Proces verbal Periodice Conferinţa Naţională a ABR Constanţa – 10-12 septembrie 2009

În perioada 10-12 septembrie 2009 a avut loc cea de-a XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei bibliotecarilor din România la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” din Constanţa, cu tema „Continuitate şi schimbare în bibliotecă”.
Întrunirea profesională a Secţiunii PERIODICE a avut loc în data de 10.09.2009, cu începere la ora 14,45.
Deoarece, preşedintele Secţiunii Periodice, Doamna Luminiţa Daniş din cadrul B.C.U. „Mihai Eminescu” din Iaşi a demisionat din motive de sănătate, a avut loc alegerea noului preşedinte, cu asistenţa domnului secretar general, director Robert Coravu.
Au fost citiţi membrii Secţiunii dintre care nu au fost prezenţi nici unul, cu excepţia secretarului, Muntyan Henrietta Alina.
Muntyan Henrietta Alina a propus-o pentru funcţia de preşedinte pe doamna Alexandra Enescu, Şef Birou Periodice din cadrul B.C.U. „Carol I” din Bucureşti, fiind aleasă în unanimitate de către cei prezenţi la Secţiune.
Doamna Luminiţa Daniş şi-a exprimat dorinţa de a rămâne în continuare în cadrul Secţiunii de Periodice în calitate de membru.
Urmează a se trece la alegerea unor noi membrii ai Secţiunii.

La lucrările acestei secţiuni au participat 8 bibliotecari de la:
– B.C.U. „Carol I” din Bucureşti
– B.C.U. „Eugen Todoran” din Timişoara
– Biblioteca judeţeană „V.A. Urechea” – Galaţi
– Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu
– Biblioteca Universităţii din Craiova
– Biblioteca Universităţii din Oradea Tema propusă pentru această întâlnire a fost „Viitorul procesului de deselecţie a publicaţiilor seriale în era resurselor electronice”.
Întâlnirea profesională a fost condusă de doamna Alexandra Enescu, noul preşedinte al Secţiunii.
Doamna Alexandra Enescu a menţionat faptul că la secţiunile anterioare s-a propus crearea unei baze de date cu reviste cotate ISI din partea tuturor bibliotecilor participante, însă această bază de date a fost realizată doar parţial, deoarece nu toţi membrii au răspuns acestei propuneri. Se aşteaptă ca la viitoarea întâlnire, baza de date să se completeze, mai ales în această perioadă de criză prin care trec si bibliotecile, numărul abonamentelor reducându-se mult datorită fondurilor scăzute primite de la Minister. Doamna Alexandra Enescu face precizarea că în bazele de date Proquest avem doar 9 % titluri cotate ISI, în timp ce în Ebsco avem doar 7 % titluri cotate ISI. De asemenea, informaţie ştiinţifică de mare valoare există în Emerald, SpringerLink, Francis and Taylor, cea mai importantă fiind Science Direct.

În cadrul Secţiunii de Periodice a fost prezentată lucrarea în Power Point a doamnei Alexandra Enescu: „Viitorul procesului de deselecţie a publicaţiilor seriale în era resurselor electronice”.
Lucrarea prezintă deselecţia publicaţiilor seriale şi este structurată pe următoarele puncte: 1. Implicaţiile procesului de deselecţie;
2. Deselecţia propriu-zisă a publicaţiilor seriale pe suport de hârtie pe diferite zone: Europa şi SUA;
Sunt prezentate principiile de deselecţie ale lui Bertrand Calenge din publicaţia „Politicile de achiziţie”: fondul semipatrimonial, indicii caracteristici procesului de deselecţie (a/b/IOUPI), variante alternative de păstrare a informaţiei.
3. Deselecţia publicaţiilor seriale electronice.
Întrebarea „În era resurselor electronice care credeţi că va fi soarta deselecţiei şi rolul bibliotecarului?” încheie lucrarea, lăsându-se astfel o poartă deschisă pentru propuneri şi sugestii referitoare la această temă.

