PROCES-VERBAL Secțiunea Biblioteca și societatea

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 6 septembrie 2023, cu ocazia desfășurării

Întrunirii Secțiunii Biblioteca și Societatea a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

 

Întâlnirea de lucru a Secțiunii Biblioteca și Societatea, din cadrul celei de-a XXXIII-a ediții a Conferinței Naționale a ABR, s-a desfășurat în format hibrid și a avut loc în data de 6 septembrie 2023, la Universitatea Politehnica Timișoara, în intervalul oral 17,00-19,00.

Tema întrunirii a fost: Bibliotecile și comunitățile deservite – exemple de bune practici.

Au fost prezenți colegi, fizic și on-line, reprezentând: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Biblioteca Județeană „George Baritiu” Brașov și bibliotecari din bibliotecile școlare și universitare.

 În deschidere, președinta Secțiunii, Bălan Dorina, a anunțat ordinea de zi a ședinței și a prezentat membrilor ABR prezenți Raportul de activitate pentru mandatul încredințat în perioada 2019-2023, mulțumind tuturor membrilor pentru implicare și în mod special secretarului votat în sedința pentru alegerile ABR din luna septembrie 2019, de la București, cu ajutorul căreia a realizat activitățile din acest mandat – Robertino Duvalmă – Biblioteca Academiei Române.

În cadrul întâlnirii a fost prezentate lucrările:

  1. De la Paper Library la Library 4.0 – Dorina Bălan, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați;
  2. Biblioteca: Un organism mereu viu în societate – Nărtea-Firescu Daria, Liceul „Matei Basarabˮ din Craiova;
  3. Colecții „Speciale” – Jucăriile – Studiu de caz – drd. Melania Luana Butnariu, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere.

Lucrările au generat o serie de discuții conexe, interactive pe marginea subiectelor abordate, au dezvoltat dezbateri și întrebări într-un cadru colegial și colocvial adecvat acestui tip de întrunire, cu exemple de bune practici, culese și inspirate.

A urmat apoi pe ordinea de zi Alegerile pentru funcțiile de președinte și secretar pentru Secțiunea Biblioteca și Societatea.

Pentru că nu au fost depuse candidaturi în termen, a fost propusă ca președinte pentru a fi aleasă și validată în Adunarea Generală Bălan Dorina de la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați (propunere realizată de Corina Apostoleanu, BJ Constanța) – și Lucica Veliche de la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați (propunere realizată de Catrina Căluian BJ Galați) ca secretar, aleasă în unanimitate de membrii prezenți fizic și on-line.

În cadrul Adunării Generale – președinta aleasă și validată a fost Bălan Dorina – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați.

Drept pentru care am încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Secretar,

Robertino Duvalmă

Președinte,

Bălan Dorina