Proces-verbal Secțiunea Achiziție și Dezvoltarea Colecțiilor, septembrie 2018

Proces verbal al întâlnirii Secțiunii Achiziție și Dezvoltarea Colecțiilor

Conferința Națională ABR – Sibiu , 12-14 septembrie 2018

În cadrul Conferinței Naționale ABR-Sibiu, 12 septembrie 2018, a avut loc întâlnirea Secțiunii Achiziție și Dezvoltarea Colecțiilor, întâlnire la care au participat 20 de persoane.

Tema aleasă a fost „Managementul colecțiilor digitale”, ea dorindu-se o continuare a discuțiilor avute în luna iunie 2018, în cadrul întâlnirii de primăvară a secțiunii.

Doamna Nicoleta Rahme, președinta secțiunii, a prezentat o lucrare pe această temă, cu privire la situația achiziției de conținut electronic din România, precum și poziția bibliotecilor în relația editură-utilizatori.

A fost prezentat contextul internațional în ceea ce privește piața ebook-urilor, punctându-se câteva aspecte importante, și anume:

– existența unei multitudini de formate electronice și de e-readere;

-statutul achizițiilor cu conținut electronic;

-problemele de ordin fiscal privind documentele electronice;

-reglementările legale în vigoare;

-platformele ce oferă bibliotecilor colecții de ebook-uri.

Piața românească de ebook-uri este în fază incipientă, neexistând o strategie națională în privința dezvoltării acesteia și care să fie susținută prin măsuri de natură economică. De asemenea, industria cărții, în general, duce lipsă de profesioniști (nu există școli de publishing, de management și marketing cultural etc.).

Chiar dacă editurile noastre nu văd încă în biblioteci un client important în ceea ce privește ebook-urile, cele două entități au un țel comun, acela de a forma competențe de lectură și de a facilita accesul la cunoaștere.

Tehnologiile digitale au impact asupra audiențelor și a modului în care publicul a început să acceseze conținutul care prezintă interes. Bibliotecarii au înțeles că pot atrage categorii noi de cititori, cum ar fi persoanele cu dizabilități, minoritățile de orice tip, persoane din regiuni mai puțin dezvoltate etc.

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, prin Doamna Petruța Voicu, ne-a prezentat informații relevante în ceea ce privește achiziția de publicații prin sistemul electronic SICAP și dificultățile întâmpinate.

Întocmit de Carmen Pavel, secretar al secțiunii