PROCES-VERBAL filiala Vaslui

PROCES-VERBAL

 

Încheiat astăzi, 19.07.2023, cu prilejul încheierii alegerilor din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România – Filiala Vaslui.

În luna iunie au fost convocați membrii ABR ai Filialei Vaslui, în vederea desfășurării alegerii noii conduceri. Deoarece nu a fost asigurat cvorumul, s-a hotărât ca alegerile să aibă loc în luna iulie, în mediul online, prin completarea unui formular Google. Asfel că, alegerile s-au desfășurat online prin aplicarea unui formular Google în perioada 12-13.07.2023, prin care membrii activi au făcut propuneri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar.

Comisia pentru alegerea Consiliului de conducere a ABR – Filiala Vaslui a fost formată din trei membri: bib. Păduraru Maria – Școala Gimnazială „Ion Murgeamu”, bibl. Cărăușu Renata – Școala Gimnazială „Teodor Juncu” Băcești, și bibl. Ciobotaru Daniela – Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Bârlad. Alegerile s-au desfășurat cu participarea unui număr de 17 din 18 membri activi ai filialei.

În urma centralizării propunerilor făcute de membrii ABR s-au înregistrat următoarele rezultate:

 1. Pentru funcția de președinte:
  • Zuran Luminița Ludmila – Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”, Zorleni – 13 propuneri
  • Modiga Geta – Centrul Cultural „Mihai Eminescu” Bârlad – 2 propuneri
  • Trifan Mihaela – Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui – 2 propuneri
 2. Pentru funcția de vicepreședinte:
  • Munteanu Liviu – Casa Corpului Didactic Vaslui -10 propuneri
  • Tîncovici Alina – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad – 2 propuneri
  • Marcu Angelica Marcela – Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși- 1 propunere
  • Robitu Geta Larisa – Școala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad – 1 propunere
  • Vasilescu Cecilia – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Vaslui – 1 propunere
  • Rotaru Iulia – Liceul Tehnologic „Al.I.Cuza”, Bârlad – 1 propunere
  • Modiga Geta – Centrul Cultural „Mihai Eminescu” Bârlad – 1 propunere
 3. Pentru funcția de secretar:
  • Robitu Geta Larisa – Școala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad – 8 propuneri
  • Săvuc Mihaela – Liceul „Ștefan Cel Mare” Codăești – 2 propuneri
  • Marcu Angelica Marcela – Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși – 1 propunere
  • Gălușcă Irina – Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși – 1 propunere
  • Crețu Cătălina – Colegiul „Gh. Roșca Codreanu”, Bârlad – 1 propunere
  • Leonte Maria – Școala Gimnazială Pușcași – 1 propunere

Menționez faptul că a mai fost propusă dna bibl. Mocanu Dana de la Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” din Vaslui, pentru funcția de secretar, dar nu a fost inclusă în lista de propuneri deoarece nu este membru ABR.

A fost aplicat un alt formular Google cu candidații pentru funcțiile de conducere, iar în urma centralizării voturilor exprimate online, structura de conducere a ABR – Filiala Vaslui este următoarea:

 1. Președinte: Zuran Luminița Ludmila, Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni; telefon: 0746631106; e-mail: luminitazuran@yahoo.com; (12 voturi)
 2. Vicepreședinte: Munteanu Liviu, Casa Corpului Didactic Vaslui; telefon: 0736474542; e-mail: ccdvs.biblioteca@yahoo.com; (8 voturi)
 3. Secretar: Robitu Geta Larisa, Școala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad, telefon 0766720069; e-mail: robitugetalarisa@yahoo.com; (8 voturi)

Alegerile s-au desfășurat respectând „Regulamentul metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot”.

Comisia a validat rezultatele alegerilor ABR Filiala Vaslui, nefiind înregistrate contestații.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Întocmit de,
Bibliotecar Păduraru Maria, membru ABR – Filiala Vaslui

Bibliotecar Zuran Luminița, Președinte a ABR – Filiala Vaslui