Proces-verbal filiala Vrancea

Proces-verbal,

 

Încheiat astăzi 23.06.2023, cu ocazia sedinţei organizate în vederea derulării alegerilor din cadrul Filialei Vrancea a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

La şedinţă au participat 15 din 24 de membri activi ai Filialei Vrancea a ABR.

Alegerile s-au desfăşurat respectând Metodologia privind alegerile membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei, precum şi procedura de vot.

Ordinea de zi a şedinţei:

  1. Raportul de activitate al Filialei Vrancea a ABR – aferent perioadei 2019-2023, prezentat de preşedintele Filialei Abr Vrancea, Stănoiu Stela;
  2. Alegerea unei noi conduceri la nivelul Filialei ABR Vrancea, pentru o perioadă de 4 ani.

La primul punct al Ordinii de zi, doamna Stănoiu Stela prezintă Raportul de activitate al Filialei ABR Vrancea. Raportul a cuprins activităţile desfăşurate cu bibliotecarii  şcolari, în perioada 2019-2023, precum şi cursurile de formare organizate de ABR, la care membrii activi au avut acces. De asemenea, s-au prezentat proiectele şi parteneriatele, precum şi Conferinţele Naţionale ale Asociaţiei, derulate în decursul celor 4 ani.

În continuare, la următorul punct al ordinii de zi, s-au făcut propuneri pentru comisia pentru alegeri, formată din: Stoica Zamfira, Dumitrescu Elena şi Măciucă Adriana. De menţionat că cele 3 persoane nu candidează pentru vreo funcţie la nivelul filialei.

Pentru funcţia de preşedinte a fost propusă doamna Stănoiu Stela – bibliotecar la Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi” Vrancea, deoarece nu au mai existat alte propuneri s-au distribuit buletinele de vot şi s-a trecut la vot. Doamna a fost votată cu 15 voturi.

Pentru funcţia de vicepreşedinte a fost propusă doamna Harea Gabriela – bibliotecar la Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” Focşani. Doamna a fost votată cu 15 voturi.

Pentru funcţia de secretar a fost propusă doamna Leonte Lina Liliana – bibliotecar la Şcoala Gimnazială ,,Anghel Saligny” Focşani. Doamna a fost votată cu 15 voturi.

Noua conducere a Filialei Abr Vrancea este:

  1. Preşedinte: Stănoiu Stela – CCD Vrancea
  2. Vicepreşedinte: Harea Gabriela – Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” Focşani
  3. Secretar: Leonte Lina Liliana – Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” Focşani

Întocmit,

Secretar Filială ABR Vrancea- Leonte Lina Liliana

Preşedinte Filială ABR Vrancea – Stănoiu Stela