Doamna Ana Moţoc de la Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu afirmă că deselecţia nu se face anual în cadrul bibliotecii de care aparţine, iar ziarele nu se casează, având solicitate publicaţii vechi precum „Scînteia”, „Comunismul” etc.
La B.C.U. „Carol I” din Bucureşti publicaţiile intrate sporadic prin donaţie sunt separat depozitate, aşteptându-se primirea mai multor numere din titlul respectiv pentru a se lua o decizie în privinţa înregistrării acestora în gestiune.
Casarea documentelor implică o deosebită muncă, deoarece presupune numeroase activităţi: de ştergere din RI, din RMF, din sistemul de bibliotecă Vubis etc., completează Doamna Viorica Iepureanu, preşedinta secţiunii de Achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor.
Totodată, numărul abonamentelor la publicaţiile seriale abonate în anul 2009 sunt: 200 titluri rev. româneşti şi 150 tl. rev. străine la Galaţi, 250 titluri rev. româneşti la Sibiu, 230 tl. rev. rom. şi 19 tl. reviste străine la BCU-Timişoara, 150 titluri reviste străine şi 350 titluri reviste româneşti la B.C.U. Bucureşti.
Pentru achiziţia de reviste la Sibiu se organizează licitaţia, aceasta fiind preferată procedurii de achiziţie directă; furnizorii pentru reviste străine sunt la Sibiu şi Galaţi, Books Unlimited şi Romdidac, la Timişoara, Prior and Books.
Doamna Alexandra Enescu face precizarea că bibliotecile filiale din cadrul B.C.U „Carol I” Bucureşti au achitat doar 30 % din valoarea contractului pe anul 2009, diferenţa efectuându-se la data finalizării contractului, în timp ce la Centrală abonamentele au fost achitate cu plata integral în avans, în special în cazul celor străine, pentru care preţul a crescut cu 10-20% faţă de anii anteriori.
Doamna Viorica Iepureanu afirmă faptul că, deşi bazele de date online sunt frecvent consultate, lecturarea informaţiilor este preferată a se face pe hârtie, utilizatorii tipărindu-şi informaţiile salvate.
Referitor la publicaţiile intrate prin donaţie, tot Domnia Sa face precizarea că la B.C.U. Bucureşti se primesc anuare din străinătate de la Banca Mondială şi de la FMI, însă de la 1 iulie 2009 acestea sunt primite gratuit doar în format online (prin completarea unui formular cu clasele de IP ale instituţiei), în format tipărit fiind contra cost pentru România. Oricum, după 5 ani, oricine are dreptul la informaţie gratuită.
Tot prin donaţie, sunt primite cărţi din Franţa apărute cu 1 an în urmă.

La Biblioteca Universităţii-Galaţi există Depozit Legal, iar publicaţiile pot fi consultate cu un an în urmă.
B.C.U. Bucureşti nu mai are Depozit Legal din anul 1992.
B.C.U.Timişoara deţine Depozit Legal, însă, conform legislaţiei în vigoare, publicaţiile nu sunt consultate.
Referitor la publicaţiile intrate prin Schimb intern şi internaţional, Doamna Viorica Iepureanu afirmă că s-au pierdut parteneri mari datorită desfiinţării Lectoratelor româneşti.
Legea Poştei prin care bibliotecile erau scutite de taxele poştale cu 50 % nu se mai aplică, doamna Viorica Iepureanu precizând că BCU-Bucureşti a plătit recent pentru taxele poştale de expediere suma de 1.400 ron.

De asemenea sunt ridicate problema cărţilor care au acelaşi ISBN şi a revistelor care pentru acelaşi titlu există un ISSN pe copertă şi un alt ISSN pe foaia de titlu.

Teme propuse pentru viitoarele întâlniri profesionale:
1. Evaluarea donaţiilor,
2. Schimbul intern şi internaţional,
3. Fluxul activităţilor din cadrul Biroului de periodice.

Tema rămasă pentru dezbatere la următoarea întâlnire a rămas: Fluxul activităţilor din cadrul Biroului de periodice.

Secretar,
Alina Henrietta Muntyan
10.09.2009