Proces-verbal întâlnire Cultura Informației

Proces-verbal

Încheiat cu ocazia întâlnirii secțiunii Cultura Informației din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România,

3 iulie 2021

Întâlnirea secțiunii Cultura Informației a început cu prezentarea activității desfășurate în ultima jumătate de an în cadrul Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării (apariția ultimului număr al revistei, trecerea la două numere pe an, introducerea posibilității de trimitere a articolelor în limba română, apariția rubricii de interviuri și o prezentare a modalității de trimitere a articolelor).

Prof. univ. dr. Angela Repanovici a susținut o prezentare referitoare la drepturile de autor și licențele creative, prezentare ce a îmbinat noțiunile legislative cu aspecte mai puțin cunoscute în spațiul românesc despre copyright, inclusiv o trecere în revistă a situației și subiectelor de interes la nivel european în ceea ce privește dreptul de autor.

În partea finală a prezentărilor, Mihai Constantinescu a susținut un curs introductiv în metode cantitative de cercetare, curs ce s-a axat pe prezentarea utilității acestor metode, a modului în care pot fi folosite și care a detaliat aspecte importante ce țin de conceperea și implementarea unui chestionar.

Prezentările au fost urmate de discuții referitoare la subiectele abordate, principalul subiect abordat fiind RRBSI. Echipa Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării (Angela Repanovici, Mihai Constantinescu, Nicolaie Constantinescu, Lenuța Ursachi) a răspuns întrebărilor referitoare la situația revistei și planurile pentru următoarea perioadă (publicarea următorului număr, dificultăți în a atrage articole, crearea uni coperți a RRBSI, aplicarea pentru indexarea în ESCI). Președintele ABR, Adriana Szekely, a venit cu sugestii legate de introducerea siglelor ABR și ale bazelor de date în care RRBSI este indexată în site-ul revistei.

Nicolaie Constantinescu a propus organizarea unor ateliere de scriere în grup pentru a impulsiona cercetările în echipă în biblioteconomia românească.

S-a stabilit, totodată, ca echipa RRBSI să participe la întâlnirile cu președinții de filiale ABR și cu cadrele didactice din centrele universitare unde se predă biblioteconomia pentru a face mai cunoscută revistă și a impulsiona publicarea, mai ales în contextul în care RRBSI este indexată în baze de date importante pentru evaluarea instituțională a universităților.

Președinte Cultura Informației

Prof. univ. dr. Angela Repanovici

Secretar Cultura Informației

Mihai ConstantinescuLasă un răspuns