PROCES VERBAL întocmit cu ocazia întâlnirii anuale a secţiunii Legislaţie de bibliotecã şi Pregãtire profesionalã din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România

Întâlnirea anualã a Secţiunii de Legislaţie şi Pregãtire profesionalã a avut loc la  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi s-a desfãşurat în colaborare cu Diviziunea Biblioteci Universitare.

Au fost  prezenți:

1. Stana Dana – B.U.Piteşti

2. Ştirbu Mihaela – B.U.T.Iaşi

3. Chirieac Lãcrãmioara – B.U.T.Iaşi

4. Dimitriu Alexandra – B.U.S.M.A.V.Bucureşti

5. Rotaru Despina – B.U.Suceava

6. Dima Gabriela – B.U.T.C.Bucureşti

7. Fieru Gabriela – Reprezentanţa C.E.

8. Vlad Bogdan Liviu – A.S.E.Bucureşti

9. Niţu Carmen – B.U.Constanţa

10. Leşneanu Ioana – B.U.Constanţa

11. Pascu Carmen –B. U.T. C.Bucureşti

12. Danciu Adriana – B.U.Tg.Jiu

13. Cocoroveanu Daniela – B.U.Tg.Jiu

14. Ciofu Laura – B.U.Tg.Jiu

15. Guran Georgiana – B.U.Tg.Jiu

16. Meche Nicoleta – B.U.Tg.Jiu

17. Iordãnescu Nicoleta – B.U.Tg.Jiu

18. Ostafe Doina – A.B.R.

19. Firan Alina – C.C.D.Gorj

20. Vladu Margareta – Liceul Turceni

21. Groza Luminiţa – Şcoala Generalã

22. Tîrziu Georgiana – Şc.Gen.”Sf.Nicolae” Tg.Jiu

23. Rascol Cristina – Şc.Gen.”Ec.Teodoroiu” Tg.Jiu

24. Ştefan Daniela – Liceul Sportiv Tg.Jiu

25. Cilibiu Codruţa – Şc.Gen.nr.1 Bumbeşti Jiu

26. Rãdulescu Irina – Liceul Peştişani

27. Bobei Gabriela – Colegiul Naţional “Ec.Teodoroiu” Tg.Jiu

28. Pop Mihaela – Şc.Specialã Tg.Jiu

29. Vladu Rodica – Liceul Ecologic Tg.Jiu

30. Chendea Doina – Colegiul Tehnic Mãtãsari

31. Danciu Luminiţa – B.U.Petroşani

Temele propuse pentru discuții au fost:

1. C.D.E în biblioteci- o altfel de provocare.

2. Legea Bibliotecilor în dezbatere  – propuneri de modificare a legii.

3. Servicii specifice dedicate utilizatorilor bibliotecilor universitare.

Acţiunea a avut loc în zilele de 14 şi 15 iunie 2013 şi s-a desfãşurat dupã urmãtorul program:

1. Cuvinte de deschidere:

Prof.univ. dr. Moise Bojincă, Rector al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu–Jiu

Conf. univ. dr. Bogdan Liviu Vlad, Coordonator National al CDE România

Dr. ing. Doina Ostafe, Vicepreședinte A.B.R. – Diviziunea Biblioteci universitare,

Danciu Luminița, Președinte Secțiunea Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională.

2. Inaugurarea CDE din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

3. Întâlnirea a continuat cu lucrãrile propriu-zise.

Şedinţa a fost condusă de doamna Adriana Danciu din partea  Bibliotecii Universitãţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, gazda manifestãrii.

Au fost prezentate urmãtoarele  lucrãri:

Serviciile oferite utilizatorilor în Biblioteca Universității Tehnice Iaşi de către Ştirbu Mihaela şi Chiriac Lăcrămioara.

Servicii oferite de bibliotecile universitare ale secolului XXI, lucrare prezentată de Doina Ostafe, preşedinta Diviziunii Biblioteci Universitare din România a adus spre cunoaştere servicii de tipul discovery şi delivery, Web OPAC, alerte SDI (Diseminarea Selectivă a Informaţiei) apariţii de noi publicaţii, antiplagiarism.

Domnul Liviu Bogdan Vlad de la ASE Bucureşti, prin lucrarea Perspectiva biblioteconomică a Centrelor de Documentare Europeană în România, a subliniat rolul bibliotecarul într-un Centru de Documentare.

De la Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava a fost prezentă doamna Despina Rotaru, care a oferit informaţii despre Dreptul  de autor.

 

Propunerile  de  modificare şi completare a Legii Bibliotecilor care au fost puse în discuţie:

1. Achiziţia de carte şi publicaţii periodice este o activitate specificã de bibliotecã şi nu poate fi reglementatã de Legea achiziţiilor publice (este exceptatã de la reglementãrile în vigoare).

2. În cazul bibliotecilor universitare subordinate Senatelor,  personalul de specialitate din biblioteci are drept de vot în alegerea rectorului.

3. Transferul de publicaţii se realizeazã între douã biblioteci din cadrul aceluiaşi sistem în urma unei cereri  formulate de cãtre biblioteca primitoare.

4. Numãrul de posturi dintr-o bibliotecã este stabilit  la propunerea conducãtorului bibliotecii în funcţie de activitãţile ce se desfãşoarã în biblioteca respectivã. Propunerea este susţinutã în faţa membrilor senatului şi aprobatã de cãtre acesta. Numãrul de posturi nu poate fi mai mic de ½ din numãrul de activitãţi procedurabile ce se desfãşoarã în cadrul bibliotecii.

5. Încadrarea, promovarea, evaluarea personalului din biblioteci se face de cãtre o comisie compusã din persoane care au competenţe profesionale în domeniile care acoperã cerinţele postului.

6. Anual se poate acorda personalului de specialitate care lucreazã în biblioteci un concediu suplimentar de pânã la 10 zile lucrãtoare.

7. Pentru publicaţiile mai vechi de 5 ani şi care sunt pãstrate în depozite închise, inventarul  se face doar  la solicitarea forurilor  tutelare,  în caz de suspiciuni.

8. Bugetul pentru achiziţii se propune de cãtre conducãtorul bibliotecii şi este susţinut în faţa membrilor senatului.

9. Pentru ocuparea unei funcţii de conducere, candidatul trebuie sã îndeplineascã în mod obligatoriu 7 ani vechime în munca de bibliotecã.

10. Conducãtorul bibliotecii poate solicita printr-o cerere în scris participarea la şedinţele de C.A. și de senat atunci când considerã cã sunt discutate probleme  care privesc interesele bibliotecii.

11. Personalul din biblioteci  beneficiazã de un  spor de  15% din salariu de bazã dacã se constatã,  în urma analizelor chimico-biologice, cã microclimatul în care îşi desfãşoarã activitatea îi poate afecta sãnãtatea. Persoanele înregistrate cu boli care fac parte din lista bolilor profesionale vor primi în mod automat şi obligatoriu  acest spor.

Dupã amiazã am vizitat orașul Târgu–Jiu cu obiectivele turistice: Parcul Central, Axa Brâncușiană, Coloana Infinitului.

Sâmbătă, 15 iunie 2013,  am fost la Mănăstirea și Peștera Polovragi, Casa Memorială “Constantin Brâncuși“ din Hobița – Peștișani şi la  Mănăstirea Tismana.

Luminiţa DANCIU

Preşedinte Secţiunii de Legislaţie şi Pregãtire profesionalã

Dana STANA

Secretar de şedintã