fost folosit un echipament care  realizează acest proces. Biblioteca, deşi are un volum mare de documente scanate, nu a putut să le pună la dispoziţia utilizatorilor în această perioadă, chiar dacă deține fonduri importante şi unice în format tipărit.

Drd. Lenuța Ursachi a făcut referire la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați care, în perioada stării de urgenţă, a avut o amplă prezenţă on-line: anunţuri, liste bibliografice, cărţi electronice, catalogare de cărţi electronice. Site-ul bibliotecii a fost schimbat și s-au oferit noi servicii, iar o parte dintre personal a făcut muncă de la domiciliu. Activitățile realizate cu scopul de a fi aproape de comunitate au vizat migrarea depozitului digital, noi servicii în Scopus, upgradarea softului de bibliotecă.

Doamna Horiana Arghira Petrescu – bibliotecar, Casa Corpului Didactic Ilfov, a prezentat punctul de vedere al bibliotecilor şcolare în perioada pandemiei. Bibliotecile şcolare au desfăşurat o activitate în regim de telemuncă. Activitatea a fost on-line, pe pagina de facebook, și au fost oferite următoare servicii: referinţe bibliografice, susţinerea activităţii de predare on-line a profesorilor pentru a cursurile pe diverse platforme, sprijinirea profesorilor pentru examenele de grad, definitivat, întâlniri diverse cu utilizatori pe Zoom (lansări de carte).

Drd.    Cristina Ungur de la Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universităţii de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca a avut o intervenţie pertinentă privind drepturile de autor şi respectarea lor (la scanarea, procentul să fie de 25% din document pentru a nu se încălca drepturile de autor) și a abordat problemele create de pandemie bibliotecilor, dar şi necesitatea stringentă a trecerii în mediului on-line a documentelor de bibliotecă.

Doamna Mioara Voncila, șef serviciu la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați, a  intervenit punctual spunând că au început să fie achiziționate baze de date, periodice on-line, nu în format tipărit şi că au în proiect achiziţionarea unui aparat performant pentru scanarea documentelor şi crearea unei aplicaţii pentru ca studenţii să poată avea la dispoziţie documentele în format e-book cu toate avantajele (semn de carte, protecţie la copiere, căutare după cuvinte cheie etc.).

Doamna Mihaela Dragu – bibliograf, şef serviciu Bibliografie Naţională, Biblioteca Academiei Române a intervenit cu o radiografie privind felul cum este gestionată criza biblioteconomică în această perioadă de marile biblioteci din Europa:

– Biblioteca Naţională a Franţei a fost deschisă în luna iulie, cu o rezervare realizată în prealabil de către utilizatori, aceștia purtând mască, respectând distanța, cu o jumătate din numărul de cititori care frecventau în mod normal sălile de lectură, iar biblioteca nu mai este un loc de studiu; au însă acces la 100 de baze de date on-line care pot fi consultate în locul împrumutului fizic al documentelor;

– British Library oferă spaţii largi, se respectă distanţarea, numărul de cititori este redus la jumătate, faţă de perioada de dinainte de pandemie, se aplică măsuri de igienă în spaţiul bibliotecii, există un sistem unidirecţional de parcurs de către utilizatori, iar programul s-a redus la 4 zile;

– Royal Library of Belgium și-a redus programul la 6 ore/zi, dar și-a extins serviciile digitale şi oferă acces prin platforma de resurse electronice unde utilizatorii trebuie să se înregistreze.

Concluziile acestei întâlniri de pe platforma Zoom – la care au participat 97 de persoane pe platformă, 102 persoane pe pagina de facebook a Filialei Galați a Asociației Bibliotecarilor din România (transmisie live), iar înregistrarea live pe adresa de pe pagina anterior menționată a avut un număr 850 vizualizări, până la data încheierii prezentului proces-verbal, arată interesul deosebit pentru tema dezbătută, ceea ce demonstrează că pe viitor va trebui să ne asigurăm că lecțiile crizei sunt învățate și că bibliotecile și utilizatorii acestora ar trebui să se confrunte cu mai puține dificultăți pentru că nici din punct de vedere legal, dar nici practic nu am fost pregătiți.

Preşedinte,

Dorina Bălan