Proces-verbal al întrunirii – Conferinţa Naţională a României 2008

încheiat astăzi, 18.09.2008 privind desfăşurarea lucrărilor Secţiunii Referinţe – ABR.

Doamna Mariana Ianuş – preşedintele secţiunii – a prezentat raportul activităţilor desfăşuratea în cadrul secţiunii în perioada 2007-2008.

Urmează prezentarea lucrărilor anunţate în programul conferinţei.

Doamna Octavia-Luciana Porumbeanu (Universitatea din Bucureşti) a prezentat lucrarea: “Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale”

Au fost discuţii pe tema lucrării şi întrebări privind diferenţa între utilizatorii ce caută informaţia în mediul real (bibliotecă) şi mediul virtual.

A intervenit domnul Robert Coravu (BCU Bucureşti) , doamna Corina Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană Constanţa), doamna Camelia Boca (BCU Iaşi).

Doamna Camelia Toporaş a prezentat lucrarea “Servicii de instant messenger în Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia – Galaţi”. Tema a prezentat extinderea serviciilor de referinţe în mediul virtual şi aplicaţia acestora la Biblioteca Judeţeană Galaţi: orar, personal, statistica serviciului, publicul ţintă, competenţele bibliotecarilor, avantaje şi limite, gradul de solicitare, evoluţia numărului de utilizatori şi a solicitărilor prin messenger.

Doamna Adrian Szekely a adresat întrebări legate de tema prezentată.

Au intervenit în discuţii : Mariana Ianuş, Robert Coravu, prof. M. Regneală, Corina Apostoleanu şi alţii.

S-a prezentat lucrarea « Servicii de referinţe digitale furnizate în colaborare » – Gina Enescu de la BCU Bucureşti. S-a referit la servicii de referinţe prin e-mail de tipul : « Question Point », « Ask a librarian », prezentând avantajele acestor tipuri de servicii dezvoltate foarte mult în ultimul timp.

Următoarea lucrare prezentată de doamna Ionica Vladâcenco – BCU Bucureşti a avut tema « Interviul de referinţe prin chat şi competenţele bibliotecarului ».

Domnul Robert Coravu – BCU Bucureşti, a prezentat template-ul «Ghidului bibliotecilor din România – vol. I: biblioteci universitare ».

S-a propus pentru planul de activităţi 2008-2009 realizarea unui site-web care permite generarea unor pagini personale ale fiecărui bibliotecar.

În final, se urmăreşte realizarea unei baze de date bio-bibliografice care sunt afişate ca pagini personale pe web.

Mariana Ianuş

Preşedintele Secţiunii Referinţe

icon Proces-verbal al întrunirii – Conferinţa Naţională a României 2008 (28.5 kB)